ПЕСЕН

Едгар Алън По

превод: Явор Димитров

ПЕСЕН

Видях на твоя сватбен ден
как силно изчерви се ти
и как от радост окрилен,
светът с любов пред теб блести.

Искрата в твоите очи
(неведом знак изпрати тя)
огря ме със безброй лъчи
и в мъката ми заблестя.

А може би момински свян
превърна в румен твоя лик,
макар че дваж по-силен блян
бленува този, който в миг

видя във онзи сватбен ден
как рязко изчерви се ти
и как от радост окрилен,
светът с любов пред теб блести.

——————————

SONG

Edgar Allan Poe

I saw thee on thy bridal day -
When a burning blush came o’er thee,
Though happiness around thee lay,
The world all love before thee:

And in thine eye a kindling light
(Whatever it might be)
Was all on Earth my aching sight
Of Loveliness could see.

That blush, perhaps, was maiden shame -
As such it well may pass -
Though its glow hath raised a fiercer flame
In the breast of him, alas!

Who saw thee on that bridal day,
When that deep blush would come o’er thee,
Though happiness around thee lay,
The world all love before thee.