Критика

ПОЗНАТАТА И НЕПОЗНАТА ЯПОНИЯ В ТРИ КНИГИ НА ЮЛИАНА АНТОНОВА – МУРАТА

Лалка Павлова
Любопитството, интересът към света и към живота на „другите”, е характерна българска черта, която на фона на нашето национално време периодично е подбуждана и изостряна в резултат на опитите на историческите обстоятелства да го ограничат или затворят в параметрите на някаква рамка - все едно дали тя е резултат от византийското и турското робство, [...]

{Още»}

 
БЕЗКРАЙНАТА СЪПРОТИВА И СРЕЩАТА СЛЕД „ВТОРАТА ТРЪБА“

Елена Алекова
Ивайло Балабанов. „Песни за старо вино”. Поетичен сборник в два тома. Т. I. „Отечество - любов” (1); т. II. „Часовник за бъдеще време”. Изд. „Български писател”, София, 2004.

{Още»}

 
СВЕТУЛЧИЦИТЕ НА ЕЛЕНА АЛЕКОВА

Пенчо Чернаев
Когато през 1998 г Елена Алекова издаде романа си „Милена” останах изненадан и предизвикан: как тъй една млада поетеса (тогава малко над 30-те) ще създаде роман? И то в стихове!

{Още»}

 
С ПРИНОСЕН ХАРАКТЕР В ДЕФИЦИТНИЯ ЖАНР НА КРАТКИТЕ, ЛАПИДАРНИ ФОРМИ…

Петър Хаджинаков
Името на автора от Западните Родопи и гр. Смолян д-р Тодор Згуров, не е сред популярните в национален план, макар че е утвърден в търсенията и реализацията си автор, доктор по философия, преподавател, директор на регионална библиотека „Никола Вранчев”, гр. Смолян.

{Още»}

 
САМОБИТЕН И КОЛОРИТЕН ХУДОЖЕСТВЕН СВЯТ

Иван Д. Христов

Не съм очаквал, че след най-хубавата книга с разкази на Елин Пелин „Под манастирската лоза” и неповторимият Чудомир, ще изпитам приятното изживяване да открия съвременен автор, който със свой оригинален стил, следва утвърдената от тях литературна традиция в хумористичния разказ.

{Още»}

 
РОДОЛЮБИВА ПУБЛИЦИСТИЧНА КНИГА

Иван Д. Христов

„Сюжети от архивите” на Недялка Петрова е поредната й родолюбива и автентична книга. Тя съдържа девет художествено-документални очерка.

{Още»}

 
КРАЧКА КЪМ БЛИЖНИТЕ

Илия Зайков
Никога досега не е било така: не само специалистът, но и така нареченият „масов читател” да очаква от всяко ново историческо, в най-широкия смисъл на думата, съчинение, ако не непременно преоценка, то поне един по-широк поглед към миналото - от специализираното изследване до вестникарската публикация.

{Още»}

 
МОТИВЪТ ЗА (НЕ)НАМЕРЕНАТА РОДИНА В СОНЕТНИЯ ТРИПТИХ „ПОСРЕД МОРЕ”, „МЕЛОДИЯ”, „ПОД ЧУЖДА ЛУНА” ОТ НИКО СТОЯНОВ

Кирилка Демирева
НИКО СТОЯНОВ
ТРИПТИХ
ПОСРЕД МОРЕ
Наивен може би съм бил, но искрен -
с надежда и мечта една,
душата ми се гмурна, без да иска,
в студената мъглявина…

{Още»}

 
БРАТСКА ПРЕГРЪДКА

Георги Майоров
Интервютата на Марко Марков са поместени в том IV, а преводите - в VI и VII на събраните съчинения. Повечето от интервютата са осъществени през 1982-а, а след това през 1988-а - 1992-а година, когато освобождава мисълта си от своята голяма проза. В тези години развива и най-усилната преводаческа дейност.

{Още»}

 
„ТРОЙНАТА НИШКА“ ИЛИ ТРОЙНО УСУКАНИЯТ ВЪЗЕЛ НА ЖИВОТА

Иван Д. Христов

Писателят Васил Лазаров е автор на романите: „Калоян Боговенчаният”, „Звънът на камбаните”, „Крайъгълен камък” и „Парадоксът на любовта”. Той е съучредител и изпълнителен директор на Асоциация за насърчаване на християнското слово „Емпирей”. Пръв председател на сдружение на писателите - Самоков.

{Още»}

 
РЕСПЕКТИРАЩ ГЛАС В ДНЕШНАТА НИ СОЦИАЛНО-ГРАЖДАНСКА ПОЕЗИЯ

Продрум Димов

Този глас звучи на особено висока октава и в най-новата поетична книга на Стоянка Митева-Балева - „По хълма на времето”, която ни предложи току-що известното столично издателство „Пропелер”.

{Още»}

 
„ВОДЕНИЧАРСКИ ПРИКАЗКИ” ОТ КАЛИНА МАЛИНА

Петър Динеков
„Воденичарски приказки” от Калина Малина. (издава „Азбука”)
Това са пет приказки за деца, разказани в стихове. Някои от тях, като „Цар Гъбан” например, са печатани в детските ни списания, но повечето излизат сега за пръв път.

{Още»}

 
БИСТРОИЗВОРНА КНИГА НА ЗНАНИЯ ЗА ДЕЦА

Петър Андасаров
Те бликат от всяка страница на най-новата книга, сътворена от талантливото перо на Иван Гранитски „Приказки за страната Бухтарландия”.

{Още»}

 
КАКЪВ МАГЬОСНИК НА СЛОВОТО Е БАНКО П. БАНКОВ

Елена Алекова
Банко П. Банков. „Социален преход”. Разкази и новели. Изд. „Фастумпринт”, София, 2021.
В далечно време и не съвсем, когато, току-що завършила аспирантура в Литературния институт „А. М. Горки” в Москва, постъпих на работа във вестник „Български писател” по покана на Николай Хайтов,

{Още»}

 
ЯРКА МЕМОАРНА И ХУДОЖЕСТВЕНА ЕСЕИСТИКА

Иван Д. Христов

Новата, шестнадесета по ред книга „Животът ми - див/н/а приказка” /2022/, писателката Елена Хайтова посвещава на своя седемдесет и пет годишен юбилей.

{Още»}

 
РОМАНЪТ „ШИПКА“ И ВЪСКРЕСЕНИЕТО БЪЛГАРСКО

Лалка Павлова
110 години от рождението на Яна Язова
Откъс от монографията „Българският космос в трилогията „Балкани” на Яна Язова”
В болшинството белетристични произведения, отразяващи епохата на робството, героите обикновено са обособени в отделни групи според отношението им към идеите за борбата и свободата.

{Още»}

 
АФОРИСТИЧНИЯТ СВЯТ НА МАЯ ЦЕКОВА

Борис Цветанов
Мая Цекова, “Афоризми”, изд. „Стено”, Варна, 2019 г.; “Съчки за огъня”, изд. „Стено”, Варна, 2021 г.
В един свой афоризъм Мая Цекова казва: “От животни сред хората ми идва да хвана гората”.

{Още»}

 
ГЛАС, В КОЙТО ЩЕ СЕ ВСЛУШВАМЕ

Ники Комедвенска „Легенда за Градинчица”, изд. Астарта, 2022
Банко П. Банков

Отзивът за прозаичния сборник „Легенда за Градинчица” от Ники Комедвенска,е повод да се отправи поглед върху националната ни традиция в полето на разказа.

{Още»}

 
НАРОДОВЛАСТНИ РАЗКАЗИ

Георги Майоров
Писателят Йото Пацов във в-к „Народна младеж” навремето разкършваше трудовия делник на работническо-селската младеж, а перодръжките ни вкупом, като Комсомол, бяха авангардът на комунистическия строй в процъфтяващата ни татковина. И бяхме верни, защото човек не служи на тоя или оня, а на времето.

{Още»}

 
ДОБРАТА ДУМА СЕ ПОМНИ

Иван Д. Христов
Писателят, поетът и публицистът Иван Енчев в поредната си книга „Добрата дума” (Изд. „Българска книжница”, С. 2019) успешно се справя като литературен анализатор на новоизлезли книги с поезия и проза.

{Още»}

 
ЦВЕТОВАТА ГАМА В СТИХОВЕТЕ НА РАМЕЛА БОХОСЯН

Иванка Лапавичева
Поглед върху новата стихосбирка „И в снега, и в жарта” - 2022 г.
Рамела Бохосян рисува картини - не с четка, а с думи. Почти всяко нейно стихотворение може да се визуализира върху платното на художника.

