Критика

ПОГЛЕД НЕ ОТВИСОКО, А ОТ НЕБЕТО

Георги Майоров
Книгата на Борислав Владиков и да е оглавена „Да гледаш отвисоко”, (Изд. Бон, Благоевград, 2009), той върви много земен в есетата.

{Още»}

 
ВЛАКОВЕ, КОИТО ЩЕ ПРИСТИГНАТ

Иван Есенски
Къде е мястото на една книга между чиито корици живеят самобитно пет новели (независимо, че някои са с разказен формат, тяхната динамика, фабулна наситеност и логическо единство покриват оня условен мащаб, който за удобство определяме като новела), чието повествование е съотнесено към различни времеви отрязъци?

{Още»}

 
КНИГА ЗА АНТИФАШИСТКАТА СЪПРОТИВА

Христо Черняев
Макар и рядко, но ми се е случвало да прелиствам и да чета някои книги от съвременни писатели с божествен трепет.

{Още»}

 
РАЗКАЗИТЕ НА ТОТЬО НЕРЕЗОВ – СЪЧИЦИ ВЪРХУ ОГНИЩЕТО НА СПОМЕНА

Ангел Колев
Пред читателския съд е петата белетристична книга на Тотьо Нерезов „Съчки върху жарава”. Тя съдържа 69 разказа, обединени в пет раздела: „Носталгин”, „Кьоравата”, „Пришълците”, „Жребци” и „Съчки върху жарава.”

{Още»}

 
БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ КНИГАТА „МЕЛОДИЯ В ЗАЛЕЗА”

Елена Коматова
Поетичната книга „Мелодия в залеза” покорява въображението като изконна българска песен - хилядолетна - на нашия древен, както посочва Г.С. Раковски, език.

{Още»}

 
ВЕК ИСТОРИЯ, ПРОВИДЯН В СЕЛСКА ХРОНИКА

Банко П. Банков
Предговор към книгата „Белите брястове” (2020) на Тодор Еврев
Години след публикуване на сборника с талантливи стихове „Животът - кратък като въздишка” от Тодор Еврев, пред нас е ръкописът му „Белите брястове”, разкази за село Угрен.

{Още»}

 
НА СВОЕТО ПОЧЕТНО МЯСТО

Георги Майоров
И с книгата ,,Завръщане” (2019) Продрум Димов не се завръща, а стои на отреденото му почетно място в българската литература.

{Още»}

 
ПОЕЗИЯТА КАТО ИСТОРИЯ НА ВРЕМЕТО

По повод Минчо Минчев. „Молитва за справедливост”, изд. „Захарий Стоянов” 2020
Панко Анчев
Няма кой друг: само поетът може да разкаже историята на времето, в което живее. Само неговият разказ е достоверен, истински и правдив. И само на този разказ можем да вярваме.

{Още»}

 
ОРИГИНАЛНА ПОЕЗИЯ

Георги Майоров
Една година след гимназията, Стоянка Митева връзва нишките на живота в тъкачен стан. Така събира разум накъде да потегли нейният огнен дух. И избира българската филология. За да й служи до днес.

{Още»}

 
МОТИВЪТ ЗА ЛЕТЕНЕТО В СТИХОТВОРЕНИЕТО „МОМЧЕТО И ХВЪРЧИЛОТО”

Лалка Павлова
85 години от рождението на Карол Николов
Ако приемем, че човекът в своята детска възраст стои най-близо до Твореца, до първоизточника на жизнената си енергия, до способността на духа да лети и да пребивава в различни пространства, то зрялата му възраст би била тази, когато той вече се е откъснал от тези сфери на трансцедентното, [...]

{Още»}

 
ДРАМАТУРГИЯ ОТ КЛАСА

Пенчо Чернаев
„Прозорци в зида”, пиеси, Банко П. Банков, изд. „Фастумпринт”, 2020 г.

Все нови и нови лица откривам у уважавания писател Банко П. Банков, четейки всяка негова поредна книга.

{Още»}

 
ЛИРИЧНА ПРОЗА

Благовеста Касабова
Сборникът с разкази на Крася Титянова - „От кладенеца на времето”, съдържа истории, които разкриват вълшебен и трагичен свят от легенди и митове, за трудния живот на българите по време на турското робство.

{Още»}

 
ПОЕТ С РЯДЪК ХУДОЖЕСТВЕН ДАР

Иван Д. Христов

Четох и препрочитах антологичната стихосбирка „Необясним захлас” /2018/ на поета Йордан Атанасов и преоткривах един примамлив и вълнуващ поетичен свят, изповедна житейска равносметка, мъдър философски поглед към света и хората, и нужната смелост да останеш верен на себе си.

{Още»}

 
ПЕЧАЛ И ВЕДРОСТ В ПРОЗАТА НА ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ

Георги Майоров
За лириката на Димитър Златев от Чепеларе съм писал, но сега тежнението ми е за широкото белетристично платно в неговия душевен стан, където в основата се изтеглят нишките на мъдри послания за тъжни и прехвалени времена.

{Още»}

 
„ПИСМА ОТ ЗАТВОРА” ОТ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ

Д. Б. Митов
Страшен е политическият живот в България. Идейните борби у нас никога почти не се изживяват както в другите страни.

{Още»}

 
НО ЖИВОТЪТ Е ДАР ЗА ЖИВИТЕ, НАЛИ?…

Георги Н. Николов

Понякога споря с „корифеи”, за щастие все по-рядко, за ролята на литературната критика и нейните представители. Едни са на мнение, че тя трябва сурово, ала безпристрастно, да сочи на автора какво не е достигнал в интерпретацията на избраната тема, в моделирането на типажите, в улавяне духа на епохата и пр.

{Още»}

 
КОГАТО ИЗГРЕВИТЕ СА БЕЗ ЗАЛЕЗИ

Иван Д. Христов

Продрум Димов - „Беззалезни изгреви”, Изд. Българска книжница”, София, 2020 г.
Продрум Димов е активен участник в съвременния литературен процес като автор на много книги с публицистика, документалистика, литературна критика, поезия и няколко стихосбирки за деца.

{Още»}

 
РИСКЪТ ДА БЪДЕШ СИНЯ, КОЛКОТО НЕБЕТО

Петя Цонева

Поезията на Нели Коларова ме „повика” при себе си преди години със стих, който прочетох в старозагорското списание „Птици в нощта”.

{Още»}

 
УЧАСТТА НА БЪЛГАРИНА В КНИГАТА „ЕНИГМАТА НА ВРЕМЕТО“ ОТ ИВАНКА ДЕНЕВА

Красимира Кацарска
След излизането на големите повествователни платна „Този корав залък - животът” и „Кръстопъти и ветрове”, Иванка Денева предлага на читателите и творби в нов литературен род: драми.

{Още»}

 
ОГНЕНИ ПОЕТИЧНИ СТРУИ

Продрум Димов

Това почувствах, когато се гмурнах в жежката атмосфера на най-новата поетична книга на Стоянка Митева-Балева - „Контрасти”, която столичното издателство „Изток-Запад” съвсем наскоро предложи на читателската ни общественост.

{Още»}

 
ДА ТЪРСИШ НАСТОЙЧИВО СЕБЕ СИ

Продрум Димов
Това се е постарал да ни покаже с инструментариума на поетичното слово Йордан Атанасов в новата си поетична книга „Необясим захлас”, която ИК „Алфатрадо” предложи неотдавна на читателите ни.

{Още»}

 
АНТИЛОГИКАТА КАТО РЕАЛНОСТ

Георги Майоров
Младостта най-често по време на сън безтегловно плува в ефира, като в бездна на неизвестното, но пък само една целувка може да я събуди.

{Още»}

 
В НАЧАЛО БЕ ПАМЕТТА

Димитър Калев
Замислен като нарцистична антиутопия със заглавие “1968″ (рождена година на автора), романът на Георги Господинов Времеубежище (ИК Жанет 45, Пловдив, 2020) се възприема по-скоро като трактат за употребата на паметта - индивидуална, историческа, дори космическа.

{Още»}

 
ДА УПРАВЛЯВАМЕ СЕБЕ СИ

Георги Майоров
Някаква си смахната Грета в Давос се изправила пред умовете на планетата и те със зяпнали уста слушат какви глупости ще изговори. Тя не може да управлява себе си, та тръгнала да управлява света.

{Още»}

 
„ЖЕРТВЕНИТЕ НОЩИ“ НА ПЕТЪР КАРАПЕТРОВ

Димитър Хаджитодоров
Човечеството неведнъж преживява скръбните дни на смъртоносни епидемии. Хрониките, написани от очевидци, напомнят за потресаващи събития.

{Още»}

 
НОВА КНИГА ЗА КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ

Продрум Димов

Житейският и творчески свят на Константин Величков вече десетилетия наред вълнува немалко наши представители на литературно-критическата и културно-изследователската ни мисъл.

{Още»}

 
„ПРЕСЛЕДВАЧЪТ НА НАСРЕЩНИЯ ВЯТЪР”

Георги Константинов
Разбира се - това е твърде абсурдна метафора. Насрещният вятър няма как да се преследва, защото той самият се втурва към теб - внезапен, силен и без никакво намерение да духа попътно в платната.

