НА КОЙТО НЕ РАЗБИРА ТАЙНАТА НА ФЛЕЙТАТА…

Ферид Кам

превод: Красимир Машев

***

На който не разбира тайната на флейтата, небето,
ако кажа, че главата му е тъпан - на място ще тежи.
В обществото философът е шум на плесница и ето:
ако кажа, че си магаре, това няма да са лъжи…

——————————

ИЗ ПИСМОТО НА АКИФ ЕФЕНДИ ДО ФЕРИД КАМ

За да излезе от вас глас или звук,
мъртвец ли трябва да изляза оттук?!