{Още»}

 
ПРИВЛИЧАЩИЯТ И ИЗПЛЪЗВАЩ СЕ ЛИК НА ДАРОВАНИЕТО

Боян Ангелов, „Ако изобщо има бряг”, „БОГИАННА”, 2021 и нови стихове
Банко П. Банков

Да се анализира творчеството на този даровит, оригинален наш съвременник, е предизвикателство. От една страна е възможна сянка на съмнение, дали подтикът за вглеждане в поетичния му свят не е повлиян от общественото му позициониране.

{Още»}

 
КЪЩАТА – ДОМ В ПОЕТИЧНИТЕ ВИЗИИ НА РЕНИ ВАСЕВА

Лалка Павлова
Още от първите съзнателни години на живота си ние приемаме и съхраняваме в нашата памет старата римска максима: „Моят дом е моята крепост”.

{Още»}

 
СТИХОВЕ С ГОРЕЩИ ЕМОЦИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ

Продрум Димов

Струва ми се, че подобен напрегнат емоционален въздух дишат стиховете на Валентина Атанасова в най-новата й поетична творба „Сянката на сърцето”, която ни предложи в края на миналата година великотърновското издателство „Фабер”.

{Още»}

 
ЕДИН И СЪЩ, И ВИНАГИ РАЗЛИЧЕН

Пенчо Чернаев
Банко П. Банков, „Социален преход”, Фастумпринт, 2022 г.

В тия няколко думички се опитвам да събера най-сбитата характеристика на уважавания голям български писател Банко П. Банков. Един и същ, защото неговият стил, слог, наратив не могат да се сбъркат с тези на никой от събратята му писатели.

{Още»}

 
ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ НОВ АЛБУМ ЗА ПЛОВДИВ

Любен Панов
Изданието е допълнен и преработен вариант, в който авторът му  Иван Коджабашев е събрал в едно тяло последните  си четири фотоалбума  - „Местно време” /2015/, „Обратно броене” /2018/, „Неповторими мигове” /2020″ и „Пловдивска фотохроника /2021/.

{Още»}

 
ТАЙНСТВЕН СВЯТ ЗАД ВИДИМОТО

Георги Майоров
Младата поетеса Диана Янкулова разкрива своя тайствен свят на дарбата зад видимото, зад света на възприетото и отминалото, за да ни върне спокойствието чрез свежата зеленина на деня, с разтворените си длани за бъдеща доброта - окръглена като чакащ плод, падаща в душата като лист отронен. Доброта „ефирна, и красива, и бездомна”.

{Още»}

 
НЕОБИКНОВЕНИТЕ РАЗКАЗИ НА ДИМИТЪР МИТЕВ

Лъчезар Лазаров
Пред мен е книгата „Как станах свещеник - обикновените и необикновени истории” на Димитър Митев. Красив сборник, събрал разказите на трийсет и трима свещеници на различна възраст, от България, както и извън нейните предели: Русия, Румъния, Гърция, Америка.

{Още»}

 
ОКЕАНЪТ, КОЙТО ОБИЧАМЕ И НА КОЙТО ВЯРВАМЕ

Анатолий Щелкунов

Илия Пеев. „На Океана с любов, вяра и надежда. Песен за петте океана. Пет океански песни”, Издателство „Морски свят”. Варна, 2022

{Още»}

 
КЪНТЯЩАТА ТИШИНА НА ЖИВОТА В „ПОСЛЕПИС ЗА ЗРЯЩИ“ ОТ НАДЯ ПОПОВА

Лалка Павлова
Казват, че тишината отваря проход, а мълчанието го затваря, че е имало тишина и преди Сътворението и ще има пак в края на времената. Това твърдение подсказва, че тишината е заредена с огромен потенциал от творческа енергия, която в някакъв момент се отключва и създава онова, което ние наричаме Свят, Вселена.

{Още»}

 
НЕУКРОТИМОТО ВЪЗРОЖДЕНСКО УСЪРДИЕ НА ЗНАЧИМ ТВОРЕЦ

Продрум Димов

Такова впечатление ни завладява, когато общуваме с енергичния житейски и творчески свят на литературния критик Юлий Йорданов. Той е рядко амбициозен, но и силно надарен автор, който навлиза с подчертан хъс през последните три десетилетия в родното ни литературно-творческо пространство още с появата на първата му книга „Северозападната литературна нива” (1988),

{Още»}

 
ВУЛКАНИЧНИ ПОЕТИЧНИ РИТМИ

Продрум Димов

Такива мисли ме обзеха, след като се потопих в поетичния свят на новата стихосбирка на Ирина Велева „Колекционер на мигове” от издателство „Български писател”.

{Още»}

 
МЪЖКОТО ВРЕМЕ НА МАРКО МАРКОВ

Георги Майоров
През 80-те години на миналия ХХ век се отприщва златният век на българското театрално и филмово изкуство. Сред многото имена да споменем само двата антипода - пиесите на Георги Джагаров и пиесите и мъжките времена на Николай Хайтов.

{Още»}

 
МОТИВЪТ ЗА ИЗГУБЕНАТА РОДИНА ПРИ НИКО СТОЯНОВ

Лалка Павлова
Живеем в едно политически и психологически конфликтно време, в което православното славянство всекидневно се намира под обстрела на католическа Европа и католическо-протестански САЩ не само срещу Русия, но и срещу всички православни християни от Източна Европа.

{Още»}

 
ДУМИ ЗА АЛВАНОВО

Георги Георгиев
Никога не е късно да съживяваме историята на селището, паметта за живелите и работилите преди нас, собствените си ранни спомени, както и портретите на най-ярките местни личности. Това усилва обичта към голямото отечество.

{Още»}

 
ЕСКИЗИ НА ЕПОХАТА

Георги Майоров
Поезията на Христо Милчев е чиста като природата, преди някой да я замърси. И ще остане такава, ако я приемем с благословия.

{Още»}

 
ТЪРСАЧ НА КРАСОТА

Драгомир Шопов
В богатата библиотека на баща ми преди много години, когато ме изкушаваше вече мерената реч, с любопитство и наслада прочетох и препрочитах стихотворенията, включени в антологията на Петър Динеков „Българска лирика”, издадена през 1940 г.

{Още»}

 
НАДЕЖДА ЗА СБЪДВАНЕ НА ДОБРОТО

Георги Майоров
Поезията най-общо представя чувства, настроения, теми, картини, сърдечни преживявания и душевни терзания.

{Още»}

 
РЕЦЕНЗИЯ ЗА РОМАНА „КРИЛАТО ВРЕМЕ”

Георги Константинов
В началото на своето четвърто литературно десетилетие поетът Тодор Харманджиев реши да ни изненада с две големи белетристични творби, в които лиричното чувство, настроенията и образите, носени още от младини, драматично потаени в душата му, се изляха в нови, оригинални, лично негови художествени образи - сочни, свежи и едновременно дълбоко съдържателни.

{Още»}

 
КНИГА ЗА ЛИЦАТА НА ДНИТЕ

Иван Есенски
През последните години изпод перото на Светозар Казанджиев излязоха сборници разкази и новели, два внушителни христоматийни тома с есета и очерци за родопчани и свързани с Родопите хора от различни възрасти и професии (първият толкова обширен и пространен труд - истинска сага за прекрасната планина и нейните изтъкнати личности), публикации в периодичния [...]

{Още»}

 
ОТ ЧИСТАТА ИДЕЯ КЪМ ВАВИЛОНСКОТО СТЪЛПОТВОРЕНИЕ И ОБРАТНО

За стихосбирката на Ели Видева „Палимпсест” (1)
Елена Алекова
Най-после дочаках онова, което чаках от Ели Видева в поезията години наред. Чаках по-скоро несъзнателно, отколкото съзнателно, защото не знаех какво точно чакам, но чаках. И когато го прочетох, веднага разбрах, че съм чакала точно него.

{Още»}

 
ВЕЧЕРНЯ ЗА БЛАГОДАТНИЯ ДЪЖД

Иван Есенски
Неведоми са пътищата, по които поезията идва при нас, а когато бликне в дневния ни ред, я отъждествяваме със стихотворенията - агрегатните състояния, в които ни е позната.

{Още»}

 
СЪХРАНЕНА ДУХОВНА МЛАДОСТ

Тодор Янчев
Животът му бе преминал през много изпити, бе закалил неговия дух в борбата и в неуморния творчески труд, неотменим като времето, постоянен като твърдостта на един човешки характер, посветил възможностите си за създаването на материалното и духовното.

{Още»}

 
„ДЕВОЙЧЕТО И МЕСЕЦИТЕ” ОТ КАЛИНА МАЛИНА

Петър Динеков
Двойчето и месеците. Драматизирана приказка в стихове от Калина Малина (Издава „Ново училище”)
Нашата детска литература не разполага с много пиески за деца и затова всяка творба от тоя род трябва да бъде посрещната с радост.

