Ферид Кам

Ферид Кам, Омер Ферид Кам (Ferid Kam, Omer Ferid Kam), турски поет, прозаик, философ, е роден на 10 януари 1864 г. в квартала Бейлербей, район Юскюдар, Истанбул, в семейство на лекар. Завършва основното си и средно образование в Бейлербей. Учи медицина и право, но прекъсва. Завършва образованието си като изучава арабски, френски и персийски при частни учители. Започва трудовата си кариера като държавен служител в Министерството на външните работи през 1887 г. Учител по френски език в прогимназията на Бейлербей през 1888 г. Работи като професор по турска литература в Истанбулския университет и по история на философията в медресето „Сюлеймание” през 1917 г., после е назначен в Истанбулския университет, факултет по литература, като професор (1919 г.). Известно време е без работа. Работи в Министерството на религиозните въпроси. През 1924 г., когато Министерството на шериата е премахнато, се завръща в Истанбул и става професор по персийска литература. Отстранен е от длъжност, както и много от приятелите му по време на реформата на университета през 1933 г. Член на Комисията за класификация на библиотеките към Министерството на просвещението в периода 1936-1941 г. На 23 март 1943 г. е назначен във факултета по персийска литература в университета в Анкара. Освен арабски и персийски, владее отлично и френски. Пише стихове на турски, арабски и персийски език. Като експерт в областта на древнотурската, арабската и персийската литератури, се занимава и с обща и ислямска философия, особено с теология и мистика. Автор на книги със стихове, литературни и философски произведения, история на персийската литература и др. Известен е със своите рецензии и коментари върху класическата турска и персийска литератури. Умира на 21 май 1944 г. Баща на виртуоза на кеменче и музикант Рушен Ферид Кам.


Публикации:


Поезия:

НА КОЙТО НЕ РАЗБИРА ТАЙНАТА НА ФЛЕЙТАТА…/ превод: Красимир Машев/ брой 162 ноември 2023