ЧАША

Катри Вала

превод: Здравко Кисьов

Аз съм прозрачна и крехка
чаша в ръцете ти.
Твоите устни до кръга се докосват.
От каква пустиня, кажи,
тази жажда донесе?
Пий до дъно! До дъно пий!
Аз събрах от ливадите и полята на този живот
ухание слънчево, мед от цветя,
сок от редки, тайнствени плодове,
вълна от далечен морски прибой,
цветя от съзвездия,
радост и мъка,
самота, смърт…
Пий до дъно! До дъно пий!
Царствената ръка
на този живот
ще ме напълни отново.