{Още»}

 
„БЛАГОВЕЩЕНИЕТО” НА ДИМИТЪР МИЛОВ

Продрум Димов
Това е новата поетична книга на Димитър Милов, която Фондация „Читалище-1870″ предложи неотдавна на читателската ни общественост.

{Още»}

 
ВСЕКИ СЪС СВОЯТА СВЕТЛИНА

За книгата на Йордан Фурнаджиев „Стихотворения”
Елена Алекова
Ако поискаш, любезни читателю, да се пренесеш ненадейно в една вълшебна, приказна страна, в която реките текат към морето свободно и широко и въздухът сияе… В която небето, надникнало през стъклата, е загадъчен прозорец към света и снежнобели облачета като ангели летят към хората („Прозорец”)…

{Още»}

 
„ДЕТСКИ ДНИ” – ПЕДАГОГИЧЕСКИ РАЗКАЗИ ОТ СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ

Димитър Стоевски
„Детски дни” - педагогически разкази от Стилиян Чилингиров
Без да занемарява чисто художествената страна, във всички свои произведения Стилиян Чилингиров всякога е придвижвал средеца на разказа към едно ясно подчертано нравствено начало или изобщо към един нравствен мироглед, изведен от законите на битието и насочен обратно към същото това битие.

{Още»}

 
РАЗКАЗИ ЗА ДЕЙСТВИЕТО

Георги Георгиев
Автор на двайсетина документални книги, изследовател на военното творчество на Йордан Йовков, Антон Страшимиров и други класици Стефан Стефанов ни поднася белетристичния сборник “След северняшкото”.

{Още»}

 
ТАЛАНТЛИВ И САМОБИТЕН РАЗКАЗВАЧ

Иван Д. Христов

В края на 2021 година писателят Иван Желязков,  по повод на 70 - годишнината си издаде сборника с избрани разкази „Пари за вятър”, с подзаглавие „Корени на българския характер”. В него авторът е включил 37 къси разкази.

{Още»}

 
КЕХЛИБАРЕНАТА ЛИРИКА НА НИКОЛАЙ ИСКЪРОВ

Георги Н. Николов
Да, смъртта рано отне Николай от живия живот, от приятелите и от поезията, в която той светеше със самобитния си талант.

{Още»}

 
ЛЕТОПИС ЗА ДУХОВНИТЕ СВЕТИНИ НА РУПЧОС

Иван Д. Христов

Книжовното и родолюбиво дело на „ползу  роду”, на скромният труженик на перото  Костадин Глушков, заслужава почит и уважение. Той е автор на книгите: „Духовните стражи на Рупчос” /2006/, „Пътят” /2013/, „Село Брезе и неговите храмове” /2020/ и „Кръстовата планина” /2017/ - второ допълнено издание /2021/.

{Още»}

 
ВИСОКАТА ЦЕЛ НА ПОЕТА

Георги Майоров
Като всеки творец писателят Георги Ангелов има чувството за самотност на брега на съзиданието, където се блъскат вълните на просветлението, на отнесените спомени и прииждащите сили за нови брегове. Сякаш досегашните му книги са само пролог към очаквани селения.

{Още»}

 
„СЯНКАТА НА ЧОВЕКА Е ОТВЪД”

Мина Карагьозова
Елена Алекова, „Отвъд думите. Свидетелства.”, Изд.”Св. Климент Охридски”, София, 2006
Една книга за пътя на човека - житейския му път, пътя му към истините за неговото място в света, за неговата съдба, за връщането му при Бога, който е вътре в него.

{Още»}

 
РУСАЛСКА ПОЛЯНА, РАЗКАЗИ ОТ НИК. ВАС. РАКИТИН

Пенчо Пенев
„Русалска поляна” от Ник. Вас. Ракитин, издава „Хемус”, под редакцията на Д. Пантелеев, София, 1938 г.
Никола Василев Ракитин винаги носеше в душата си светлия образ на българския селянин. Сам се роди на село и живя с болките и грижите на нашия брат по села и градове, защото тръпно обичаше родната земя и природа, на [...]

{Още»}

 
С ПОЕТИЧНО СЪРЦЕ ПОД МЪЖКА БРОНЯ

Банко П. Банков
Тенко Тенев, „Завинаги в мен”, Изд. „Захарий Стоянов”, 2021

Той е представителен тракиец, с ръце, издялани да отмятат житейски грижи; вписан е в ежедневието, собственото си, на близки, приятели и колеги. Ангажиран безрезервно с организация на културни прояви в древния град на Диана, раздаващ се без остатък за популяризация на писателски усилия, успехи, жажди [...]

{Още»}

 
ЖИВОТООПИСАНИЯ

Георги Майоров
Още първото десетилетие от творчеството на писателя Марко Марков показа, че изпълнената със стихове стая е тясна за неговия проницателен дух. Симптом са тежненията му по важни събития от историята на България и моралните превратности на деня през предишния режим у нас.

{Още»}

 
КЪЩАТА

Любен Панов
Мисли около книгите на Николай Илчевски

Пред очите ми е тази мъченица.
Под от изронени кирпичи очертава издържалите век и половина каменни основи. Няколко обгорели от слънце и проядени от червеи дървесни греди откриват единствената загадка за обитаемото пространство на поне десет поколения.

{Още»}

 
ЛЮБОВТА РАЗСИЧА ПЛАНИНИТЕ

Елена Алекова
За стихосбирката на Илко Славчев „Любовта разсича планините”
Национален литературен салон
„Старинният файтон”, София, 31 януари 2022
С Илко Славчев се знаем от студентските години. Помня дори, че бяхме заедно публикувани във вестничето „Студентски глас” (бр. 4 от 15 април 1982 г.), издавано от Учителския институт - Шумен.

{Още»}

 
ЗРЕЛИЯТ ПЛОД НА ДЪЛГОТО МЪЛЧАНИЕ

Иван Д. Христов

Сборникът с „13 невръстни разкази” - „Момичето, което предсказваше миналото” /из. „Хермес”, 2021 г./ на Красимир Димовски се появи след три десетилетия, през които писателят не бе публикувал нова книга. Дългото привидно мълчание се оказа плодоносното творческо състояние на автора.

{Още»}

 
РОДОЛЮБИВА ПОЕМА

Янко Димов
Трудно се пише поезия на историческа тема. Не само, защото ние имаме богата традиция, завещана още от Иван Вазов и съдържаща високи образци на лирическо-одично превъплъщаване на героичното ни минало, не само защото в наши дни редица поети от Априлското поколение създадоха жалонни книги на тази тема

{Още»}

 
„ИНДЖЕ ВОЙВОДА” – РОМАН ОТ КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ

Васил Каратеодоров
Лекотата, с която Константин Н. Петканов създава интересни и големи творби, е първият явен белег на богатата му дарба.

{Още»}

 
ДВЕ КНИГИ ОТ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ

Димитър Стоевски
Константин Константинов - „Седем часът заранта”, разкази; „Нашата земя хубава!”, пътеписи
Людската несрета, безсмислието на всичко онова, което е около нас, дори и на това, което е вътре в нас, цялата глухота и „безпощадна самотия” на битието - ето в няколко едри черти чувството, което оставя в душите ни новата книга на Константин Константинов „Седем [...]

{Още»}

 
КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ – „КРЪВ”

Павел Телчаров
Константин Константинов - „Кръв”, роман, 1933
В романа „Кръв” на К. Константинов пред нас оживява оная атмосфера на конспирацията и на нелегалните организации, която безспорно представя един от най-интересните документи за психологията на нашето време.

{Още»}

 
НОВ ПОГЛЕД КЪМ ЙОВКОВИЯ СВЯТ

Продрум Димов

Това се е постарал да направи Панко Анчев в едно от последните си заглавия - „Йордан Йовков”, което престижното столично издателство „Захарий Стоянов” предложи съвсем наскоро на читателите.

{Още»}

 
СРУТЕНИЯТ МОСТ МЕЖДУ МЕЧТИ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Продрум Димов
Твърде тъжен е образът на окаяното ни ежедневие. Това е сериозният, обезпокояващ извод, който може да се направи, след като се запознаем с актуалното съдържание на романа „Лунният мост” на Иван Енчев /Изд. „Българска книжница”, С., 2020/.

{Още»}

 
И ВСЕКИ ПОМНИ ПО ЕДИН УЧИТЕЛ

Георги Георгиев
Така е озаглавена книгата на Мария Галишка-Владимирова, която Военното издателство поднесе на читателите.

{Още»}

 
СТЕФАН СТАНЧЕВ – „СРЕБЪРНИ ВЕЗБИ”

Димитър Стоевски
Забравената провинция като че ли е решила да напомня все по-често за своето съществувание чрез творбите на свои даровити синове, които по духовен ръст не само могат да се изравнят с мнозина братя от престолнината, но и ги надвишават чувствително.

