Асен Златаров

Професор Асен Христов Златаров, български учен биохимик, писател, общественик, e роден на 04. (16) 02. 1885 г. в град Хасково в семейството на възрожденеца и аптекаря Христо Златаров. Учи химия в университета в Женева (1904-1907). Доктор по химия и физика в Гренобълския университет (1908). Учител в Пловдив, после специализира химия на храненето и хранителните продукти в Мюнхен (1909-1910). Редактор на списания „Химия и индустрия”, „Природа и наука”, „Натурфилософско четиво”, „Наука и живот”. Асистент (1910), частен доцент (1920), редовен доцент (1922), извънреден (1924), по-късно редовен професор в катедрата на Физико-математическия факултет на Софийския университет (1935). Трудове: “Фитобиохимични студии”, „Изхранването на България”, „Приноси към ензимохимията на тежките метали”, „Розата и индустрията за розово масло в България”. Председател на Съюза на химиците в България (1929). Автор на литературни статии, стихосбирката „Според настроението. Наброски само за моите приятели” (1905), поемите в проза „Цветя за него” (1918) и „Песен за нея” (1919), издадени под псевдонима Аура, романа „В града на любовта” (1927), документално-публицистичната книга „В страната на Съветите” (1936, 1967). Член на литературния кръг „Стрелец” (1925-1927). Сътрудничи на литературната периодика. Умира във Виена след операция от рак на 22.12.1936 г.


Публикации:


Публицистика:

ПОЖЕЛАНИЕ/ брой 48 февруари 2013

КУЛТУРНА ОБЩЕСТВЕНОСТ/ брой 48 февруари 2013

БОТЕВ И ЛЕВСКИ/ брой 48 февруари 2013

ШИПКА/ брой 49 март 2013

ЛИПСВА НИ ПОЕЗИЯ/ брой 53 юли 2013

БЕДНИЯТ ВАСКО!/ брой 66 октомври 2014

ВЕЧНИЯТ ИЗВОР/ брой 81 февруари 2016

СПОМЕН/ брой 83 април 2016

ИВАН ВАЗОВ/ брой 84 май 2016

БЕЗСМЪРТИЕТО НА БОТЕВ/ брой 85 юни 2016

ДЪЛГЪТ НИ КЪМ ГОРАТА/ брой 85 юни 2016

СМЪРТНА ТОЧКА/ брой 88 октомври 2016

БУДНА СЪВЕСТ/ брой 89 ноември 2016

НАЗАРЯНИНЪТ/ брой 89 ноември 2016

ЦЕНАТА НА ПЕТЪР РАЙЧЕВ/ брой 89 ноември 2016

ПОДВИГЪТ НА БОРЕЦА/ брой 91 януари 2017

ЧОВЕК/ брой 101 декември 2017

БУНТАР-ИЗГНАНИК/ брой 108 юли 2018

ПОДВИГЪТ НА СТАРИТЕ И РАЗРУШЕНИЯТА НА МЛАДИТЕ/ брой 116 април 2019

ДА РАБОТИМ ФАНАТИЧНО!/ брой 117 май 2019

ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ НА „СВЕТУЛКА”/ брой 118 юни 2019

АЛФРЕД ДЬО ВИНИ/ брой 133 декември 2020

ГРАЖДАНИН/ брой 133 декември 2020

ЕМИЛ ЗОЛА - ПО СЛУЧАЙ 25-ГОДИШНИНА ОТ СМЪРТТА МУ/ брой 135 февруари 2021

АМЕБИ!/ брой 135 февруари 2021

НАУКА И ПОДВИГ: МАРСЛЕН БЕРТЛО/ брой 136 март 2021

БОЙКА/ брой 136 март 2021

ДНЕШНАТА НРАВСТВЕНА КРИЗА/ брой 141 октомври 2021

ЕДИН ОТ МАЛЦИНАТА/ брой 164 януари 2024


Интервю с Асен Златаров:

ЛИЧНОСТТА И ДЕЛОТО НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ/ брой 94 април 2017


Кореспонденция:

ПИСМО ОТ ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ ДО ДИМИТЪР ДОБРЕВ/ брой 61 април 2014

ПИСМО ОТ АСЕН ЗЛАТАРОВ ДО АЛЕКСАНДЪР СПАСОВ/ брой 158 май 2023

СЛАВЯНИН И САМО СЛАВЯНИН…/ брой 166 март 2024


За Асен Златаров:

ТРОЙНА ЕКСПЕРТИЗА/ ПИСАТЕЛЯТ АСЕН ЗЛАТАРОВ/ автор: Йордан Нанчев/ брой 11 юли 2011

ПИСАТЕЛЯТ И УЧЕНИЯТ АСЕН ЗЛАТАРОВ/ автор: Димитър Костадинов/ брой 17 февруари 2010

