НЕ НАЗАД – НАПРЕД ВЪРВЕТЕ!

Янош Аран

превод: Александър Муратов

Хей напред, а не назад вървете!
Все напред през кървави полета,
че победа тука разцъфтява
като цвете из пръстта корава.
Хей, ура!

Пролет иде. Лъхва топъл вятър,
гъста никне, тучна е тревата
и затуй растежът й е спорен,
че със кръв поляхме всеки корен.
Хей, ура!

Нищо, нека кръв да я полива,
но за нас да порасте красива!
Войнът днеска с гордост да я гледа,
с кръв изкупил нашата победа.
Хей, ура!

1849 г.