{Още»}

 
ИСКРИЦИ ОТ МИНАЛО ВРЕМЕ…

Георги Н. Николов

Нерядко в социалните мрежи у нас, а и не само там, като от вкиснато бунище се леят жални вопли: за издевателствата в „кървавите” комунистически години; за избития „духовен цвят” на нацията след 1944 г.; за потребността от възмездие и нови паметници до небесата за уж невинните жертви.

{Още»}

 
ВЪВ ФОКУСА НА ВРЕМЕТО

Благовеста Касабова
„Дъждовете на страха” - новата книга на Иван Желязков е силно въздействаща творба, в която писателят отразява живота от две гледни точки - на Аза и на околния свят.

{Още»}

 
ПЪТЯТ КЪМ ПОЗНАНИЕТО

Благовеста Касабова

Новият роман на Весела Василия „Наследството” е история за сенките от миналото на едно момиче и пътя, който извървява, за да ги върне отново към живота и така да познае себе си и корена си, към които принадлежи.

{Още»}

 
„ЕДНО ЩУРЧЕ ИЗСВИРВА МОЯ ГЛАС”

Иван Енчев
Отзив за стихосбирката „Коренът на звука” от Ваня Душева

Сто процента въздействаща лирика! Така може да се окачестви поредният поетичен сборник на Ваня Душева „Коренът на звука” /Издателство „Богианна”, 2020/. Книгата е логическо продължение на предходните нейни стихосбирки: „Безброй разсипани пътища” /1997/ и „Ключ” /2010/.

{Още»}

 
ДУМИ ОТ ФАНТАЗИИ

Боян Ангелов
предговор към книгата „А кога да си играя”
Писателката Мария Маринова отдавна е известна на детската аудитория. Като автор на стихосбирки и белетристични книги за подрастващите, тя е потопена в техния свят и, без да забравя силата на литературната традиция, разширява и надгражда своите фантазни образи, за да стигне до крехката им чувствена душевност.

{Още»}

 
ГРАДИНА ОТ „БЕЗСМЪРТНИЧЕТА”

Боян Ангелов

Има книги, чийто автори моделират своя вътрешна логика, без тя да достига до същността на социалната динамика. Има и други, чиято естетическа изразителност е лишена от неспокойствията на моралното съзнание.

{Още»}

 
НЕДЕТСКИТЕ ПРИКАЗКИ НА ШЕХЕРЕЗАДА

Михаил Синелников
превод: Ваня Ангелова
Арменската поетеса, живееща в САЩ, избира за себе си кратък и силен псевдоним, говорещ много не само на нейните съотечественици, но и на онези неарменски читатели, които донякъде са запознати с географията.

{Още»}

 
ИЗВИСЯВАНЕ РЕДОМ С ПЛАНИНАТА

Георги Майоров
Нормално е пред голямата планина човек да се смалява. С възпяването духа на Родопите обаче поетът Петър Динчев се извиси редом с планината в българската литература.

{Още»}

 
ПЪТЯТ КЪМ МОМИНО

Иван Есенски
Непроизнесено слово за 80-годишнината на Трендафил Василев
Не си падам по юбилеите. Всички тия празнувания, колкото и да са искрени и трогателни, ме смущават.

{Още»}

 
ЧОВЕЧЕСТВО – КЪДЕ СИ ТИ?!

Георги Н. Николов
Винаги, когато се докосвам до прозата на Мюмюн Тахир, ми прави впечатление непресторената човечност, която излъчват редовете. Разбира се - и вътрешната красота на „обикновените” люде, запътили се по своите делнични неща.

{Още»}

 
ЧУЖБИНСКИ МАРКЕРИ

Георги Майоров
Варненката Александрина Валенти е кръстила дебютната си стихосбирка „Амаркорд” (Библ. България, С., 2019), за по-чужбинско звучене. В превод това означава „Спомням си”. И е подредила спомените си в три цикъла - „Вълните”, „Часовете” и „Вратите”.

{Още»}

 
ТЪРПЕНИЕТО ДА ОЧАКВАШ

Кънчо Великов
Словото е най-висшата еманация на човешкия дух. Кое кара човека да потърси думите т.е. Словото, за да изрази онова, което му диктуват сърцето и разума? Едва ли може да се намери еднозначен отговор.

{Още»}

 
„В ТИШИНАТА Е КОРЕНЪТ НА ЗВУКА”…

Мина Карагьозова
(Ваня Душева, „Коренът на звука” , поезия, изд. „Богианна”, 2020)

Това е една брилянтна книга - шлифована до най-малкия детайл, до дъждовната капка, в която се оглежда дъгата.Звукът на тези стихове е нежен, приглушен и плътен.

{Още»}

 
ОБСЕБЕН ОТ СВЕТЛИНАТА

Кънчо Великов
Иван Антонов, “Белези от светлина”, Изд. “Астарта”, Пловдив, 2020 г.
Светлината… Извечен е стремежът към нея. В богозаветната книга на човечеството - светата Библия е записано: “И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро: и Бог раздели светлината от тъмнината”.

{Още»}

 
ЖАЖДАТА, КОЯТО НЕ СЕ УТОЛЯВА

По повод книгата на ставрофорен иконом Дончо Александров, „Жажда за вяра”, С., 2019
Панко Анчев
Евангелието по св. апостол евангелист Йоан ни предава думите на Господ Иисус Христос, казани на самарянката, от която Той иска да пие вода: „Който пие от водата, която Аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее; но водата, която му дам, [...]

{Още»}

 
ЕПОПЕЯ ЗА НЕЗАБРАВЯНЕ

Георги Майоров
Самото връщане на писателя Светозар Казанджиев към имената на безподобни възрожденци от Родопите в книгата „Незабравимите забравени” (ИК „Проглед”, 2019) доказва, че те не са забравени.

{Още»}

 
„БЛАГОДАРНА СЪМ НА СЪДБАТА…”

Георги Н. Николов

„Въздушните кули на баща ми” - сборник с кратки разкази, излезе по повод 85-та годишнина на авторката Надя Михайлова, която живее в Лондон.

{Още»}

 
„ВЪРВЯ ПО ЗЪБЕРА НА ДНИТЕ…“

Георги Н. Николов

Поезията, в цялата си цветна многозначност, отразява смисъла на битието. И разбира се - мястото на отделната личност в неговата човешка мозайка. Ролята на отделния човек в социалната й и емоционална гама сред кипежа на живия живот, или в усамотение.

{Още»}

 
КОГАТО ОГЪНЯТ НЕ УГАСВА…

Продрум Димов
Такова състояние на духа наблюдаваме не само в житейското, но и в творческото поведение на известната наша авторка Петя Цолова.

{Още»}

 
ПОЕЗИЯ С РЕСПЕКТИРАЩИ СОЦИАЛНИ НЮАНСИ

Продрум Димов
Едва ли друг извод би бил възможен за читателите, след като се запознаят с поредното интригуващо поетично заглавие на Боян Ангелов - „Последна риза”, предложено на читателската ни общественост през миналата година от престижното столично издателство „Захари Стоянов”.

{Още»}

 
„АЗ ПЕЯ, А ДУШАТА МИ Е СВИТА…”

Георги Н. Николов

Всъщност, време ли е за песни сега, в българския ХХI век? Има ли място и духовността сред безоките тълпи, протягащи сгърчени пръсти към хляба и удобната апатия?

{Още»}

 
ДА ПОГЛЕДНЕМ КЪМ НЕБЕТО

Никола Иванов
Самото заглавие „Душата - горе!” на стихосбирката на Мина Карагьозова говори за същността й. В творбите става дума за духовност, за въздигане, за възвисяване. Много от стихотворенията говорят също със заглавията си:

{Още»}

 
„НА ИЗГРЕВИТЕ ПУРПУРА ВИДЯХ…“

Георги Н. Николов

Една латинска мъдрост гласи: „Думите отлитат, написаното остава.” Няма съмнение, че тя с пълна сила олицетворява и поетичното творчество, когато то е цветно, въздействащо, стойностно, запомнящо се.

{Още»}

 
ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА

Благовеста Касабова

В развитието на съвременната проза се забелязва една все по-налагаща се тенденция - преливане на жанрове, свързана с обективност с алегоричност или магически реализъм и художественото им прилагане върху основната на трайни човешки ценности, и за усещането за общото в човешкото съществуване,

{Още»}

 
ГЛЕДАЙ ЖИВОТА ПРАВО В ОЧИТЕ

Драгни Драгнев
Видях електронната книга “Душата - горе!” на Мина Карагьозова (бр. 124, януари, 2020, е-списание „Литературен свят”). Стихове, стихове… Планина от човеколюбие, радост, болка и мъка.

{Още»}

 
„ВЪЛНООБРАЗЕН МИ Е ЖИВОТЪТ…”

В поетическия свят на новата книга „Реставрация на обелиска” от Боян Ангелов
Петър Андасаров
Това е неговият живот - на поета Боян Ангелов, а изповедните думи са от стихотворението му „Вълнообразно” от най-новата негова стихосбирка „Реставрация на обелиска”.

{Още»}

 
„БЕЗ ДОПИРИ НЯМА ПЪЛНОЦЕННИ ТАЛАНТИ”

Мина Карагьозова
Драгни Драгнев, „Кръгът на Дора Габе”, Изд. „Матадор74″, Добрич, 2008
Избрах този цитат от книгата на Драгни Драгнев (всъщност, това е последното изречение от нея) за заглавие на този текст, защото тези думи са концентриран израз на цялостната концепция на книгата. Творческите и човешките контакти до голяма степен определят развитието на всеки човек, на [...]

