Агнешка Яжембовска

Агнешка Яжембовска, полска поетеса, е родена през 1959 година в Шерадз. Представителка на Литературния кръг “Анима” и Неформалния кръг „Poeci Po Godzinach”, почетен член на Яновски литературен кръг. Автор на много книги, сред които “Усмивки и усмивчици”, “Без шеги”, сборници с фрашки (”фрашка” - литературен жанр, типичен за полската литература: кратко лирическо произведение, най-често с хаплив или ироничен характер). Творбите й са превеждани на английски, сръбски, немски, италиански, холандски, руски и други езици. Лауреат на престижни конкурси.


Публикации:


Поезия:

МЛАДЕЖЪТ НЕ ПИТА…/ превод: Наталия Недялкова/ брой 145 февруари 2022