СЕДНА, ВЕЧЕРЯМ…

Алексей Колцов

превод: Петко Р. Славейков

***
Седна, вечерям,
мисъл ме зема:
как ще се мине
в тоз свят самичък! -
Нямам горкана,
млада невеста;
нямам аз, клетий,
верен приятел,
ракла с парици,
топло копторче,
конец, ни волец,
плуг, нито рало;
нямам, та нямам -
нищичко нямам!
С нямане ведно
дал бе ми тейко
сал една дарба -
сила юнашка!
Ах, та и нея
горестна нужда
вече стопи я
в работа чужда.

——————————

Славянска антология, 1910 г.