{Още»}

 
„ТАТУНЧО И ТАТУНКА” ОТ НИКОЛАЙ ФОЛ

Петър Динеков
„Татунчо и Татунка. Как две деца и един котарак отлетяха на луната с цепелин. - От Николай Фол. (Издава „Хемус”).
Ето една действително интересна книга, която децата не изпускат из ръце, докато не я прочетат до край.

{Още»}

 
ВСЕОБХВАТЕН ПОРТРЕТ НА НИКОЛА РАДЕВ

Продрум Димов
Това се е постарал да направи проф. Ивайло Христов в анкетата си с покойния ни забележителен писател и общественик, онасловена „Човекът, който доведе Господ на земята”.

{Още»}

 
ЗА НОВОТО ЗАЧЕВАНЕ НА СВЕТА И МИСИЯТА НА ПОЕТА

Елена Алекова
Очаквах новата лирическа книга на Атанас Капралов с вълнение. Тя излезе от печат в края на 2021-а под заглавие „По мярка на духа”. Включва емблематични за поета стихотворения, избрани сред всичко, написано от него през годините. Към тях - и стихотворения, непубликувани още в книга.

{Още»}

 
„ЗОГРАФ ПАВЕЛ” ОТ ДИМИТЪР ШИШМАНОВ

Петър Петков
“Зограф Павел” от Димитър Шишманов
Това в сборник разкази, които се прочитат на един дъх, с увлечение и наслада, защото порязват със своята оригиналност.

{Още»}

 
„КАРНАВАЛ”, СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ КАМЕН БРАННИК

Печо Господинов
Поезията на Камен Бранник ни връща близкото минало на българската поезия, когато тя се поглъщаше от поривите на сърцето и вън от света на своите блянове нямаше усет за другия, за истинския свят на жестоките изпитания и борби.

{Още»}

 
ДИМИТЪР АДЖАРСКИ – „ПО БЕЛИЯ ДРУМ”

Стефан Станчев
Книгата на г-н Дим. Аджарски „По белия друм”, София, 1934 г., библ. „Простори”, след сборника му разкази „Два свята” е приятен опит за навлизане в по-широките полета на повествуването.

{Още»}

 
„ДЪРВАРЯТ И ГОРСКАТА ЦАРКИНЯ”

Петър Динеков
„Дърварят и горската царкиня”. Пиеса за деца в 3 действия, от Вера Бояджиева (издава „Азбука”)
Нашата детска драма се обогатява с още едно произведение - пиесата на Вера Бояджиева.

{Още»}

 
„БЛЯНОВЕ КРАЙ АКРОПОЛА” ОТ ДИМИТЪР ШИШМАНОВ

Пенчо Пенев
„Блянове край Акропола” от Димитър Шишманов. Издателство Ив. Куюмджиев, София, 1938 г.
Новата книга на известния наш писател и драматург Димитър Шишманов носи ония качества на неговото творчество, които го издигат и определят в нашата литература като писател с фин и културен поглед над съвременността и дълбок изразител на човешката трагедия с няколко удара на [...]

{Още»}

 
„СЛЪНЧОВА МЪКА” ОТ СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ

Васил Каратеодоров
Стилиян Чилингиров неведнъж е зарадвал малките читатели със свои книги за тях, чрез които - в отмерена реч или в художествена проза - се е стремял да посочи хубавото в живота, да посее зърно на добро в детската душа, да окрили детския ламтеж за възвишено.

{Още»}

 
„НАШЕ СЕЛО”

Димитър Стоевски
„Наше село” - весели разкази от Константин Гълъбов, издание на „Хемус”
Ето една книга, която действително развеселява, която непринудено възбужда смях. Но този смях не е тривиален, нито е просташки, а е примесен с едно особено чувство на симпатия и лека тъга по идилични места, люде и случки, макар останали не толкова далече зад нас [...]

{Още»}

 
ПОЕЗИЯ – ЛЮБОВ

Георги Майоров
В книгата „Мъжът с черната риза” (2021) с четирите цикъла - „Нещо като живот”, „В душата ми икона”, „Грях и вино” и „Тази нощ светът ще преживее” - Димитър Петров - Дионисий, съгласува стиховете с музиката на душата си, която превръща думите в изкуство. Тази музика привежда и леността в динамика на живота.

{Още»}

 
„КЛЕПАЛОТО БИЕ” И В 2022 ГОДИНА …

Лозан Такев
Свещено слово за любимите поети подреди в своята авторска книга свещеникът Лъчезар Лазаров от село Свидня. Негови вдъхновения са класици като Яворов, Лилиев, Елин Пелин, Димчо Дебелянов, между тях са още Змей Горянин, Атанас Далчев, Евтим Евтимов, Първан Стефанов, Петя Дубарова и други съвременни творци.

{Още»}

 
„ЕКСТАЗ”

Рамела Бохосян
(Мина Карагьозова , „Екстаз” - книга в проза, Хасково, 2021)
Днес в литературния салон на читалище „Възраждане” - Старинен Пловдив гостува Мина Карагьозова. Какво щастие е, че с нея откриваме литературния сезон на представянията.
Всъщност, коя е Мина Карагьозова?!

{Още»}

 
ЯРЪК ЛЕТОПИСЕЦ НА ПРЕХОДА

Марин Кадиев
Винаги съм се удивлявал на белетриста Георги Стоянов, който въпреки своите 82 години (патриаршеска възраст!) с неизтощимо въображение и младежка целеустременост продължава да създава ярки, запомнящи се образи и съдби, вдъхновени от българското съвремие.

{Още»}

 
С ПУЛСА НА УТРЕШНИЯ ДЕН

Марин Кадиев
Въпреки своите 80 години Георги Стоянов има респектиращ писателски път като изящен разказвач със значима тематична насоченост и многолика пластична образност, която вълнува.

{Още»}

 
„ПО МОСТА НАД ЖИВОТА…“

Георги Н. Николов

Българската есеистика като литературен жанр има своите корени и традиции. В по-ново време бих споменал имената на Асен Златаров, Ефрем Карамфилов, Боян Болгар, Стефан Продев, Благовеста Касабова, Николай Хайтов, Георги Марков. Лиляна Стефанова…

{Още»}

 
МОТИВЪТ ЗА ПЪТУВАНЕТО В РОМАНА „ПЪТНИКЪТ” ОТ МАРКО МАРКОВ

Лалка Павлова
Мотивът за пътуването е толкова стар, колкото и самото човечество на тая земя, като освен представата за физическо преместване от едно място на друго, той е зареден и с духовно, философско или психологическо съдържание - за търсенето на познание за света, за неговия произход и за значението на човека по време на „пътуването” на [...]

{Още»}

 
ВЪЗХВАЛА НА ЛЮБОВТА

Елена Алекова. „Късчета от рая”. Стихове в проза. Изд. „Скала принт”, 2021
Банко П. Банков

Талантливата поетеса, ерудирана документалистка, пламенна публицистка и защитничка на българщината, Елена Алекова е авторка на повече от дванайсет стихотворни сборника, на навярно единствения съвременен роман в стихове, на сборници с белетристика и литературна критика, на няколко преводни поетични книги; носителка е на [...]

{Още»}

 
„МОИТЕ СТИХОВЕ СА ОТ СЪЛЗА РОДЕНИ”

Пенчо Чернаев
Някога, като търсех как по възможност с една дума да определя, да охарактеризирам твореца Драгомир Шопов, се спрях на БЛАГОРОДНИК. Благородник на духа, на чувствата, на човешкото слово и поведение…

{Още»}

 
ЖИТЕЙСКИТЕ ВЪЗЛИ НА РОДОПЧАНИНА

Иван Есенски

Има книги, които завършват определен писателски кръг, книги - поанти; има и книги, които обобщават определени отрязъци време и стават нарицателно име на същото това време; има книги, които се превръщат в знаково постижение на писателя и намират широк резонанс в общественото съзнание.

{Още»}

 
ДРАСКОТИНА ПО ДУШАТА НА ВРЕМЕТО

Ники Комедвенска

Още от древни времена най-първият, най-естественият стремеж на човека е бил да разкаже за себе си. Отначало с несръчни рисунки по грапавите стени на пещерите, след това с песен и накрая със слово.

{Още»}

 
ПИСАТЕЛ СЪС СВОЯ ЛИТЕРАТУРНА ТЕРИТОРИЯ И НРАВСТВЕНО КРЕДО

Иван Желязков на 75 години
Иван Д. Христов
Името на писателя, журналиста и издателя Иван Желязков е добре и отдавна известно сред читателските среди у нас. Издателската му къща „Екобелан” - Асеновград също активно популяризира съвременни български творци.