{Още»}

 
РАЗКАЗИ ОТ НЕДРАТА НА РОДОПА ПЛАНИНА

Благовеста Касабова
Още в началото на този предговор подчертавам, че Мюмюн Тахир е един от самобитните съвременни разказвачи, чието краснословие е хуманистично послание към хората.

{Още»}

 
БЪЛГАРИЯ – ТАЗИ НЕУГАСИМА ОБИЧ…

Георги Н. Николов

„Влез през другата врата” е озаглавила новия си роман Весела Люцканова, дело на изд. къща „Хермес”, Пловдив, 2019 г. За него самата авторка споделя:

{Още»}

 
ЩРИХИ КЪМ ТВОРЧЕСКИЯ ПОРТРЕТ НА НИКОЛА ФИЛИПОВ

Благовеста Касабова
За да се запознаем с творческите търсения и послания на Никола Филипов, трябва непременно да сме прочели книгите му „Малкият голям свят” и „Пътека от любов”, защото в тях най-осезаемо ще усетим стилистиката му, чиято основа е изградена от акварелни щрихи и импресивно настроение.

{Още»}

 
ПРИКАЗКА ЗА ВЪЗРАСТНИ

Йордан Нанчев
слово при представянето на романа
„Стъкла в очите” от Ясен Калайджиев

Преди време, когато представях стихосбирката на Ясен Калайджиев „От вътрешната страна на нещата”, бях казал, че с нея изгрява слънце и на улицата на хасковската поезия - в смисъл, че това е модерна по форма поезия, вглъбена и мисловна, която не прилича на ничия друга, [...]

{Още»}

 
ПРОСТРАНСТВОТО НА ВИСОКОСНИЯ ДЕН

Александра Ивойлова
Трудно би било да открием аналог на подобна книга. Твърде индивидуална - като характер, като стил, като цялостно изграждане. Стиховете в нея се свързват в единна поема.

{Още»}

 
А ДНИТЕ НИ СА СТРАННА БРОЕНИЦА…

Георги Н. Николов

Жана Петрова развива успешен бизнес, а Евгения Миланска е главен редактор на луксозното списание „Моден свят” и негов съсобственик - засега с коафьора Стаменов, когото по-късно ще се опита да измами.

{Още»}

 
НА КРЪСТА НА СЛОВОТО И ИСТИНАТА

Мина Карагьозова
Избрах това заглавие за моя отзив с риск да бъда упрекната в излишна патетика. Но, мисля, че това е най-характерното, което може да се каже за критика и литературния историк Благовеста Касабова.

{Още»}

 
БЪЛГАРСКОТО МОРЕ В СЪРЦЕТО НА КРИТИКА

Благовеста Касабова
Георги Н. Николов е литературен критик и историк, който се наложи в литературните пространства през последните десетина години.

{Още»}

 
МЕЖДУ БЕЛИЯ ЛИСТ И ХИМИКАЛКАТА

Лалка Павлова
Новата книга на Здравка Шейретова съдържа 55 заглавия - стихотворения, лирически миниатюри и една заключителна творба, чиито жанрови белези я причисляват към т. н. стихотворения в проза.

{Още»}

 
С БЕЛЕГА НА ЕДНО ИНТЕРЕСНО ПОЕТИЧНО ВДЪХНОВЕНИЕ

Тодорка Николова
(Мина Карагьозова, „Душата - горе!”, Издателство „Български писател”, София, 2019, второ издание - е-списание „Литературен свят”, бр. 124, януари, 2020)

{Още»}

 
„ПИЕСИ“-ТЕ НА АННА БАГРЯНА

Златимир Коларов
„Пиеси”, Анна Багряна, превод от украински - Димитър Христов, художник на корицата Анна Багряна, изд. Мултипринт, София, 2019.

{Още»}

 
РАВНОВЕСИЕТО НА ТВОРЕЦА

Георги Майоров
Още в първата си книга поетесата Ваня Душева събира ,,Безброй разсипани пътища” (1997) и ги осмисля, а с втората си книга ,,Ключ” (2010) отключва сърцето си за света. А ние сякаш не искаме да го видим.

{Още»}

 
„ОЧИТЕ МИ СА УГАР РАЗОРАНА…“

Георги Н. Николов
След политическия вододел на 1989 г. хиляди наши сънародници поеха пътя на икономическата емиграция. Сред тях се оказаха и много майстори на перото, които, пръснати по всички населени континенти, продължават да създават книгите си.

{Още»}

 
ИЗВОРНА КНИГА ЗА БЪЛГАРСКОТО МОРЕ

Петър Андасаров

Веднага ще кажа, че „Българското море в сърцето на времето” е неповторима, документално-истинна, уникална. След първия й прочит светкавично я определих като изворна книга от многопосочни знания за българското море, за маринистиката и за маринистите.

{Още»}

 
ПОЕТИЧНА ВЪЗХВАЛА ЗА РОДОПИТЕ

Иван Д. Христов
Петър Динчев - „Баладичен шепот”, изд. „Българска книжница”, София, 2019 година.

Петър Динчев е поет със свое място в съвременната ни литература, със своя знакова система, творческа мисия и нравствено кредо.

{Още»}

 
ЗА ОРЕХА, ОРЕХОВИТЕ ДУМИ И ОРЕХОВАТА ДУША НА ВАСИЛКА ХАДЖИПАПА

Златимир Коларов
Първата асоциация, която се появи в съзнанието ми като прочетох заглавието на поетичната книга на Василка Хаджипапа „Орехови думи”, изд. Пламък, 2009 г., бе големият орех до пътната врата на двора на баба ми Злата в с. Девня, където карах детските си лета до възмъжаването в пуберитета, когато тръгнах волно из България, което за [...]

{Още»}

 
ПРИКАЗНИЯТ ПЪТ НА МЕЧТАТА

Светлана Йонкова

Романът „Семейство Фрий” е вълнуващо приключение по пътя към свободната реализация на личността, доколкото е възможна свободата изобщо.

{Още»}

 
В ТЪРСЕНЕ КВИНТЕСЕНЦИЯТА НА ТВОРЧЕСТВОТО

Георги Майоров
Поетичните прозрения на Денис Нуф от Разград в първата му стихосбирка ,,Коридори” (2019) се движат по безкрайните коридори на мисълта. За по-дълговременно се спират във въображаемите стаи на сътворяването, за да огледат своя реален живот и да разгърнат раздвижените идейни превъплъщения.

{Още»}

 
„ОЧИТЕ НА ЖИВОТА” ОТ ЖОРЖ НУРИЖАН

Пенчо Пенев
Жорж Нурижан е един от тия, които са посветили своя живот и дейност в служба на българската култура и общественост и които правят достояние на света българските културни ценности и се явяват в защита на българските политически стремежи.

{Още»}

 
БЪЛГАРЧЕ БЪДИ!

Христо Черняев
Йордан Кушев пише за възрастни и за деца. Автор е на цяла дузина поетически книги. Израснал във Великотърновския край в градинарско семейство, той е закърмен с хлебния дъх на равнината и на градините край река Росица, а също и с хайдушките легенди, нашепвани от Балкана.

{Още»}

 
„ЩЕ С ВИДИМ ПАК“ НА СВЕЖА ДАЧЕВА

Златимир Коларов
Свежа Дачева, „Ще се видим пак” - сборник с разкази, изд. Scribens, София, 2019
Когато човек познава съдбата на авторката, деляща живота си на две - в България и Швеция, заглавието на предговора на Светлана Стойчева „За книгата тъжна като заминаване и светла като пристигане”

{Още»}

 
ДРАМАТА И ОТПЛАТАТА В ИНТИМНАТА ЛИРИКА НА ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА

Георги Майоров
Животът е очевидна, но не винаги публикувана драма. Една се играе до изживяване, друга продължава до безкрай.

{Още»}

 
ЗА ДА СВЕТИ СПОМЕНЪТ ВЪВ ВЕКОВЕТЕ…

Георги Н. Николов

Вече тридесет години постепенно, ала неотклонно, в България се загърбва и руши нашият патриотичен пантеон. „В забвение” минават бележити личности от различни наши исторически периоди, а самата фактология често се изопачава в угода на чужди интереси и щения.

{Още»}

 
ЗА „НЕУВЕРЕНАТА ПОХОДКА“ НА ХРИСТОС ХАДЖИПАПАС

Златимир Коларов
Сборникът с разкази и новели „Неуверена походка” на Христос Хаджипапас, изд. Пламък, 2010, съдържа двайсет разкази и новели, събрани в три раздела „За битието и душата”, „Кипърски истории” и „Робски истории” и два следговора: на Алексис Зирас - литературен критик, председател на Съюза на писателите на Гърция и именития български поет Георги Константинов.

{Още»}

 
ПЪТЯТ НА Д-Р ИВАН СТАНЧЕВ

Златимир Коларов
Иван Станчев. „Път за мен, път за теб” (публицистика, разкази, хумор), Спейс Вижън. София, 2014

Сборникът с публицистични текстове, разкази и хумористични сценки на д-р Иван Станчев „Път за мен, път за теб” бих определил като път към науката, към себе си, към природата.

