ПОПУЛЯРНО-НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОФ. Д-Р. АСЕН ЗЛАТАРОВ

Петър Петков

Малко време след назначаването на Ас. Златаров като асистент в университета беше необходимо, за да се разбере, че той е не само човек с големи знания по специалността си, но и че е много добър популяризатор на науката.

Само в продължение на една година, той, имайки доста популярно-научни статии в разни списания и вестници, които скоро бяха събрани и в отделната книга „Очерки по философия на биологията”.

Тази книга направи силно впечатление на всички с дълбоката си ерудиция на автора и голямата му дарба да заразява с езика си читателя.

След тази книга се заредиха почти безброй статии из всички наши списания и големи вестници, а също и много популярно-научни книги, благодарение на които в скоро време името на Златаров излезе из университетската сграда и бързо се разля из цялата страна.

Всичките му книги добиха твърде широко разпространение и някои претърпяха и по пет издания, защото в тях с малко, но отмерени и цветисти думи и в най-лека и заразяваща форма той ни дава да разберем същината на разглеждания от него въпрос.

В една книга той ни говори за появяването на живота върху земята и за значението на слънцето, като тъй примесва чистата наука с душевните трепети на поета, че ние се унасяме във видения и тръпнем в жадуване за повече светлина и живот.

В друга книга той ни дава тъй сочно и картинно изложение на морските тайни и разгаря въображението ни, че ние почти се чувстваме свидетели на тъй разнообразните морски животни, скрити в глъбините.

С трета книга той поражда в душата ни страшна болка към безбройните и безименни загубени души, които гинат под властта на гибелните блаженства, отровата на които ги е поразила.

И в още много други книги Златаров ни дава все тъй увлекателно четиво, което ги прави много достъпни, дори тогава, когато в тях се разглеждат твърде недостъпни и отвлечени въпроси, като Айнщайновата теория за относителността или други някои големи проблеми.

В някои от книгите му личи голямата човечност, която блика от душата на автора и която го кара да ни опише и потреса от гибелните открития на науката, насочени срещу мирния културен развой на човечеството и водещи към изтребването му.

Колкото Златаров е известен с книгите и статиите си, дваж по-познат е от сказките. В продължение на няколко години те вече надминават хиляди, държани на най-различни популярно-научни теми.

Чрез тях, особено на народа вън от столицата, Златаров е станал един от най-големите източници за духовния подем и изграждането на духовната му култура.

Обаянието от неговите сказки стига дотам, че силата на дадения израз стига размери като за никого другиго у нас.

И в сказките, като в книгите, най-трудните и най-смътните големи научни проблеми се дават най-достъпно и просто изложени.

Това прави от Ас. Златаров един от най-добрите популяризатори на науката и един голям учител на онези, които не могат да утолят жаждата си чрез самостойно задълбаване в чистата наука.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 4, 6.03.1932 г.