ЗАЧЕРКВАТ ОСТРОТИТЕ…

Ешреф

превод: Красимир Машев

***

Зачеркват остротите на писател и поет.
Писателю, не мисли, че само твойта
книга е зачертана.
Оня ден, когато Хайрет не бил
на редакционен съвет,
заради арабска дума неразбрана,
останалите са зачеркнали корана.