{Още»}

 
ЗА ДЖИНА ДУНДОВА И „АНДРЕ ОТ ГОРНИЯ ЕТАЖ”

Златимир Коларов
Джина Дундова-Панчева. Андре от горния етаж - Издателско ателие Аб, 2019

След издаването на три поетични книги - „Чудо”, „Вълшебството си ти” и „Сънувано небе”, „Андре от горния етаж” е първата белетристична книга на д-р Джина Дундова - специалист по педиатрия и асистент по физиология към Медицински университет-София.

{Още»}

 
КОСТА ТРАЯНОВ – „ЧЕРНОМОРСКИ ЛЕГЕНДИ”

Добрин Василев
Коста Траянов. „Черноморски легенди”. Варна, 1941 г.
Тази книга съдържа 12 разказа за различни поселища покрай българското Черно море и събития, станали през течение на вековете.

{Още»}

 
„ПЕТЪР ОСОГОВЕЦ”, ПРЕДАНИЕ ОТ ПЕТЪР ПЕТКОВ

Пенчо Пенев
„Петър Осоговец”, предание от Петър Петков, издание „Древна България”, София, 1936
Известният наш професор по естествена история г-н Петър Петков е издал напоследък един роман - предание от времето на Първото българско царство.

{Още»}

 
РОДОПА Е БЕЗПРЕДЕЛНА

Георги Майоров
Много общественици, писатели и журналисти са възхвалявали хубостта на Родопа планина, добротата и мъката на родопчани. Доста са вземали отношение и по голямата тема за помаците.

{Още»}

 
САТИРИКЪТ

Нанка Врачева
Литературният свят на Чирпан е начертан от именити личности като П. К. Яворов, Павел Матев и Димитър Данаилов. Творческото им наследство би било чест за всяка една национална литература.

{Още»}

 
ЗА ЖИВОТА И НЕГОВИТЕ БЕЗСМЪРТНИ КОРЕНИ…

Георги Н. Николов

Живеещият в САЩ белетрист Добри Карабонев досега бе автор на книгите „Да намериш себе си”, „Шампанско и сълзи”, „Страх” и „Вероника, светицата от Чикаго”. Сега пред нас е „Кръчмето - роман и подбрани разкази”, дело на изд. „Международна фондация за българско наследство - Професор Петър Детев”, Чикаго, 2019 г.

{Още»}

 
С ЧИСТА ОБИЧ И ВСЕОТДАЙНОСТ

Христо Черняев
Живко Сотиров е автор на дузина белетристични книги, между които „Преди изгрев”, „Тетрадка в хралупата”, „Ванчо от Рударе” (повест), „Да си измислиш жена”, „Усмивки за всеки ден”, „65 петолъчки” (остроумия), „Последният ден на вълшебствата”…

{Още»}

 
„РАЗКАЗИ НА МОРЯКА” ОТ КИРИЛ ГРИВЕК

Пенчо Пенев
„Разкази на моряка” от Кирил Гривек, София, издание на „Литературен глас”
Кирил Гривек е написал разкази със сюжети из живота и съдбата на моряка, за които трябва да му бъдем благодарни.

{Още»}

 
С ПРЕДАНОСТ И ЛЮБОВ!

Константин Еленков

Някъде чух или четох, че козата е твърде интелигентно създание - пие само чиста вода, пасе само екологично чисти треви и листа. Може би Диана Димих затова е кръстила новата си поетична книга „Дива коза” (2019)?

{Още»}

 
ПРОТИВОРЕЧИЕТО ЧОВЕК – ПОЕТ В СТИХОТВОРЕНИЕТО „4-ТА ГОДИШНИНА НА СЛИВНИЦА” НА ИВАН ВАЗОВ

Лалка Павлова
2020 година, година на ИВАН ВАЗОВ - 170 години от рождението му;
135 г. от началото на Сръбско-българската война.

{Още»}

 
ПОЕЗИЯ, ЗАРЕДЕНА С НЕЖНОСТ И РОМАНТИКА

Христо Черняев
Димитър Христов е от новата генерация поети. Заедно с творческото си поколение,у той дебютира в литературния печат след 1975 г.

{Още»}

 
ЕДИН УСПЕШЕН ТАНДЕМ

Любен Панов
Същият си е. Е, може среброто по косите и мустаците да е станало по-наситено, но живецът в очите си е същият на онзи Иван Коджабашев, когото помните като отговорен секретар на „по-различният” в-к „Комсомолска искра”, а по-сетне и на в-к „Марица”.

{Още»}

 
„ПИСАТЕЛИ И КНИГИ”, ТОМ I, ОТ Д. Б. МИТОВ

Петър Динеков
Новата книга на Д. Б. Митов отразява вървежа на нашата литература през първите десет години след войната. Тя не представя литературна история, нито системно изложение на фактите.

{Още»}

 
С ОБИЧ КЪМ СИНЯТА СТИХИЯ…

Златимир Коларов

Георги Н. Николов е утвърдено име в българската литературна критика, член е на Съюза на българските писатели, литературовед с безспорен национален принос за поддържане на тесни връзки с автори от българската диаспора в чужбина и за популяризиране на българската литература и на съвременни български поети и белетристи по света - в Северна и Южна [...]

{Още»}

 
ПОЛЕТ НАД ЧОВЕШКИТЕ МИТАРСТВА…

Георги Н. Николов

„Светлина над Мадрид” е нарекъл поредната си книга Лъчезар Георгиев, дело на изд. АН-ДИ, С., 2019 г. За нея в предговора си авторът споделя:

{Още»}

 
„ЗНАЯ СВОЙТО МЯСТО ВЪВ ЖИВОТА!..”

Георги Н. Николов
Преди тридесет години у нас, поради настъпилите политически промени, съществувалият дотогава национален патриотичен пантеон бе отречен. Бил ли е той все още актуален, или не, е друга тема, но нов така и не бе избран.

{Още»}

 
ЦЕННА РОДОПСКА ХРИСТОМАТИЯ

Иван Д. Христов
Светозар Казанджиев, „Незабравимите забравени”, христоматия, том първи, изд. „Проглед”, 2019 г., Смолян
С творчеството си талантливият писател-родопчанин Светозар Казанджиев, отдавна привлече читателския интерес и внимание. Той е изтъкнат художествен летописец на родния си край и хората от Родопите.

{Още»}

 
ПРЕДМЕТИТЕ КАТО АРХЕТИПИ И ТЯХНОТО ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКО И ЕСТЕТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИТЕ ИМ В ПОЕЗИЯТА НА АТАНАС ДАЛЧЕВ

Лъчезар Селяшки
Предметите са образи на интимното пространство на дома или неща, с които човек си служи. Те крият в себе си поетично излъчване. Предметите са органи на психическия живот на личността.

{Още»}

 
НЕДЯЛКО МЕСЕЧКОВ – „ЖЕРАВИ ПРЕЛИТАТ НА ЮГ”

Д. Б. Митов
Недялко Месечков - „Жерави прелитат на юг”, разкази, София, 1934
Недялко Месечков, познат вече на нашата публика като автор на няколко сборници с разкази и на „Звезден прах”

{Още»}

 
„ВЕЧНАТА И СВЯТАТА” ОТ Е. БАГРЯНА

Недялко Месечков
„Вечната и святата” от Е. Багряна, София, 1927 г.
В края на 1927 г. се яви стихосбирката на Е. Багряна - „Вечната и святата”. Първото впечатление, което остава след прочитането на стихотворенията; искреността на тона и художествената простота.

{Още»}

 
ПРОСТО ТРЪГНИ. И ПЪТЯТ САМ ЩЕ ТЕ НАМЕРИ…

Елена Алекова
Слово за стихосбирката на Янчо Михайлов „Притоплени надежди” (2019)
Народно читалище „Николай Хайтов - 1936 г.”, 2 декември 2019 г.
В сгъстения изказ на поета Янчо Михайлов няма нищо излишно. Нито дума. Нито метафора. Нито дори някоя случайно отронила се въздишка на внезапно облекчение или на стягаща душата като в менгеме тегота.

{Още»}

 
ЧУВСТВЕНАТА ДАРБА НА ЦВЕТА ТОДОРОВА

Георги Майоров
Едно момиче-дете, Цвета Тодорова, чрез опипване на живота пише стихове, за да го забрави. А ние, като ги четем, да разберем кое е най-важното, най-ценното, най- съкровеното. Отдалечени и близки.

{Още»}

 
„СКАКАЛЦИ” ОТ СТ. Л. КОСТОВ

Петър Динеков
В театър „П. К. Стойчев” се представя новата комедия на Ст. Л. Костов. В нея авторът си поставя за цел да осмее една от най-черните страни на нашия обществен живот: подкупничеството на българското чиновничество.

{Още»}

 
„ПРИТОПЛЕНИ НАДЕЖДИ” ОТ ЯНЧО МИХАЙЛОВ

„Притоплени надежди”, стихотворения, изд. къща „Огледало”, 2019
Владо Любенов
„Притоплени надежди” е четвъртата поетична книга на поета Янчо Михайлов. В битността си на свещенослужител под името Йоан Карамихалев той има два издадени богословски труда „Изкачване на Тавор” и „Записки по православна християнска етика,” отдавна изчерпани от книгоразпространителската мрежа.

