МЛАДЕЖЪТ НЕ ПИТА…

Агнешка Яжембовска

превод: Наталия Недялкова

***

Младежът не пита
дали му е позволено да лети.
Без да пита
разперва необучените си криле.
Понякога литва прекалено високо.

Хей, животът те хваща в примка!

Добрите съвети на Дедал
не са модерни.
Крилете на мечтите го отвеждат нависоко,
защото приказките за примки му дотягат,
иска да усети адреналина в облаците.

Извисява се с полета на Икар.
И макар че се опитва да се задържи горе,
за жалост на земята го сваля
голямата сила на малка жена.


***

От предадените на децата
житейски пътепоказатели
ми остават пълни шепи
червени светлини.


ВЪЗХИЩАВАМ СЕ НА РЪЦЕТЕ

Възхищавам се на работливите и красиви ръце,
със сини ленти от вените.
Те са като живота - безгрижни, когато са млади,
стари и уморени с петте пръста за докосване,
с петте целувки на загриженост.


КРАЙ

Край старите хора
преминава отминалото,

понякога накъсано на парчета обикновени разговори.

Болка, хваната за ръката
на една по-малка болка.