Евгений Гребенка

Евгений Павлович Гребенка е украински и руски писател, роден през 1812 г. в Полтавска губерния. Автор на басни („Малороссийские присказки”, 1834 г.), битоописателни разкази („Полтавские вечера”, 1848 г.), на историческия роман „Чайковский” (1843 г.) и на текстове на много песни. Умира през 1848 г.


Публикации:


Поезия:

ОЧИ ЧЕРНИ/ превод: Красимир Георгиев/ брой 42 юли 2012

МЕЧИ СЪД/ превод: Борис Струма/ брой 44 октомври 2012

ОЧИ - ВЪГЛЕНИ/ превод: Тихомир Йорданов/ брой 149 юни 2022