{Още»}

 
ЕНИГМАТИЧНАТА СЪЩНОСТ НА ТВОРЕЦА В ПОЕМАТА „ДВА ПОРТРЕТА” ОТ ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА

Лалка Павлова
След Елисавета Багряна най-популярната поетеса у нас и в чужбина е Лиляна Стефанова. До момента на създаването на поемата „Два портрета” тя вече е издала повече от 50 книги, преведени на 31 езика, като общият брой на тиража им надхвърля един милион екземпляра.

{Още»}

 
КРЪСТ ЗА ХРАБРОСТ

Георги Хрусанов
Кръст за храброст. Санда Йовчева, повест, 1932 г.
Новата книга на Санда Йовчева е още една крачка напред в нейното творчество. След „Жетвен ден” и „Отхвърлените” - тя идва да подчертае нейното безспорно, макар и не ярко дарование, да я наложи в нашата литература.

{Още»}

 
ПОКЛОН ПРЕД ЖИВОТА

Банко П. Банков
Иван Есенски, „Доземи”, лирика, 2019, фондация „Земята и хората”

Високата поезия е изповедно лична; открива ни мисли и чувства, прозрения и въпроси, чрез които авторът търси себе си, протяга ръце да се докосне до истини, оправдаващи живота му, опрощаващи греховете му.

{Още»}

 
НЕСТАНДАРТЕН ГЛАС В СТАНДАРТЕН ЖИВОТ

Георги Майоров
Стефан Икога от София е от най-младото поколение поети, който не е тръпнал от комунистически идеи и социалистически строителен патос. Рожба е на демокрацията и е неин съдник.

{Още»}

 
„НЕ САДИ ЛОЗЕ ГОЛЕМО!” ОТ НИКОЛА ФИЛИПОВ

Марин Кадиев

Писателите биват два вида: известни и стойностни. Без съмнение поставям Никола Филипов във втория вид, защото като име може да не е достатъчно популярен, но творчеството му е ценно и ще остане за поколенията.

{Още»}

 
ОБЗОР НА ЛИТЕРАТУРНАТА ПРОДУКЦИЯ ЗА 2018 – 2019 ГОДИНА

Татяна Любенова
През 2018 година плевенските автори са издали десет книги в различни жанрове на литературата. Реализираните книги за 2018 г. от началото на годината бяха: “Духовни вселени” на Лалка Павлова;

{Още»}

 
ЗЕМНО ПРИВЛИЧАНЕ И ЧАРОВНО ОТБЛЪСКВАНЕ

Георги Майоров
Издателска къща ,,Знаци” в Бургас е извадила от морето на сюрреализма дебютната книга на Полина-Десислава Батешкова от Варна ,,Шепоти” (2018), която е възприета като ,,най-добра поезия в Националния литературен конкурс ,,Море” 2018 г.”.

{Още»}

 
ВРЕМЕ Е ДА ИЗМОЛВАМЕ СТИХОВЕ

Михаил Килдяшов
превод: Дафинка Станева
За поезията на Алексей Решетов
Поетът знае всичко за читателя. За неговите съкровени тайни, неутешими болки, щастливи изгреви. От какви небесни висоти вижда това поетът? С какви очи го прозира? С какъв нюх го разпознава?

{Още»}

 
ИЗСТРАДАНИ ОТКРИТИЯ ЗА ЗЕМНИЯ НИ СВЯТ

Лалка Павлова
(стихосбирката „Цвят на кактус” от Таня Попова)
Новата стихосбирка на Таня Попова - „Цвят на кактус”, реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на културата - е един съвременен лирически прочит на човешкото битие с всичките негови колизии, радости и драми, обвързани както с личния, така и с обществения живот.

{Още»}

 
В ОКЕАНА НА ПОЕЗИЯТА

Георги Майоров

Само в планински град като Берковица, в едно почти пълнолетно момиче - Ана-Мария Герасимова, сред чистотата на природата, могат да се породят ефирни мисли, да открие света на поезията и да влезе в него.

{Още»}

 
ДУМИ ЗА „КЛИНОПИС ВЪРХУ СНЕГА“

Кръстьо Раленков
Има поети, които блясват като метеорити на поетическия небосклон. Те са концентрирани таланти, избухващи най-често на младини и обикновено са поети на едната книга.

{Още»}

 
А ИНАЧЕ ВСИЧКО Е ЛЮБОВ…

Галя Карааргирова
В годината на юбилея
Държа в ръцете си последната поетична рожба на Тодорка Николова - сборник лирика с названието „Измислих те, любов”.

{Още»}

 
ВЕКТОРНОТО ПЕРО НА ЕЛИ ВИДЕВА

Георги Майоров
Доста месеци осмислях творчеството на Ели Видева. Лично не се познаваме, но То импонира на моите усещания за словото и за омаята от родната реч.

{Още»}

 
ИМЕНА – ГОРДОСТ ЗА РОДОПА

Димитър Златев

Често читателите пропускат увода на започнатата книга, за да потънат по-бързо в сюжетните перипетии. Съветвам ви: не прескачайте увода в новата книга на Светозар Казанджиев „Незабравимите забравени”. В него той изповяда кое го е накарало да се заеме с „този труд огромен, подвиг мимолетен” (Ив. В.)

{Още»}

 
ИВАН ГРАНИТСКИ – ФИЛОСОФСКАТА ИНТРЕПРЕТАЦИЯ НА ОБРАЗА НА ТИШИНАТА В ПОЕТИЧНИЯ ЦИКЪЛ „ГЛАСЪТ НА ТИШИНАТА“

Лалка Павлова
Иван Гранитски (поет, журналист, литературен критик, публицист и издател, член-кореспондент на БАН), е и доктор по философия, което подсказва, че в интерпретацията на произведения му трябва да бъдат потърсени и философските измерения на образите и идеите, положени в основата на неговите творби.

{Още»}

 
ЕСКИЗИ НА ВОЛНОСТТА

Георги Майоров
Сюрреализмът не е от днес, но сега времето го налага като мода. Той е отражение на затвореността ни в отвореното общество и е рожба преди всичко на виртуалния животовъртеж. Отвореният свят капсулира индивида.

{Още»}

 
СТИХОВЕ ОТ ВЪРТОПА НА ЖИВОТА

Георги Майоров
Всеки ден не се срещат стихове като тези от дебютната стихосбирка ,,Грехопадение” (2019) на младата поетеса София Милева от Хасково.

{Още»}

 
ПОЕТЕСАТА И ПРЕВОДАЧКАТА ИВАНКА ПАВЛОВА

Нино Николов
Въвеждащи думи на преводача Нино Николов
на вечерта в Унгарския културен институт,
посветена на преводаческата дейност на Иванка Павлова
(19 февруари 2002 г.)

{Още»}

 
ИСТИНСКИТЕ ПОЕТИ!

По повод Деньо Денев. „Листа и вятър”. Стихотворения”, С. , 2019 и Паруш Парушев. Открито море”, С., 2019
Панко Анчев
Деньо Денев и Паруш Парушев са стари мои приятели. Бил съм редактор на първите им книги, чел съм и съм препрочитал стиховете и прозите им, общувал съм тях много пъти.

{Още»}

 
„ХЛЯБ И ВИНО” ОТ МАРИЯ ГРУБЕШЛИЕВА

Георги Хрусанов
Първото условие в поезията е да бъдеш прост и искрен. Тъкмо такава е Мария Грубешлиева, която неотдавна се яви в нашия литературен живот.

{Още»}

 
ЗА ДВЕ ЗНАЧИМИ КНИГИ НА БЛАГОВЕСТА КАСАБОВА

Иван Д. Христов
Благовеста Касабова - „Споделено”, Изд. „Българска книжница”, София, 2019 и „В кадър”, Изд. „Захари Стоянов”, София, 2019.
Благовеста Касабова е виден литературен критик, литературовед, литературен историк и изтъкнат публицист.

{Още»}

 
ЕЛИН ПЕЛИН (1877 – 1949 г.) РАЗКАЗЪТ „СИН“ В КОНТЕКСТА НА ЕДНА ЛИТЕРАТУРНА ДИСКУСИЯ

Лалка Павлова
Личността на Елин Пелин винаги е предизвиквала интерес у интелигентния българин поради необичайното съчетаване на несъвместими по същността си лични приятелства, обществено-политически възгледи и специфика на творческия му подход при отразяване на действителността.

{Още»}

 
СПИРКАТА, НАРЕЧЕНА „ЖИВОТ”…

Георги Н. Николов

Две енергични жени, Лора и Мари, си дават трайна среща в новия роман на Детелина Барутчиева „Купонът е тук, скъпи Питър” - изд. „Изток - Запад”, С., 2019 г. Те са журналистки и това е единствената допирна точка в съдбите им.

{Още»}

 
„В ГРОТЕСКАТА НА РЕАЛНОСТТА…“

Георги Н. Николов

От две взаимно допълващи се части - „Междусезония” и „Блус за оптимисти”, е съградена новата стихосбирка на Елка Василева „В сандалите на лятото”, изд. „Либра Скорп”, Бургас, 2019 г.
И както при всеки талантлив автор, и тук авторката отправя взор към философската енигматика на битието.