{Още»}

 
РАЗХВЪРЛЯНИ МИСЛИ ЗА КНИГАТА НА МИРА ДОЧЕВА „ЯБЪЛКИ ПРЕЗ ЗИМАТА”

Пенчо Пенчев
„ЯБЪЛКИ ПРЕЗ ЗИМАТА” е шестата книга със стихотворения на Мира Дочева. Тя е един вид сборник, в който е събрано най-доброто от първите пет книги, плюс невиждали до сега бял свят стихотворения.

{Още»}

 
„ДЯВОЛСКА БРОЕНИЦА” – РАЗКАЗИ ОТ ХР. ЦАНКОВ-ДЕРИЖАН

Владимир Русалиев
Това са десет разказа, взети направо от живота. От тъмните му и безутешни низини и от светлите му върхове. И от неговата долина на сълзите, дето има толкова разбити сърца, неволя и нищета.

{Още»}

 
ДЕНЯТ НА РОДОЛЮБИВИЯ РОМАНТИК МАТЕЙ ШОПКИН

Георги Майоров
Поетът Матей Шопкин от първата си книга до днешната - „Моят земен ден” (2021), не е изменил на романтичния си реализъм, на родолюбието си към род и родина. Дори сред превратностите в живота днес, не промени своя възторжен глас.

{Още»}

 
„СРЕД БАГРИТЕ НА СИНЯТА СТИХИЯ…“

Георги Н. Николов

Стихосбирката „Осем такта тишина” на Марин Маринов, изд. къща „Булевард”, 2021 г., е неговата втора поетична книга след „Тежка светлина” - 2000 г. и представя съвременната българска маринистика на един нов, по-висш етап в развитието си.

{Още»}

 
ПОЕТ ПО СЪДБА

Иван Захариев
Минко Неволин, „Бели шатри”, стихове, 1934
По-големият брой поети от поколението на Минко Неволин още приживе изпуснаха перото от творческа немощ, а не бяха малцина измежду тях ония, чието име обещаваше повече от неговото и чиято „слава” изпревари заслугите им към литературата.

{Още»}

 
НЕУМОРЕН РАДЕТЕЛ ЗА РОДНАТА ДУХОВНОСТ

Иван Д. Христов

Продрум Димов е активен участник в съвременния литературен процес. Неговото творчество включва сборници с разкази, епиграми, очерци, интервюта, стихосбирки и книги за деца.

{Още»}

 
„ПЪРВА ЖЕРТВА” – РОМАН ОТ СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ

Петър Горянски
Упоритите усилия на значителна част от съвременните белетристи да надхвърлят строго ограничените рамки на разказа, за да преминат към широката фабула на романа, не са само резултат на чисто формални търсения и предпочитания.

{Още»}

 
„ПЕСЕН ЗА КАМБАНАТА” - ПРЕВОД НА Д. СТОЕВСКИ

Петър Горянски
Фридрих Шилер, „Песен за камбаната”. изд. „Корали”, 1935 г.
Всяко литературно произведение е най-вече ценно в оня си вид, и на оня език и стил, на който е написано. В превод то губи значителна част от своята предметност и художествена стойност.

{Още»}

 
ОБИКНОВЕН ЖИВОТ, ОБИКНОВЕНИ ДУМИ…

Лозан Такев
Преди  двадесет  години Генадий Велчев издаде книгата  си „Черешова задушница” чрез издателска  къща  „Христо  Ботев”. Може би и оттогава следя поетичното му творчество. Той има тринадесет интернет издания на свои книги,

{Още»}

 
„СЕБЕ СИ ОПИТВАМ ДА НАДСКОЧА”

Иван Енчев
Отглас за първата книга на Димитър Златев
С радост и нетърпение разтворих позакъснялата първа стихосбирка на Димитър Златев „Дъбове в града” /1990/, защото отдавна познавам този поет от неговите епизодични публикации в печата.

{Още»}

 
РОМАНЪТ „МАЙКА” В КОНТЕКСТА НА СЕГАШНОТО

Атанас Родозов
След настъпването на демократичните промени в България през 1989 година, четива като романа на Максим Горки „Майка”, струва ми се, остава някак в периферията на читателските търсения; проблематиката, с която е обвързан, е особено чувствителна за обществото ни днес - с този текст се поставят основите на социалистическия реализъм в литературната наука.

{Още»}

 
МОРАЛНАТА ДИЛЕМА ЗА ЕВТАНАЗИЯТА В „СЕМЕЙСТВО ТИБО”

Атанас Родозов

Осемтомният роман на Роже Мартен дю Гар - „Семейство Тибо” до някаква степен освен семейна сага, може да се тълкува и като текст, свързан с медицинската наука; разбира се със задължителната уговорка, че това не е фабула на епичното произведение, превърнало своя автор в Нобелов лауреат за литература.

{Още»}

 
„ЕСЕННИ ПЛАМЪЦИ” – НОВИ СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ ЕМАНУИЛ ПОПДИМИТРОВ

Николай Дончев
„Есенни пламъци”, така е озаглавил Емануил Попдимитров своите най-нови стихотворения, издадени, както се съобщава върху вътрешната корица на книгата, по случай тридесетгодишната литературна дейност на поета.

{Още»}

 
„ПРЕД ДВЕРИТЕ НА ЛЮБОВТА” ОТ ЕМАНУИЛ П. ДИМИТРОВ

Недялко Месечков
„Пред дверите на любовта” от Емануил п. Димитров, издание на Ж. Маринов, София, 1927 г.
Да говориш с езика на искреност и художествената простота е голямо изкуство - това именно не липсва на Емануил п. Димитров.

{Още»}

 
„ЕДРАТА МРЯНА” ОТ ДАМЯН КАЛФОВ

Петър Динеков
„Едрата мряна. Рибарски разкази” от Дамян Калфов. (Библиотека за малките, издава Мин. на нар. просвещение).

{Още»}

 
ТИХА ПОЕЗИЯ НА ВЪЗТОРГ И ПОКРУСА

Георги Майоров
Познавам писателя Марко Марков още от времето на пловдивския вестник „Комсомолска искра”. Достойно искреше с будна съвест, с бунтовен хляб и вино, с родолюбива обич и ненавист, с ясен граждански влог в делото и социален протест срещу неправдата, с баладичен унес и патриотичен възторг.

{Още»}

 
С ОБИЧ И БОЛКА…

Благовеста Касабова
Новата стихосбирка на Иван Аяров „Тракийски напеви” е своеобразна картина на вътрешното съдържание на реалната действителност.

{Още»}

 
ЛИТЕРАТУРАТА НЕ МОЖЕ ДА ОПРАВИ СВЕТА, НО ТЯ ГО ОЧОВЕЧАВА

Думи за „Литературна анкета с Никола Радев” на Никола Иванов
Елена Алекова
На 23 декември 2020-а Никола Радев щеше да навърши 80 години, но Бог имаше други планове за него и си го взе. На 17 юни 2016-а. Надявам се сега те да ходят заедно по небето, потънали в благи беседи за живота, за хората, за света, [...]

{Още»}

 
„СИРОТИНСКИ ПЕСНИ” ОТ Й. СТУБЕЛ

Дамян Димов
„Сиротински песни” от Й. Стубел, издава „Хемус” - София, 1934 г.
Войните погълнаха изцяло вниманието на нашата интелигенция и изсмукаха жизнената енергия на народа. Чувството, мисълта и волята се колебаеха в своите търсения и прояви. Тревога смути душата на всички.

{Още»}

 
КАМБАНАТА НА ДУХА

Георги Майоров
Предварително правя уговорката: поради обремененост и страдания от евангелството на баба ми по майчина линия, на майка и голямата ми сестра, на някои от лелите ми, които при молитви изпадаха в транс и в екстаз бъбреха на непознат език, а бяха малограмотни, завършили само четвърто отделение (клас), а толкова добри по характер, че още [...]

{Още»}

 
ОРФЕЙ – ИСТОРИЧЕСКА ИСТИНА И ХУДОЖЕСТВЕН ОБРАЗ

Пенчо Чернаев

“Орфей - Божественият” - исторически роман, 2021 г. изд. “Български бестселър-НМБКП”
Някога, в един мой отзив за великолепния й роман “Спартак, гладиаторът”, нарекох Павлина Павлова явление в българската белетристика. Някои се сърдиха и ме упрекваха за епитета, но искрено се надявам, че тя с делото си ще пребъде в българската литература.

{Още»}

 
КАКТО ВЪВ ЕСЕННА НИВА СЕЯЧ…

Пенчо Чернаев
Не ми е чуждо нищо човешко:
радост и болка, песен и плач.
Върху земята стъпил съм тежко,
както във есенна нива сеяч.

{Още»}

 
НАНЧО ДОНКИН – „ДО БРУСА И НАЗАД”

Петър Динеков
Нанчо Донкин. До Бруса и назад. Пътни бележки. София, 1934
Под тоя псевдоним се крие един стар наш културен и обществен деец, добър и трудолюбив книжовен работник, извънредно почтен и достоен за уважение българин (Никола Начов - бел. ред.).

