СЕНОКОС

Аполон Майков

превод: Д. К. Попов

Сенокос е по ливади,
песни въздух заглушат…
С вили жени стари, млади
ходят и сено сушат.

Сухото веч турят в купът,
а берачи бързишком
с вили на кола го трупат
и кола растат кат дом…

До колата кон дръгливи
не посягва на трева,
дреме, свил крака си криви,
чака с клюмнала глава…

Само Жучка смела, жива,
бързо, бързо като лай,
из сеното миризливо
скача весело, играй.

——————————

Славянска антология, 1910 г.