Ангел Дюлгеров

Ангел Христов Дюлгеров е роден през 1958 г. във Варна. Завършил е ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” през 1982 г. Специализации в СУ “Св. Климент Охридски” – 1984-1986 и 1988-1989 г. Има публикации във в. “Пулс”, сп. “Български език и литература”, “Език и литература”, “Септември”, “Зорница” и др. Автор и съставител на сборниците “Йоан Екзарх и нашето съвремие”, “Позиция” – литературен алманах, “Последният българин” и др.
Някои участия в конференции: Научна конференция “Йордан Йовков – живот и творчество” (1995); Национална научна конференция “Алеко Константинов и българският психосоциален модел” (1997); Национална научна конференция “Йордан Йовков” (2000); Международна научнопрактическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век” (2001); Втора научна конференция “Християнската традиция и царската институция в българската култура” (поглед към проблеми десет години по-късно), 2002 г.; Международна научнопрактическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век” (2002); Научна конференция “130 години Варненска и Преславска епархия” (2002); Международна конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието”. Основна тема: Образованието и различията (2003); Научна конференция по информационни технологии IT SCHOOL STORM (2005); Национална научна конференция “Йордан Йовков” (2005); Научна конференция “В света на Дора Габе”, Добрич (2008).
Някои публикации: Сб. “Поглед в Йовковия свят”; Сборник с научни доклади и съобщения, изнесени на Международна научнопрактическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век” (2001); Сборник с доклади и съобщения, изнесени на Международната конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието”. Основна тема: Образованието и различията (2002); Сб. Добруджа, Посланията на Йордан Йовков; Сб. Християнската традиция и царската институция в българската култура. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен; Сб. Добруджа, 125 години от рождението на Йордан Йовков, и др. Умира на 4 юли 2021 г.


Публикации:


Критика:

ПЕСНИ ЗА НЕБЕСАТА/ брой 14 ноември 2009

МИГЪТ НА ЗЕМНИЯ СЪД/ брой 14 ноември 2009

ДУМИ ЗА НЕЩАТА/ брой 15 декември 2009

ЖИВОТ НА АБОРДАЖ/ брой 15 декември 2009

ДЕМОКРАЦИЯ-I И ДЕМОКРАЦИЯ-II, ОТГОВОРНОСТ-I И ОТГОВОРНОСТ-II/ брой 77 октомври 2015