{Още»}

 
ОТ КОРЕНА КЪМ ВЪРХА

Георги Майоров
Писателят Йордан Атанасов още в прогимназията на горнооряховското село Драганово се опитва да превърне черната кора хляб от нивите в бяла тетрадка за записване на черни неволи с бели мисли. Всичко преживяно и наслоявано в годините, сега го виждаме в двайсетината му книги.

{Още»}

 
ХОРА ПО СТРЕХИТЕ

Димитър Аджарски
„Хора по стрехите”- стихотворения от Лъчезар Станчев
В новата ни поезия Лъчезар Станчев си извоюва предно място. Неговата борба е оспорвана само от неколцина късогледи литератори - реакционери и в кръвта си.

{Още»}

 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА АЛМАНАХ „МИЗИЯ“ - 2020-2021

Ангел Христов
Госпожи и господа,
в духа на съпричастността към тези, които използват молива, химикалката или компютъра осъзнавам, че сега не говоря пред вас, а пред една много по-голяма аудитория, която черпи своите сили от традицията и извисява сградата на литературен Плевен със своите внушения,

{Още»}

 
ЛЮБОВТА НА ПАТРИАРХА

Продрум Димов
Така е назовал своя нов документален роман известният наш амбициозен и даровит белетрист Бойко Беленски, предложен ни наскоро от столичното издателство „Атеа букс”.

{Още»}

 
В СЪРЦЕТО НА ЖИТЕЙСКИТЕ ВЪЛНИ…

Георги Н. Николов

За себе си Яна Вълчева споделя, че е едно бургаско момиче, което пише бургаска поезия, а морето се е вселило сериозно в нейното перо. Сигурно е така.

{Още»}

 
„КОГАТО ВАЛИ…“ – ИЛИ ЗА ПАЛТОТО НА ИЛИЯ МИХАЙЛОВ

Георги К. Спасов
„Един чудноват човек, нито селянин, нито гражданин, дрипав, окъсан, идеше към Еньовото кафене”, а палтото на непознатия е „оръфано, разнищено, навред надупчено, навред кърпено”.

{Още»}

 
ВИДЕНИЯТА НА ЕДНО ПОРАСНАЛО МОМЧЕ

Георги К. Спасов
Книгата „Побързай!” има едно неподозирано предимство в сравнение със своите печатни посестрими. Текстовете в нея се появяват спонтанно, като рефлексии на конкретни съприкосновения и възпоменания - поне в началото е така.

{Още»}

 
„ВИХЪР”

Никола Никитов
„Вихър”, роман в две части от Ан. Страшимиров
Сега, когато вече заглъхнаха тътнежите на войниците, когато мина страшният ужас, можем да прочетем книгата на Страшимирова.

{Още»}

 
„СИНИ ЧАСОВЕ”

Никола Никитов
„Сини часове”, японски песни, преведени от Н. Джеров
Една малка книжка, в която звънят най-нежните песни на човешкото сърце. Къси, но прелестни песни на най-поетичния народ, обикновения език на който е музика.

{Още»}

 
„В ЕСЕННАТА ТИШИНА“ – ЕДНА НАВРЕМЕННА И ЗРЯЛА ЖИТЕЙСКА РАВНОСМЕТКА

Ангелина Бакалова
За да пристъпиш към подобна задача, наистина ти е необходима тишина - дълбока, всепоглъщаща, почти медитативна. Тишина, която е напълно откъсната от земните „трусове”, от емоционалните „капани”, от „примамливите” за човешкото око гледки.

{Още»}

 
ХРИСТО СИЛЯНОВ – „СПОМЕНИ ОТ СТРАНДЖА”

Симеон Андреев
Христо Силянов - „Спомени от Странджа” (Бележки по Преображенското въстание в Одринско - 1903 г.)
Сърцето на революционера е като една изпъната струна, която отразява най-изтънчените трептения на народното страдание и мъка и едновременно оглася най-чистите народни копнежи за независимост и свобода.

{Още»}

 
ХРИСТО СИЛЯНОВ – „ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ БОРБИ НА МАКЕДОНИЯ”, том 1

Симеон Андреев
Христо Силянов - „Освободителните борби на Македония”, том 1, Илинденското въстание, издание на Илинденската организация, София, Държ. печатница, 1933
239 сражения; 994 въстаници убити; 12, 440 къщи изпепеплени; 4, 694 души избити, изклани и живи изгорени; 3, 122 жени и моми обезчестени; 176 жени и моми пленени; 70, 835 души обездомени; 30, 000 души избягали [...]

{Още»}

 
ДЕ ДА БЕШЕ НА КИНО…

Васил Венински
В началото искам да благодаря на Иван Д. Христов, че ме е включил сред героите си в „Отгласи”. Дали е заслужено, не знам, но умотворението барабар Петко с мъжете не ми излиза от главата…

{Още»}

 
СЪРЦЕЕДА ПОЕЗИЯ

Георги Майоров
Само година е разстоянието от първата книга „Грехопадение” (2019) и младото дарование София Милева изтрезняло влиза в „102 минути” (2020) с 46 стихотворения пълнокръвна лирика. Стил класически духовит. Реализъм до болка, катарзис до разголване на душата.

{Още»}

 
ЗА СВИДЕТЕЛСТВАТА НА ИСТОРИЯТА

Боян Ангелов
(предговор към монографията на Лалка Павлова „Съдът на Историята - „Случаят Джем” от Вера Мутафчиева”)
Лалка Павлова уверено е прекрачила границата на оперативното литературоведение, за да навлезе трайно като изследовател на почти необозримите пространства, в които българската историческа романистика мери ръст със строго научната историография.

{Още»}

 
ВЪЛШЕБСТВАТА В ПРИКАЗНИЯ СВЯТ НА МАРГАРИТА ПАВЛОВА

Лияна Фероли

Излезе от печат новата книга „Вълшебството на розите”/дело на издателство „Палмира”/ с приказки на детската писателка Маргарита Павлова от Кърджали.

{Още»}

 
В МЪДРОСТТА НА ЧУВСТВАТА…

Георги Н. Николов

За любовта, още със зараждането на мислещото човечество и досега, са изписани планини от жарки слова.

{Още»}

 
ПСИХОЛОГИЯ НА ДЪЖДА

Боян Ангелов
В стихотворенията от “Психология на дъжда” поетът Красимир Власев внася не само елементи на носталгия и не единствено пластове печал, но и дълбочинната философия на обикновените наглед неща.

{Още»}

 
„НЕБЕ ЗА ПОСТИГАНЕ“ ОТ ГЕОРГИ АНГЕЛОВ - КНИГА ЗА ВИСОКАТА НОТА В ЖИВОТА И ЗА ВЪЗМОЖНИТЕ УТРЕ МЕЧТИ

Лалка Павлова

Въпросът за сложното амбивалентно единство в отношенията Небе - Земя е вълнувал учените и философите още от дълбоката древност. Според Библията и двете са творения на Бога.

{Още»}

 
ПО ПЪТИЩАТА НА СЪДБАТА

Георги Н. Николов
Да, има пътища и пътища… Едни са прави като стрела и ни отвеждат точно към набелязаната цел. Над тях винаги грее слънце и в далечината ласкаво се усмихва хоризонтът, а многоцветна дъга майчински прегръща Божия свят.

{Още»}

 
ВНЕЗАПНИ МЕТАФОРИ, НЕОЧАКВАН СТИХ

Георги Майоров
Познавам творчеството на поета Ивайло Диманов от 70-те години на ХХ век. Още тогава талантливото му перо пулсираше във в-к „Пулс”, на две крачки от вратите на в-к „Народна младеж”, където пък беше моето работно място.

{Още»}

 
ПРЕМИНАХА ХИЛЯДА КАРЕТИ

Аксиния Иванова
председател на Гражданска асоциация „Българите в Аржентина”

През 2021 година град Лас Бреняс в Аржентина отбелязва своята стогодишнина. Жителите му са активни участници в това историческо събитие, а Гражданска асоциация „Българите в Аржентина”, както винаги досега, отново е заедно с тях за празника.

{Още»}

 
РОМАН, КОЙТО НИ ИЗВИСЯВА

Георги Михалков
Васил Лазаров, „Калоян боговенчаният” - роман. Изд. „Лексикон”, София, 2021 г.

Писателят Васил Лазаров е добре познат на българския читател. Той е автор на няколко романа, като по-известните са „Звънът на камбаните” и „Тройната нишка”, които разкриват неговия талант да разказва увлекателно и завладяващо.

