ОЧИ - ВЪГЛЕНИ

Евгений Гребьонка

превод: Тихомир Йорданов

Очи огнени, въглен-парещи,
очи черни и в страст изгарящи.
Как ви любя аз! И се плаша аз,
че обикнах ви във опасен час.

Ненапразно сте тъмни въглени!
Виждам траура в нощи пъклени,
виждам пламъка, всепобедния,
и сърцето си в него, бедното!

Но не жаля аз за съдбата си,
утешавам се в тъмнината ви:
всичко хубаво и божествено
аз отдадох ви безболезнено.