„ТОЙ БЕ ОТ ДРУГ СВЯТ”…/ автор: Йордан Нанчев/ брой 29 май 2011

ЮЧБУНАРСКА БАЛАДА/ СЪБРАНИЕ/ автор: Димитър Пантелеев/ брой 34 ноември 2011

АСЕН ЗЛАТАРОВ - РОДИТЕЛИ И СИН/ автор: Константин Гълъбов/ брой 63 юни 2014

СПОМЕНИ И ПРЕЖИВЯВАНИЯ/ автор: Любомир Тенев/ брой 65 септември 2014

IN MEMOARIAM АСЕН ЗЛАТАРОВ/ автор: Змей Горянин/ брой 67 ноември 2014

АСЕН ЗЛАТАРОВ/ автор: Владимир Полянов/ брой 67 ноември 2014

С ПОЧИТ КЪМ ПАМЕТТА НА АСЕН ЗЛАТАРОВ/ автор: Кръстина Христова/ брой 67 ноември 2014

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР/ автор: Йордан Чолаков/ брой 67 ноември 2014

УБИЙТЕ И МЕНЕ!/ автор: Димитър Гундов/ брой 68 декември 2014

СПОДЕЛЕНО ВЪЛНЕНИЕ/ автор: Кръстина Христова/ брой 68 декември 2014

СКРЪБ ЗА АСЕН ЗЛАТАРОВ/ автор: Камен Зидаров/ брой 68 декември 2014

ПРИКАЗКА ЗА АСЕН ЗЛАТАРОВ/ автор: Кристиан Ковачев/ брой 70 февруари 2015

ПАМЕТНО/ автор: Кръстина Христова/ брой 71 март 2015

НА АСЕН ЗЛАТАРОВ/ автор: Любомир Брутов/ брой 71 март 2015

БЕЗСМЪРТЕН/ автор: Никола Ланков/ брой 71 март 2015

ЛЮБОВ И АВТОРИТЕТ/ автор: Д-р Вера Златарева/ брой 77 октомври 2015

АКТ ПРОТИВ Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ/ автор: Димитър Христодоров/ брой 77 октомври 2015

ДОКОСВАНЕТО ДО АСЕН ЗЛАТАРОВ - ДОКОСВАНЕ ДО ВСЕЛЕНАТА/ брой 78 ноември 2015

ДА СЛЕДВАМЕ ЗАВЕТИТЕ НА АСЕН ЗЛАТАРОВ / брой 78 ноември 2015

СМЪРТ ПРЕДИ ИЗГРЕВ/ автор: Гьончо Белев/ брой 79 декември 2015

РАЗДАДЕ СЕ!/ автор: Никола Агънски/ брой 81 февруари 2016

ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ И РАДИОТО/ автор: Елисавета Кицова/ брой 83 април 2016

ЧЕТИРИЙСЕТ ТЪЖНИ ДНИ…/ автор: Крум Димитров/ брой 89 ноември 2016

БОРЕЦ СРЕЩУ… ХОЛЕРА/ автор: Светослав Камбуров-Фурен/ брой 91 януари 2017

ТИ!/ автор: Георги Райчев/ брой 100 ноември 2017

ТОЙ И МЛАДЕЖТА/ автор: Пенчо Пенев/ брой 101 декември 2017

Г-ЖА АСЕН ЗЛАТАРОВ/ автор: Фани Попова-Мутафова/ брой 101 декември 2017

АСЕН ЗЛАТАРОВ - ЛИТЕРАТУРНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ/ автор: Йордан Нанчев/ брой 103 февруари 2018

НАШИЯТ ПРОФЕСОР/ автор: Карл Огнянов/ брой 103 февруари 2018

ПРИКАЗКА/ ПРОЛЕТ/ автор: Никола Ракитин/ брой 110 октомври 2018

ПОМЕН ЗА ПРИЯТЕЛЯ МИ АСЕН ЗЛАТАРОВ/ автор: Асен Белковски/ брой 114 февруари 2019

ТРАУРНОТО ЧУДНО НАШЕ ЗНАМЕ/ автор: Любомир Дойчев/ брой 115 март 2019

ГЕРОЙ НА МЛАДОСТТА/ автор: Константин Гълъбов/ брой 118 юни 2019

ПОКЛОН ЗА ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ/ автор: Николай Дончев/ брой 142 ноември 2021

АСЕН ЗЛАТАРОВ И ТЕАТЪРА/ автор: Никола Балабанов/ брой 144 януари 2022

ЙЕЗУИТСКИ ПОДМЯТАНИЯ/ автор: Д. Б. Митов/ брой 145 февруари 2022

Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ И ПОРОБЕНИТЕ/ автор: Печо Господинов/ брой 145 февруари 2022

AСЕН ЗЛAТAРОВ/ автор: Д. Б. Митов/ брой 147 април 2022

ПОПУЛЯРНО-НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОФ. Д-Р. АСЕН ЗЛАТАРОВ/ автор: Петър Петков/ брой 165 февруари 2024

БАЩА МИ/ автор: Асен Асенов Златаров/ брой 166 март 2024