{Още»}

 
ЖИВОТЪТ КАТО КАЛЕЙДОСКОП ОТ КРАСОТА, РАДОСТ И МЪКА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РАЗКАЗВАЧА БЛАГОЙ РАНОВ

Йордан Калайков
„Пушка за пеперуди” е заглавието на последната книга на Благой Ранов /ИК „Пламък”, София, 2019 г./ Включва 60 разкази и есета за живота и философския му прочит.

{Още»}

 
ЗА ЕСЕНТА В ДВЕ СТИХОТВОРЕНИЯ НА ДРАГНИ ДРАГНЕВ

Таньо Божков
НАЙ-ХУБАВО
Посипва ме със слънце, с листопади тя
и крие в пазвите си късните цветя…
Ти с тихи стъпки ме подканя да вървя до нея,
ту шепне ми, че имам още време да живея…

{Още»}

 
НЕ МОГА ДА НЕ СПОДЕЛЯ

Иванка Павлова
Романът на Георги Бърдаров „Аз още броя дните” попадна в ръцете ми благодарение на ценителката на хубавата книга Ася Русанова, която само ми каза, че творбата е победител в конкурса „Ръкописът” на БНТ 1.

{Още»}

 
ДА ГЛЕДАМЕ ДОБРОТО ПОД ЛУПА

Иван Митев

Убеден съм, че всеки човек носи в душата си едно словесно вързопче, което от време на време, в моменти на радост и на тъга, развързва с треперещи пръсти. В него може да има любими сентенции, мисли на уважавани духовни учители или думички, които носят със себе си желаното от нас настроение.

{Още»}

 
ДИСЕКЦИЯ НА ЖИТЕЙСКИЯ ПЪТ КАТО НИЗ ОТ ЛЮБОВНИ АВАНТЮРИ И ИЛЮЗИИ ЗА ЩАСТИЕ

Йордан Калайков
„Банална грешка”, роман, изд. „Фастумпринт”, 2019 г.
Новият роман на Б. Банков „Банална грешка”- изд. Фастумпринт, София,2019 г., е явление сред лавината от романи, които заливат пазара с презумпцията да спечелят вниманието на читателите.

{Още»}

 
В ХОРИЗОНТА НА НЕОБЯТНОТО СЛОВО…

Георги Н. Николов
Ценителите на поетичното изкуство отдавна познават живеещата в Австралия Станка Николова с нейните книги „Спасена тишина”, „Когато лятото отмине”, „Водно огледало” и с публикациите й в периодичния печат. Сега пред нас е поредният й сборник „В прегръдките на залеза - нови стихотворения”.

{Още»}

 
„ПЪТУВАТ ОБЛАЦИ КАТО КЕРВАНИ…“

Георги Н. Николов

Творческата лаборатория на всеки автор е храм, в който екзистенциалната мъдрост поставя личността на различен пиедестал. При едни тя е приземена, реалистична, дори натуралистично откроена върху фона на отредената й битност.

{Още»}

 
КОРОНАТА НА ДЪРВОТО, НАРЕЧЕНО ПОЕЗИЯ

Георги Майоров

Още преди две години ме впечатли електронният вариант на книгата ,,Глина” на Георги Ангелов.
Сега пред окото ми е книжното Тяло. Казвам Тяло, защото е духовно, живо същество. То диша, раздвижва мускулатурата на живота, гмурка се в тъмните му дебри, за да излезе на светлина. И да ни осветли с нея. Жадувана, необходима на всички.

{Още»}

 
ЖИВОТЪТ И СМЪРТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ОРГАНИЗЪМ

По повод Борислав Геронтиев „Село без черква. Житейски истории и съдби човешки”, С. , 2018
Панко Анчев

Какъв свят ни представя Борислав Геронтиев в своята книга „Село без черква”: жив или мъртъв?
Светът вече го няма, отдавна е изчезнал, потънал е в миналото, но споменът за него е жив и писателят го е съхранил съкровено и с голяма [...]

{Още»}

 
ХУДОЖЕСТВЕНОТО САМОСЪЗНАНИЕ НА СТОЯН ЗАГОРЧИНОВ

Владимир Янев
Сред българските прозаици от периода между двете световни войни Йордан Йовков, Константин Константинов и Стоян Загорчинов изпъкват и със своята склонност към по-трайно и интензивно самонаблюдение.

{Още»}

 
СМЪРТТА В ПОЕЗИЯТА НА АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ

Владимир Янев
Синът на Петко Коларов - учител от великотърновското село Драганово, е съвсем млад, когато се насочва към поезията. Началните му опити (включително неговите хумористични стихове, най-често подписвани с псевдонима Хенри Фей) представят ранна версификаторска сръчност.

{Още»}

 
„ЛЮДЕ БЕЗ ГОДИНИ” ОТ МИРОСЛАВ МИНЕВ

Васил Каратеодоров

На снимката: Мирослав Минев
Във втората си книга „Люде без години” Мирослав Минев е оригинален, интересен, свеж и дълбоко човечен. Майстор на психологическия анализ, тънък стилист и отличен белетрист, и тук той е запленен от чудни видения, и тук е в кръговрата на един странен свят.

{Още»}

 
„В ОКОПИТЕ” – РАЗКАЗИ ОТ ДАМЯН КАЛФОВ

Васил Каратеодоров
Новият сборник разкази на Дамян Калфов „В окопите”, който издаде неотдавна библиотека „Завети”, разкрива в пълнота свежия му и интересен повествователен дар.

{Още»}

 
РЕКВИЕМ ЗА БЪЛГАРИЯ

Мина Карагьозова
Георги Ангелов “Пепелище”, поезия, 2017

Това е една тъжна и красива книга. Като моцартов реквием. Книга - свидетелство за това, което е било и което вече го няма. Където България и девойката от “Бела съм,бела юначе” са още живи, макар и разпънати на кръст.

{Още»}

 
ЗАНИМАТЕЛНИ СТИХОВЕ И ПРИКАЗКИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

Кирил Назъров
Още докато живеех и работех в Благоевград - до началото на 80-те години на миналия век - създадохме творческо литературно обединение, в което редом с мен много автори пишеха за деца.

{Още»}

 
ГЛАСЪТ – БЛУДНИЯТ СИН НА ПОЕТА

Лалка Павлова
„Гласът” - поема от Иван Есенски
Проблемите за връзката между твореца и адресата на неговото творчество, за конфликта между личността и времето, както и за индивидуалната духовна драма на непризнатия от общността създател на произведения на изкуството, съпътстват битието на човечеството още от най-дълбока древност.

{Още»}

 
„КРЪСТЦИ” ОТ ИЛИЯ ВОЛЕН

Георги Хрусанов
Нашият битов разказ от ден на ден прави по-големи успехи. След Ел. Пелин и Йовков, днес и по-младите дават нещо цялостно. Един от тях е И. Волен.

{Още»}

 
СТЕФАН СТАНЧЕВ – „ТРАКИЙСКИ ПЕСНИ”

Павел Телчаров
Стефан Станчев - „Тракийски песни”, Бургас, 1934 г.
Повечето от тия стихове са продиктувани от носталгията към родната на автора Тракия.
Тая носталгия изтръгва от Ст. Станчев искрени и развълнувани ноти. Тракия разкрива пред нас своите красоти, своята нощна поезия, своите легенди („Ранена птица”).

{Още»}

 
КИРИЛ ДОБРЕВ – „ПАНАИРЪТ В ЛАЙПЦИГ”

Павел Телчаров
Кирил Добрев - „Панаирът в Лайпциг”, София, 1934 г.
Непосредствените впечатления и идеи, които авторът (Кирил Добрев - Кирил Гривек. бел. ред.) е извлякъл от посещението на лайпцигския панаир през тая година, дадени в художествена форма, съставят канавата на тая книга, която иде да осветли всестранно българския читател върху тая най-голяма изложба на фабрични и [...]

{Още»}

 
ПЪТУВАНЕ КЪМ НАЙ-БИСТРИЯ ИЗВОР

Ангелина Бакалова
Това не е книга за природата. Не е лирично съзерцание на нейните форми, макар че лиричното начало е основата, върху която авторът изтъкава своите послания.

{Още»}

 
„НА КОТВА” ОТ МАТВЕЙ ВЪЛЕВ

Добрин Василев
„На котва” от Матвей Вълев, повест, 1938 г., изд. сп. „Завети”.
Авторът на една хубава сбирка разкази, която миналата година биде добре оценена от критиката, Матвей Вълев, е написал повест из моряшкия живот, излязла от печат едва преди няколко дни.

{Още»}

 
„ПУШКИН В СВОЯТА ГРАФИКА” ОТ ВИЧО ИВАНОВ

Пенчо Пенчев
„Пушкин в своята графика” от Вичо Иванов, отпечатък от годишника на Пловдивската народна библиотека и музей, 1935-1936, София, 1937
По случай чествуване стогодишнината от раждането на великия поет Пушкин, излязоха и на български доста статии и студии за творчеството и личността му.

{Още»}

 
„ПИСАТЕЛИ И КНИГИ”, т. II, ОТ Д. Б. МИТОВ

Пенчо Пенев
„Писатели и книги”, т. II от Д. Б. Митов, София, 1936 г.
За българската литература и общественост са необходими люде, които да творят неуморно обществени ценности със замаха на истински и честни ратници за родна култура и напредък. Нашият културен живот страда може би от липса на такива редактори.

