СЪДБА МОЯ, ДАЙ МИ СИЛИ ЗА ТАКОВА СТИХОТВОРЕНИЕ

Исмаил Уяроглу

превод: Ахмет Емин Атасой

СЪДБА МОЯ,
ДАЙ МИ СИЛИ ЗА ТАКОВА СТИХОТВОРЕНИЕ

След появилата се внезапна буря
Едно велико стихотворение искам да напиша
Досущ като живота, извиращ от скалите,
Вълшебно и диво
Съдба моя, дай ми сили за такова стихотворение

Така както се раждат
Бели и нежни пени от моретата
Нахвърлящи се върху плажа
Такова да бъде и то - бяло и диво
Диво и нежно
Съдба моя, дай ми сили за такова стихотворение

Стихотворение в което слънцата на словата,
Раждащи се с ярост от моята ръка
Да осветлят мигом с бързина на пожар
Сенчестите и пусти места на моя живот
Съдба моя, дай ми сили за такова стихотворение
Да може в него гласът на едно плачещо бебе
Да се слее с вика на убития младежтака, че
в същия миг да може да капне капка кръв
Върху бебешкото чело…
Съдба моя, дай ми сили за такова стихотворение

Такова стихотворение, в което
Ако се влее една тихо течаща река
Пак да може да си остане река
Но с разлика такава че тя да може да бушува
и да повлича със себе си скалите дори
Съдба моя, дай ми сили за такова стихотворение

Една пеперудка
Мъничка и нищожна
С откъснати криле и полубита
Не може да лети с предишната си изящност нали
Но в това стихотворение трябва да може
И то не само над нивята, а и над огъня дори
Съдба моя, дай ми сили за такова стихотворение

Едно велико стихотворение искам да напиша, в което
плачещото бебе да е истинско колкото убития младеж
да е красиво и страшно като пеперудата и смъртта
да е вълшебно, нежно и диво
като живота, да, като самия живот
Съдба моя, дай ми сили за такова стихотворение


ОТКАКТО ЖИВОТЪТ Е ОБКРЪЖЕН ОТ СМЪРТТА

От небето вали пепел
И слънцето сиво се мръщи
Полетата са посипани
Само с пепел и мърши

Каквото и да пипна ръката ми тръпне
Всичко с отровна пепел е покрито
Едновременно изгарят ноздрите ми
Солта на гнева и на сълзите

Думите понякога се хранят с кръв
Ръждясали са някои от тях
Животът колкото и рими да има
Всички са обладани от смъртен грях

И откакто от смъртта е обкръжен животът
Двете неща са вечни и неизменни
Бащите точат ножове
А майките - опечалени.


ЛЮБОВНО ТЕРЗАНИЕ

Любовният сеанс може да започне
Учителко по любов и по всичко
Разкопчавай всичките копчета

Отвори ми пътя на любовта
Нейния копринения път
През долината на твоята гръд
Нека потече твоята река
Нека потече
Прекарай я през канала на устата си
Нека се слее тя с моите води
Да прохлади тялото ми

Поднеси си отровата, любима моя,
Сложи си подписа
Превзе ми ме, изкуши ме

И не спирай вече
забий гърдите си
като два кинжала
в изтерзаните ми гърди от любов