ПОЕТ

Николай Язиков

превод: Петко Р. Славейков

Върви в света, да чуе той пророка,
но свят, величествен бъди в света!
Награда не търси; и на порока
недей целува сладките уста.

Приветно л’ грей към теб деница,
чер облак ли връх теб се е съвзел,
бъди ти чист, каквото гълъбица,
смел и отвежен кат орел.

И стройни звукове и строго-прави,
гръмливи струни да ечат без страх;
в тез звукове раб мъки ще забрави,
и цар Саул ще се заслуша в тях.

——————————

Славянска антология, 1910 г.