{Още»}

 
НОВИТЕ ЕДНОАКТНИ КОМЕДИИ НА СТ. Л. КОСТОВ

Петър Динеков
Новите едноактни комедии на Ст. Л. Костов: „От много ум”, „Държавните липи” и „Женско царство” (издание на д-р Ж. Маринов) още веднъж потвърждават, че в лицето на техния автор българската комедия има най-добрия свой съвременен представител.

{Още»}

 
„МОРАВА ЗВЕЗДА КЪРВАВА”. РОМАН ОТ КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ

Васил Каратеодоров
Докато в литературата на съседните ни народи, особено в Югославия, последната война е изобразена в големи романи, в нашата тя заема едно съвсем незначително място, представена най-вече чрез разказите на някои от по-старите ни писатели.

{Още»}

 
ЗЛАТНИ НИШКИ

Цветан Минков
Това е най-новата сбирка стихове на Ракитин. Той е особено щедър към нас, за жалост повече в количествено отношение: неговите сбирки се явяват твърде често и затова поетическата му физиономия се губи в баласта на едно разпиляно творчество.

{Още»}

 
ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

Недялко Месечков
Разлиствайки кратката история на българската поезия срещаме едно светло име: Димчо Дебелянов.
Годините, които ни отделят от неговата трагична кончина, ни карат да чувстваме все повече и повече, че сме загубили една голяма ценност.

{Още»}

 
„МАЙСТОРИ” ОТ РАЧО СТОЯНОВ

Недялко Месечков
„Майстори” - драма в четири действия от Рачо Стоянов, издание на Д-р Ж. Маринов, София, 1927 г.

Нашата драма отдавна чака своя майстор. В дългата върволица от български пиеси надали ще се намерят 3-4, които оправдават съществуването си.

{Още»}

 
НОМИНАЦИЯ ЗА ДЕНОМИНАЦИЯ

Георги Майоров
По най-неочаквана случайност в ръцете ми попадна стихосбирката ,,Лентата е почти изснимана” (Издателство „Жанет 45″, 2018), на Надежда Тричкова. Тя на пръв поглед наистина е безупречно композирана с трите цикъла - ,,Портрети”, ,,Рамки” и ,,Албуми”. Дори външно изглежда образно сътворена.

{Още»}

 
КОЙТО ПИШЕ, НАМИРА СЕБЕ СИ

Иван Д. Христов
Иван Желязков - „Дъждовете на страха”, Изд. „Жанет 45″, Пловдив, 2019 г.
За писателя, журналиста и издателя Иван Желязков, романът с метафоричното заглавие „Дъждовете на страха” е седмата по ред белетристична книга в неговата творческа биография.

{Още»}

 
ОКОТО НА САТИРИКА

Георги Майоров
Едва ли има писател, който в творчеството си да не е отправял критика към някои негативи в обществения живот.

{Още»}

 
ИВАНКО МАРИНОВ: „ОТ ХЛЯБА НЕ ОСТАВА ВРЕМЕ ЗА ПОЕТА”

интервю на Лияна Фероли
Иванко Маринов е роден на 23 април 1946 г. в Хасково. Завършва средно и основно образование в Кърджали. Започва да пише стихове още като ученик. През 1973 г. завършва театрална режисура в Ленинград /сега Санкт Петербург/.

{Още»}

 
ТВОРЧЕСТВО СЪС СИЛНО ПРИТЕГАТЕЛНО ПОЛЕ

Христо Черняев
Творбите, които създава Костадин Златков, са сътворени от даровито и ярко перо. От тях лъха непосредствена човещина и земна, много българска кротка философия.

{Още»}

 
„ПОЛЕТ ДО ОСЛЕПЯВАНЕ!”

Мина Карагьозова
Хубен Стефанов, „Наблизо има светлина”, стихове, София, изд. „Български писател”, 2019

Поразителното впечатление, което прави книгата на Хубен Стефанов, се основава на много неща.
Някои от тях са пълната липса на декларативност и почти пълното осланяне не на рационалното и дори не на емоционалното, а на интуитивното начало у читателя.

{Още»}

 
РУСКАТА ИДЕЯ НА ЧАВДАР ДОБРЕВ

Иван Есенски
За пътешествието през една такава необятна тема навярно трябва да си помогнем с въображението на Блез Паскал за безкрайните звездни пространства.

{Още»}

 
РЪМИ В ДУШАТА МИ

Кънчо Великов
Благовеста Касабова на 85 години
Известен е фактът, че повечето писатели недолюбват литературните критици. И вероятно имат основание, особено ако критикът няма професионални качества. Но критиката също е изкуство и то - много отговорно.

{Още»}

 
СВЕТЛИТЕ ДУМИ НА ПОЕТА

Иван Д. Христов
Лъчезар Селяшки - „Пропукана камбана”, Изд. „Българска книжица”, София, 2018 г.

Лъчезар Селяшки е отдавна утвърден поет, прозаик и преводач от полски език. Автор е на 20 поетични книги, на два сборника с есета, фрагменти и разкази, както и на студия за Атанас Далчев.

{Още»}

 
В СВЕТЛИНАТА НА ИЗГРЯВАЩОТО СЛЪНЦЕ

Александра Ивойлова
Можем да се запитаме: защо? Защо Япония? И четейки тези стихове, ще си отговорим. Всъщност - отговор няма. Кой би могъл да каже защо красотата го привлича, защо обича и е обичан, кои са онези закони, които го водят в житейсия избор… Така естествено Ирина Александрова обхваща с перото си близки и далечни светове.

{Още»}

 
СВОБОДА И НА ИНТИМНИЯ СВЯТ

Георги Майоров

Творчеството на поета Георги Ангелов освети мъдростите на древността, разгърна неразкрити страници през вековете, омеси глината на истините за живота, постави ,,Ариергард” за изчезващия вид на планетата, проми ,,Солта на земята”, укрепи трите опори ,,Бог, семейство, България”, намери изцеление за хилядите бедни и нещастни, за да виждаме същността на битието и да имаме своята [...]

{Още»}

 
ЗА ИДЕЙНО-ЕСТЕТИЧЕСКАТА ПОЗИЦИЯ НА КРИТИКА

Благовеста Касабова

Творческата и човешката същност на един критик - пък и не само на него, по един или друг начин се изявява в неговата идейно-естетическа позиция, а оттам - в неговите произведения.

{Още»}

 
КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ – „СТАРОТО ВРЕМЕ”

Димитър Бабев
Конст. Н. Петканов. Старото време, роман, София, 1930. Книгоиздателство „Право”
Като писател К. Петканов е напълно сроден със средата и условията, които и наистина са фон на неговото творчество, намерил е, както казват, себе си.

{Още»}

 
„СТОЛЕТИЕТО. ВТОРА ЧАСТ” НА ТЕОФАНА ТЕКЕЛИЕВА

Лияна Фероли
книга-летопис за духовното извисяване на хората от Източните Родопи

За разлика от несменящата се много дълго време политическа картина, през последните години в духовното пространство на Източните Родопи се наблюдава истинско съживление, обновление и обединение в културно-просветния живот.

{Още»}

 
ИВАН ЛАЗАРОВ – ТВОРЧЕСТВО И ТВОРБИ

Христо Борина
Иван Лазаров (творчество и творби. Написал скулптора Димитър х. Иванов.
Поч. „Полиграфия”, 1934. 4-о, 120 стр., цена 100 лв.).

{Още»}

 
„СЛЕДВАМ НЕОТКЛОННО ТВОРЧЕСКИЯ СИ ПЪТ“

Георги Н. Николов

Неотдавна издателство „Захарий Стоянов”, С., 2019 г., пусна от печат литературна анкета на Тодор Коруев с известния поет, публицист и есеист Петър Андасаров. Тя е озаглавена „Защото съм такъв”. Наистина, какъв си ти, Петре, приятелю?

{Още»}

 
БАРОМЕТЪР НА ВРЕМЕТО

Георги Майоров
Най-ясно се пише когато не бързаш за никъде - нито за представяне на книга, нито за изпълнение на поръчка.

{Още»}

 
ДА ПИШЕШ С ДУШАТА СИ ЗА „МЯРАТА” НА ХАРМОНИЯТА

Лияна Фероли
Често се питам, дали творецът предварително замисля до най-малката подробност как ще изглежда даден негов стих, разказ, приказка… И дали това не превръща занятието му в занаят, пък бил той и душевен. Много е сложно, защото в него не би трябвало да има канони, правила…

{Още»}

 
С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО

Иван Д. Христов
Мария Филипова - Хаджи, „Прошка за България”, Изд. „ИМЕОН” - Пловдив, 2018 година.
Поетесата Мария Филипова - Хаджи е родена в странджанското село Ситово. Учила е руско - татарска филология в Ташкент, Узбекистан, както и руска филология и журналистика в Пловдив. Членува в Дружеството на Пловдивските писатели от 1992 година.

{Още»}

 
„ЖЕРАВИ ПРЕЛИТАТ НА ЮГ”

Александър Кръстников
“Жерави прелитат на юг”, сборник разкази от Недялко Месечков, издание на комитет „Българска литература”, София
Сборникът на Месечков съдържа 10 разказа, в които писателят разкрива и излива душата си на добър познавач върху въпросите на съвременните български нрави.