{Още»}

 
ЛЪЧ ОТ СВЕТУЛКА В ПОЕТИЧНИЯ ПЪТ НА ОСМАН МУСТАФОВ

Татяна Любенова
Когато един поет се заеме да събере в книга най-добри си стихове, писани през годините, значи е настъпил моментът на истинската зрелост - и в живота, и в поезията.

{Още»}

 
ДА ИЗПРЕВАРИШ СЕБЕ СИ

Георги Майоров
Младото дарование Цвета Тодорова изпреварва себе си. Не с бягане, а с писане. Заявява го още в първата си стихосбирка „Пиша, за да забравя. Четеш, за да си спомниш” (Мусагена, С., 2018).

{Още»}

 
„ПРЕДЧУВСТВАМ ПУЛСА НА ВСЕМИРА”

Мина Карагьозова
Елена Алекова, „Милена” - роман в стихове, Изд. „Нов свят”, София, 2020
Завърших четенето на романа на Елена Алекова „Милена” и бележките към него във форма на 195 справки, бележки, статии, съобщения за премиери и се запитах какво предимство ми дава двадесетгодишната дистанция във времето. Предимство като читател и като автор на отзив за романа.

{Още»}

 
ПАРАЛЕЛНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ПОЕЗИЯТА

Александра Ивойлова
Книгата на Нина Ненчева „Паралелни счупвания” предлага на читателя съвременен прочит на живота. И същевременно внушения, които надхвърлят времевите граници.

{Още»}

 
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ – НА 75 ДОСТОЙНО ИЗВЪРВЕНИ ГОДИНИ

Ваня Колева
„Времето е в нас и ние сме във времето…” Многопластово и неедностранно, то тече с различна по сгъстеност динамика - по-умерено или безпокойно-напрегнато, в забавен каданс или задъхано-невралгично.

{Още»}

 
ЗНАЧИМО БЕЛЕТРИСТИЧНО ДАРОВАНИЕ

Марин Кадиев
В своите разкази и новели Зоя Димова изявява овладяно художествено майсторство и се доказва като творец със завладяващ художествен стил, с нетрадиционни сюжети и психологическа проникновеност.

{Още»}

 
ИЗ ПОЕТИЧЕСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА БОЯН АНГЕЛОВ

Петър Андасаров

Тези пространства са завързани за прага на живота му, залюлян в люлката на родната му земя от майчини песни и любвеобвилни ръце, с повея на исторически люде и събития.

{Още»}

 
ТВОРБА С ДОКАЗАН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРИНОС

Георги Н. Николов

Словото е безсмъртен символ, чието значение никога не е еднозначно. Едни от майсторите на перото се опиват от неговата цветна магия и красива тоналност. Други предпочитат конкретиката на научното изследване и точния изказ.

{Още»}

 
КАК НРАВСТВЕНИЯТ РАЗПАД ПОГУБВА ЧОВЕКА ДНЕС…

Продрум Димов

Това се е постарал да ни илюстрира със своя интересен словесен художествено-естетически арсенал Стоян Георгиев от Бургас в новото издание на своя сборник от разкази „Горчив коктейл” и романа си „Митническа сага”, които предложи съвсем наскоро на читателите ни издателство „Захарий Стоянов”.

{Още»}

 
ТВОРЕЦЪТ КАТО СЪДНИК И ПРОРОК В СТИХОСБИРКАТА „СПАСЕНИ ДУМИ“ ОТ ДРАГОМИР ШОПОВ (2021)

Лалка Павлова
Съвременният свят, с натрупаната през хилядолетията информация за развитието на културата на човешката цивилизация, както и с буквалното „избухване” на човешките стремежи за себедоказване в сферата на естетиката, все по-осезаемо поставя въпроса какво всъщност е изкуството, кое от създаденото в различните му разновидности

{Още»}

 
ДВЕ ИЗЯЩНИ КНИГИ НА МАРКО МАРКОВ

Елена Диварова
Винаги съм възприемала името на Марко Марков като част от съвременната ни поезия и съм виждала фигурата му - ярка, артистична на фона на пловдивския литературен живот.

{Още»}

 
ПОМАГАЛО ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТИ

Емилия  Каменова
На 22 юли 2011 г. в Норвегия е извършен терористичен атентат. Андеш Брайвик го осъществява на два етапа. Облечен във фалшива полицейска униформа, първо взривява микробус, в който има самоделно направен експлозив, чието тегло надхвърля 900 кг.

{Още»}

 
НЕКАЗАНИ ИСТИНИ

Петър Андасаров
Има, разбира се, много истини, изречени за първи път в тази богата на живот и поезия стихосбирка.

{Още»}

 
В АКВАРЕЛНАТА ГАМА НА ПРОНИЦАНИЕТО…

Георги Н. Николов

С хода на общественото развитие напред и нагоре, във всички сфери на мисълта, свой полет бележи и духовността.

{Още»}

 
ЗА ДОСТОЙНИТЕ ЧЕДА НА РОДОПА ПЛАНИНА

Благовеста Касабова
Христоматията „Незабравимите забравени” (в два тома) на Светозар Казанджиев отразява дълбоката му връзка с родния му родопски край, с хората които са му вдъхвали и вдъхват живот, които всеотдайно са работили за просветното и културно развитие за този, магнетично привличащ край на нашето Отечество.

{Още»}

 
АВТОПОРТРЕТ НА ПИСАТЕЛЯ

Банко П. Банков
Атанас Маринов-Атман, „Високосни сенки”, разкази, Изд. Инфовижън, Ловеч, 2021

„Високосни сенки” е шестнайсета книга на талантливия хроникьор на днешния свят и време, на ерудирания хуманист и писател със своя нива, колегата Атанас Маринов.

{Още»}

 
ИСТИННА И ПРЕЧИСТВАЩА

Георги Майоров
Тази година е много тревожна за поета Георги Ангелов и той издаде две книги. Първата е кръстена „Обикновен Сизиф“, но поезията е необикновена. Тя е рожба на сизифовския литературен труд, самия живот на твореца.

{Още»}

 
ЗЛАТНИТЕ „ЕСЕННИ ЛИСТА” НА ПЕНЧО ЧЕРНАЕВ

Продрум Димов

Това е ново, последно за сега, издание на популярния ни дългогодишен журналист, литературен критик, амбициозен ревностен наш творец в сферата на изящната ни словесност впечатлява читателите не само с великолепната корица, дело на художника Красимир Михов, но преди всичко с атрактивния свят на своето съдържание.

{Още»}

 
ДА ОСТАНЕШ ВЕРЕН НА СВОЯ ТВОРЧЕСКИ НАТЮРЕЛ…

Продрум Димов

Георги Константинов е безспорно едно от най-ярките поетични имена в първия представителен ешалон на съвременната българска литература.

{Още»}

 
В НЕРАВНОДЕЛНИЯ ТАКТ НА СЪВРЕМЕННАТА ДУХОВНОСТ…

Георги Н. Николов
Пред нас е новият поетичен сборник на Василка Хаджипапа - „Огледални вселени”, дело на изд. „Хайни”, 2021 г. Неговото обемно съдържание е повече от впечатляващо: той е изграден от стихотворните фрагменти „Жажда”, „Закъсняла нежност”, „Трошици”, „Видение”, „На клона на живота”, „Мънистата последни”, „Паяжина”, „Думи, думи, думи”, „Орехови думи”

{Още»}

 
ЕНИГМАТА ЛУДОГОРИЕ

Любен Панов

Тази книга излезе вчера. В книжарниците е от днес, както разбрах. Самият аз все още не съм разгърнал страниците й и ще ви се стори причудливо, че бързам да ви я препоръчам още невидяна. Но то има своето обяснение.

{Още»}

 
ЕДНА ЧЕСТНА ДУМА ДА СПОРИ С НЕЧЕСТИВКАТА ЛЪЖА. НЕ ВЯРВАМ В ТОЗИ СПОР. НЕ ВЯРВАМ

Петко Каневски
Предговор към книгата на Мая Вапцарова „Арена” (2017)
Познавам Мая Вапцарова от дълги години. Непоколебимата й  устременост към  истината  виждах в живота, във филмите й, но никога не съм предполагал, че тя е населила с нея оригинални, разпознаваеми стихове.

{Още»}

 
НА ДОБЪР ПЪТ КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ, „ЖИВИ ДУМИ“!

Елена Алекова
Слово на премиерата на „Живи думи”. Литературен сборник. Изд. „АртГраф”, София, 2021.
Национален литературен салон „Старинният файтон”, (съвместно с Народно читалище „Искра - 1964 г.”), 15 юни 2021

{Още»}

 
ПРИНОСНА ЛИТЕРАТУРНОКРИТИЧЕСКА КНИГА

Елена Диварова

Новата книга на Иван Д. Христов „Отгласи” излезе в  издателство „Екобелан” през 2021 г. С издадените до днес свои литературнокритически изследвания авторът  отговаря на необходимостта съвременните литературни процеси да бъдат отразявани навреме.

