РЪЦЕТЕ НА ВЕНЕРА

Ояр Вациетис

превод: Здравко Кисьов

Казват,
че за това някакъв глупак вече питал.

Но наистина -
къде са ръцете й?

Запитах един журналист в Чехия -
каза ми, че са в Прага,
запитах французин -
каза: в Париж са,
запитах един наш критик -
каза: строшили са се.

Да…
Аз чувам това не за пръв път,
и не само за ръцете на богиня Венера.

Колкото искаш зацапвай,
дроби на късчета красотата -
ще си остане тя красота.
А колкото и да разкрасяваш урода -
ще си остане той урод.

Що се отнася до ръцете…
Какъв живот,
каква борба,
каква любов
е отнела на Венера ръцете,
щом ние с цялата своя същност
оправдаваме тяхното отсъствие днес?