РАЗХУБАВЯЛА, РАЗЦЪФТЯЛА…

Алексей К. Толстой

превод: Иван Вазов

***
Разхубавяла, разцъфтяла,
природата се е разпяла.
Шуми долът, шуми гората
и въздухът, и небесата.

И, сякаш, тоя шум омайни
е на вселената душата,
ил’ химн от някой струни тайни
между небето и земята…

Славянска антология, 1910 г.