{Още»}

 
ЕПИЛОГ ОТ РЕДАКТОРА

Янко Стефов
Послепис към повестта на Елена Гутман „Гуга войводка” (Пловдив, 1993)
Развълнувах се искрено от появата на една нова българска книга на историческа тематика. Приех този радостен факт като предизвикателство към читателя , стъписан от какафонията, която днес цари на нашия книжовен пазар.

{Още»}

 
ЗАСЛУЖЕНА ВЪЗХВАЛА НА НАРОДНАТА ЗАКРИЛНИЦА

Евдокия Емануилова
Предговор към повестта на Елена Гутман „Гуга войводка” (Пловдив, 1993)
Има нещо показателно в това, че повестта на Елена Гутман за родопската хайдутка Гуга излиза тъкмо през 1993 г.

{Още»}

 
ВЪРХОВЕ НА БЪЛГАРСКИ ДУХ

Кънчо Великов
Моя древна земя, побеляла от кости и преспи,
моя гневна земя, почерняла от мъка и кръв -
дай ми оня бунтовен напев на хайдушките песни
и зеления пламък на знамето с български лъв!

{Още»}

 
ПАМЕТТА ГОВОРИ ЧРЕЗ СЪРЦЕТО

Иван Д. Христов
Елена Хайтова - „Орли от пламък”, Изд. „Зеа - Принт”, Смолян, 2019 г.

Големите писатели са като високите планински върхове, откъдето и да ги погледнеш те пленяват със свята възвишеност и величие.

{Още»}

 
ВЪЗТОРГЪТ НА СТРАДАНИЕТО

Георги Майоров
Все по-голямо внимание заслужават творците на перото, които са далече от шума на славата. Те идват на този свят внезапно рано ,,като стихотворение”, или закъсняват по стръмния път, защото рецитират живота и на тях ,,бог чете стиховете” им.

{Още»}

 
СЛОВО ЗА ДРАГОМИР ШОПОВ

Христо Черняев
Драгомир Шопов е автор на редица лирични книги, а и не само на лирика. През последните двайсетина години той се изявява и като активен и най-вече съвестен общественик, което ще се запомни.

{Още»}

 
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА НА ИЗКУСТВОТО

Проф. д.с.н. Максим Мизов

Историята и съвременността ни предлагат огромно, дори неизчислимо количество от научни изследвания и публикации по твърде деликатната и неимоверно сложната тема за философията на изкуството.

{Още»}

 
НЕИЗБРОДНИТЕ ХЪЛМОВЕ НА СЛОВОТО

Георги Майоров
За творчеството на Иван Есенски се пише трудно. Ако можем поне да се доближим до него. Защото не е писано лесно. И, по Атанас Капралов, е доближаване до взрива.

{Още»}

 
„С ВЯРА ВЪВ ДОБРАТА СИ СЪДБА…“

Георги Н. Николов

„И шепот, и вик” се нарича новата стихосбирка на Борислав Владиков от поредицата „Български поети за земята” на фондация „Земята и хората”, издадена от „Мултипринт”, С. 2019 г.

{Още»}

 
ДУШЕВНАТА МЕМБРАНА НА МАРИНА МАТЕЕВА

Георги Майоров
Първият цикъл на новата стихосбирка на Марина Матеева ,,Шепотът зелен на необята” (2018) изглежда като съвременна интимно-поетична рапсодия. Душевната мембрана на поетесата трепти от съкровените чувства към най-близкото обкръжение - майка, син, сестра, баща, баба, дядо, прадядо.

{Още»}

 
„НЕВЪЗВРАТИМОСТ” ОТ ПЕНЧО ПЕНЧЕВ – ЕДНО ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД КРАСОТАТА

Ботьо Буков
Слово при представянето на книгата
Драги приятели,
Събрали сме се днес за да потопим в кръщелния купел още една рожба на старозагорец - стихосбирката „Невъзвратимост” с автор Пенчо Пенчев. Кой е той? Как дръзва да извисява глас в града на поетите? Вярно ли е, че е „прописал” някак си късно и изведнъж?

{Още»}

 
НАЙ-ХУБАВИЯТ ПОДАРЪК

Таньо Божков
Поетът, белетристът и публицистът, който изцяло е посветил многообемното си творчество на Добруджа, нейните трудолюбиви хора и нейната земя, не е могъл да остане и без книги, посветени на децата.

{Още»}

 
КОЛКО МОГЪЩА И КОЛКО БЕЗЗАЩИТНА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЧИСТАТА ДУША

Елена Алекова
Думи за книгата „Шепотът зелен на необята” на Марина Матеева

Национален литературен салон „Старинният файтон”
28 март 2019 г.

{Още»}

 
КОГАТО ХРАМЪТ НА ИЛЮЗИИТЕ РУХВА

Георги Майоров
Всеки писател има своя ос на въртене и своя орбита в живота и творчеството. И беше ми интересно да разбера генезиса в поезията на Петър Василев, живял в три епохи - капитализъм, социализъм и грабителска пазарна икономика.

{Още»}

 
ИЗМЕРЕНИЯТА НА ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ В СТИХОСБИРКАТА „НОЩНА РЕКА“ НА СВЕТЛА ГУНЧЕВА

Лалка Павлова
Отдавна, след „Тринакия” на Иван Гранитски, не бях чела толкова внимателно и смислено композирана поетична книга. Обикновено авторите „изсипват” творбите си общо в обема на изданието или ги групират тематично в няколко озаглавени раздела според спецификата на подбраните стихотворения.

{Още»}

 
„МИР НАМ” – РАЗКАЗИ ОТ НИКОЛАЙ НОШКОВ

Недялко Месечков
„Мир нам” - разкази от Николай Ношков. Библиотека „Наши писатели”. Издание на Д-р Ж. Маринов, София, 1927 г.
Преди две години литературният лист „Развигор” обяви конкурс за най-добър разказ из учителския живот. Конкурса спечели с два разказа авторът на настоящата книга - „Мир нам”. След това той стана редовен сътрудник на вестника.

{Още»}

 
ФОКУСИРАНЕ НА СВЕТЛИНА

Георги Майоров
Дори бегла справка в списъка на СБП показва, че 80 на сто от писателите са родени в села или извън столицата. Също доста не са завършили филология. Тогава какво влияние оказват тези фактори?

{Още»}

 
САМОБИТНА И СИЛНА СЪВРЕМЕННА ПОЕЗИЯ

Христо Черняев
Васил Аврамов е талантлив български лирик. Той живее в град Левски, където е гимназиален преподавател по българска литература. Детството и младежките му години са свързани с Тревненския балкан.

{Още»}

 
„ПЛАНИНСКИ ВЕЧЕРИ”

Печо Господинов
„Планински вечери”, Асен Разцветников, издание на „Хемус”
Общо е убеждението, че българската лирика е в упадък. Старите поети не притуриха към своята слава почти нищо съществено. От друга страна, истина е, че новите, тъй наречените млади поети, не можаха да се утвърдят в съзнанието на народ и интелигенция.

{Още»}

 
ОЗАРЕНО ОТ СВЕТЛИНА СЛОВО ЗА РОДОВОТО

Соня Келеведжиева
Творбите на Тоня Борисова за Родовия космос са отклик на едно живо патриотично чувство, което завладява с призивната си лекота и разнообразни интонации, с яркия си метафоричен език и неподправения възторг от българското.

{Още»}

 
„МОРЯК” ОТ СТЕФАН СТАНЧЕВ

Добрин Василев
„Моряк”, стихотворна сбирка от Стефан Станчев, изд. на Б.Н.М.С. - Бургаски клон, 1935 г.
Стефан Станчев е един от най-надеждните и видни поети на провинцията, работещ вече няколко години и издал няколко стихотворни сбирки: „Поломена стрелка”, 1929, „Дружба”, 1930, „Тракийски песни”, 1934.

{Още»}

 
ДВЕТЕ ДОМИНАНТИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА БОРИСЛАВ ВЛАДИКОВ

Георги Майоров
При появата на книга, ние обикновено налагаме уводните думи: - новата книга на еди кой си е така и така.

{Още»}

 
ПОЕТИЧНОТО ЯВЛЕНИЕ НИКИ КОМЕДВЕНСКА

Иван Д. Христов
Ники Комедвенска се формира като творец през десетилетията на прехода у нас, който роди оригинални поетични гласове и е една от ярките представители на този поетичен феномен в най-новата българска литература.

{Още»}

 
ДВЕ НОВИ КНИГИ НА ПОЕТА ВЕСЕЛИН ЧЕРНЯЛСКИ

Лалка Павлова

В днешните ни сиромашки времена е трудно издаването на една книга, а Веселин Чернялски има дързостта да поднесе своя творчески дар и на възрастните, и на децата.

{Още»}

 
КАВАЛЕРЪТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД ПОЕЗИЯТА

Анжела Димчева
Дачо Господинов, „Аз, Кавалерът на музата”, Изд. „ЛЕНИ АН”, Русе, 2018
Всеки творец, когато претендира да е професионалист, си изработва индивидуален модел в процеса на сътворяване, съобразено с жанра, в който работи. Така се оформя неговият разпознаваем почерк, дори когато прибягва до различна техника или променя целенасочено стила си по веянията на времето. Това [...]

{Още»}