О, ГОСПОДИ, ТИ ДАЙ МИ СИЛА…

Всеволод Кузнецов

превод: Елка Няголова

***

На Отец Сергий Симаков
(Игумен Рафаил), настоятел
на храма „Св.Архангел Михаил”,
който е близо до Углич

О, Господи, ти дай ми сила -
в безпътицата кръст да нося.
От теб поръчаната Лира
на леност не обричай просто.

Запрягах, да - и твърде дълго,
Пегасът дивен кон и дар бе.
Но никога не се залъгвах
да късам лист от календара.

Или съм просто с робска кожа
пред този тъй безбрежен лист?
Затуй ли пак към тебе, Боже,
отново шепна свойте мисли?


ЗВЕЗДА…

Проскърцва сняг. Кънки, шейни.
И февруари, и виелица,
и месец, сякаш циганка звъни
със позлатена обица…

Ти закъсняваш, нощ-гадателко,
звездата си намерих, пазя я.
Че ще я срещна обезателно,
аз вярвах. Тя в дланта ми падна.

Неволно в нея се загледах,
в очите й останах пленник…
И стана светло за крилете ми!


СТИХОВЕ, СТИХОВЕ…

Седя и чакам да настъпи утро…
Кафето да притопли и душата ми.
И втори кръг, та пламъчето трудно
отвътре моя огън да разжари.

И още малко, ток за да премине
през мене. И бушонът да прегрее.
А редове пред погледа ми кимат,
изнизват се строени ред след ред.

Да, стихове възвишени и мъдри,
знам, Божа благодат за мен сте вие…
Не бързай, утро, сънено и мътно,
нощта ще дойде да ме вдъхнови!


***

Синигери, измръзнахте почти,
по навик чакате отвъд стъклото.
И лист шуми, а сякаш електричката.
А плешките сърбят ме остро.

Октомври, есен - всичко все така…
В стъклото мътно се топи усмивка.
„Дари ни още малко топлинка!” -
измолваме Природата за милост…


ГОРИ В СТЪКЛОТО ЗАЛЕЗ…

Там дъбов лист ли шумоли
сред утринна прохлада?
Декември. Въздухът - смолист.
Това ми трябва, да…

Така безкрайно го мечтах,
а ти - за книгата заветна.
Трептяха дните някак плахо.
Промени ли? Дали ще светнат?

Тояжки само ще си вземем,
в гората ще се гмурнем.
Тогава чак ще се съвземем
от чувствата си будни…

А там, на масата ми писмена -
куп стихове изстиват.
Гори в стъклото залез чист,
а времето не стига все…

Ще кажем: Суетата долу!
По-важно дело радва ни,
най-после избор в този дом
душата да направи!

А все тъй шушне кленов лист,
мълчи с години борът…
Прохлада, въздухът е чист.
Прощавай, миг свободен!

09.11. 2007, Луговая