СТИХОВЕ

Саади

превод: Димитър Милов и Илона Толсузова

***

В банята, веднъж се случи, хума най-благоуханна
от слугинята-красавица поех в ръцете.

И веднага я запитах: - Мускус ли си или амбра*,
та от ароматния ти дъх се упои сърцето?

- Най-обикновена хума съм - отвърна много плаха, -
но известно време случих да живея с цвете -

на съжителя достойнствата така ми повлияха…
Всъщност съм си пръст, все същата от вековете.

——

*Амбра - благовонно вещество, прилично на восък;
В поезията символ на аромат


***

И сводът засия, по-друга стана светлината -
роди се ти - за майката на дните рожба свята.

Безкрайна мъдрост прояви Творецът с тази милост -
изпрати своя раб - да се множат за нас благата.

Щастлив е вечно този, който честно име бил е -
добрият спомен само възкресява имената.

И да те хвалят или не - на мъдростта словата -
от машете* не се нуждае никак красотата.

—–

*Машете - жена, която гримира, прави фризури


***

Ораторът-мъдрец все същото ще стори -
той първо ще помисли, после ще говори.

Мисли, преди устата да отрони фраза,
беда ли е това, че късно си я казал?

Мисли и говори поне след два-три мига
и спри, преди да каже някой: „Стига!”

От своето магаре по-добър с речта си,
но то е по-добро от теб, говориш ли неясно.


***

Докато човекът още дума не е казал -
и достойнствата и слабостите му са скрити.

Никога не си мисли, че всеки храст е празен,
че под него, може би, пантера в сън е свита.


***

Нещастните през целия живот мечтаят -
най-после на щастливите да дойде краят.

И ако прилепът не вижда светлината,
нима у слънцето намира се вината?

Очи такива - да са слепи по-добре е
със хиляди - не слънцето да почернее.


***

Днес виждаш някого в доволство тъне,
друг изтерзан е - и от труд се гъне.

Почакай да отмине малко време
и двамата земята ще приеме.

Еднакви стават роб и шах суетен,
когато е дошъл часът им сетен.

Ако отвориш гроба, с клетва свише -
не би разбрал богат или дервиш е.


***

Чадата на Адам едно са цяло -
от кал е сътворено по начало.

Една част само ако заболее,
за нея всяка друга ще милее.

Ти, който не скърбиш за болка чужда,
човек да се наричаш - няма нужда.


***

Дочух - една овца, великодушно как
спасил си ти от вълк, навярно единак.

Опрял си нож о гърлото й вечерта -
така душата на овцата отлетя…

Че на вълка от лапата си я спасил,
разбрах, защото ти самият вълк си бил.