{Още»}

 
„ПОДАРИ МИ ЦВЕТЕ” – ВИОЛЕТА БОНЧЕВА

Пенчо Пенчев
Уважаеми приятели и гости на поетесата Виолета Бончева, радостен съм, че ми се предоставя възможност да споделя мисли с вас, относно нейното творчество, относно поетичния сборник „Подари ми цвете”, както и за поредната й пиеса, публикувана в самостоятелно книжно тяло, със заглавие „Най-истинската любов”.

{Още»}

 
ИЗВЪРВЯН ПЪТ НА ЗАЩИТЕНО ДОСТОЙНСТВО

Елена Диварова

Издателство „Български писател” поднесе на читателите в края на 2020 г. книгата „Орлово проклятие” на Иван Д. Христов. 22 разказа - с кратки, стегнати заглавия, които са като знаци. Имам усещането, че съм минала много пъти през тази книга. Усещам се подготвена за нея.

{Още»}

 
ПОЕТЪТ НА СПОДАВЕНИЯ ВИК

Георги К. Спасов
Известно е, че всеки творец е едно уникално надграждане на вече достигнатото от другите преди него, едно лично продължение (дори то да има формата на отрицание) на вече установена традиция.

{Още»}

 
ПОЕТИЧНО СЕМЕЙСТВО

Георги Георгиев
През последния месец на 2013 г. управителят на издателство “Пропелер” Митко Ганев ми даде две стихосбирки. Едната, по-голямата - “Отплаване към щастливия залив”, е от Чони Чонев. Другата - “Тайна градина”, е на Дона Чонова - неговата съпруга.
Разбирам основанията на грижовния издател, те са най-малко две.

{Още»}

 
БИ МОГЛО ДА БЪДЕ…

Георги Майоров
Страховите навеи за край на света пораждат все по-голяма несигурност на младите хора за деня, за утрето, за бъдното. Тази несигурност идва от мракобесните виртуални картини, внушавани ни от неуравновесения глобализъм.

{Още»}

 
СВЕТЛАТА И ТЪМНАТА СТРАНА НА 2020 Г.

Благовеста Касабова
В развитието на съвременната хумористична и сатирична проза(все по-рядко явление днес) се откроява индиректното противопоставяне на все по-завладяващия ни политически цинизъм, манипулативността в обществения живот и занижените нравствени и естетически ценности, отродяването.

{Още»}

 
СВЕТЪТ НА ПЕНЧО ПЕНЧЕВ

Ботьо Буков
Думи за новата книга на Пенчо Пенчев “Твоето име” (2021)
Не е моя работа да давам публична оценка за поети, защото самият аз съм такъв. Ако напиша нещо лошо - значи завиждам; ако пък е добро, се получава нещо като „халваджията за бозаджията” или както е модерно да се казва сега, „конфликт на интереси”.

{Още»}

 
„РАЗКАЗИ НА МОРЯКА” ОТ КИРИЛ ГРИВЕК

Петър Горянски
Морето като обект на художествено пресъздаване, е все още чуждо за творческите търсения и домогвания на българския писател.

{Още»}

 
ИЗРАСТВАНЕТО НА ЕДНА ЧОВЕШКА ДУША

Мина Карагьозова
Неда Антонова, „Безмълвие”, роман, изд. „Хермес”, 2020
За какво е тази книга?! Тя много се отличава от класическите патетични биографии на исторически личности. Това героизиране, което пречи на хората да се идентифицират мислено с описвания персонаж, бавно, но много сигурно убива героите, хербаризира ги, превръща ги в нещо недостижимо и затова - неактуално.

{Още»}

 
„ЖИВОТЪТ НА МЪЧЕНИЦИТЕ” ОТ ЖОРЖ ДЮАМЕЛ

Недялко Месечков
Амплитудата на творческата продуктивност на Жорж Дюамел е широка: стихотворения, разкази, романи, драми и статии по обществени и културни въпроси.

{Още»}

 
СЪС ЗАТАЕН ДЪХ

Георги Георгиев
Познавам поетичното творчество на Иван Карадачки. Той не трупа стихосбирка след стихосбирка. Всяка от книгите му (”Нула часа”, “Открито море”, “Фронтова територия”, “Сърцето ми събужда времето”, “С духа на детството живея”, “Кладенец във времето”), има своя физиономия, свои настроения, определени идейно-художествени измерения.

{Още»}

 
ЕДНО КЪМ ЕДНО, БЕЗ МАТРИЦИ И БЕЗ НАОЧНИЦИ

Елена Алекова
Умна. Наблюдателна. Ранима. Силна. Загадъчна. Неуловима. С това съвсем не се изчерпват определенията за авторката на този сборник Мина Карагьозова. А защо започвам с нея? Защото тя е основата на основите в книгата. Наблюдаващият и наблюдаваният (сред други наблюдавани).

{Още»}

 
ПО-БЯЛА ОТ ПРОШКА

Николай Дялков
Думи на редактора
… И сърцето ми ставаше светло от белия час.
И земята ми ставаше бяла, по-бяла от прошка…

{Още»}

 
ЧОВЕШКИ МОТИВИ

Лидия Николова
Живеем в свят, където постоянно се употребяват думите съчувствие, съпричастност, справедливост, човешка топлина и доброта, и колкото по-често те са повтаряни, толкова повече влаганото в тях съдържание се отдалечава от старите представи, приети и прилагани в продължение на столетия от народа ни и от човеците по света.

{Още»}

 
ГОРЕЩИ ПОЕТИЧНИ ИЗПОВЕДИ

Продрум Димов

Мисля, че до подобно заключение стига човек, когато се потопи в тематично-емоционалния свят на новата стихосбирка на Йордан Атанасов - „Пазител на вечност”, която столичното издателство „Алфатрадо” предложи в началото на новата 2021 година на читателите си.

{Още»}

 
КАЛЕЙДОСКОП НА ВЕКОВЕТЕ

Атанас Звездинов
Каквито и форми и цветове да се съчетават в този калейдоскоп, това ще бъдат стъклописи от световната катедрала на историята - Рим. Такъв магичен калейдоскоп завърта за читателя Лидия Николова с книгата си „РИМСКИ ИСТОРИИ”.

{Още»}

 
ОТКРАДНАТИ СТИХОВЕ

Георги Майоров
Южната яка на Балкана приласкава и въздига великите ни поети Ботев и Вазов. Сега също в Карлово възторжено твори поетът Красимир Власев, в Сопот - Васко Попов.

{Още»}

 
ПЕВЕЦ НА ДОБРУДЖАНСКАТА ЗЕМЯ

Марин Кадиев
Георги Балабанов има забележително жизнено и творческо битие. Завършил българска филология в Софийския университет, работил четвърт век като журналист, от десетилетие работи като писател и… като фермер.

{Още»}

 
„СПОМЕНИ” НА МИТО АНКОВ ЗА РАЗМИРНИТЕ ГОДИНИ 1872 – 1878 ПОД РЕДАКЦИЯТА НА Н. НАЧОВ

Пенчо Пенев
Българската Академия на Науките е издала спомените на Мито Анков, един от най-дейните бунтовници във Врачанския край. Той е от оня безброй български идеалисти, които бяха готови до край да отстоят в неравната борба, за да преместят колелото на историята.

{Още»}

 
„БАЩИНА ЗЕМЯ”, СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ ВЕСА ПАСПАЛЕЕВА

Петър Стъпов
„Бащина земя”, стихотворения от Веса Паспалеева, издание на библиотека „Златоцвет”
Не са само големия формат илюстрациите от художника В. Лазаркевич и луксозната корица, които привличат към стихосбирката на майсторската детска поетеса.

{Още»}

 
МОТИВЪТ ЗА РАЗДВОЕНИЕТО В СОНЕТНИЯ ВЕНЕЦ „СЪНЯТ“ ОТ ИЛКО ИЛИЕВ

Лалка Павлова
В съвременния свят, в който се наблюдава екстремно развитие на всички видове изкуства, отразяващи една или друга страна от човешкото битие, художествената литература все още запазва своето водещо място поради способността си чрез многоспектърните възможности на словото

{Още»}

 
САМОБИТЕН РОДОПСКИ РАЗКАЗВАЧ

Иван Д. Христов

Писателят - родолюбец Васил Венински е автор на публицистичната книга „Павелското училище - светилище от Средните Родопи” и на сборниците с разкази: „Деребейски времена”, „Въгленчета от безкрая”, „Разровена жерава”, „Прекършена севда” и „Мъжко време”.

{Още»}

 
ПОЕЗИЯ СЪС СИЛНО РОДОЛЮБИВО ЧОВЕШКО ДИХАНИЕ

Продрум Димов

Досегашните литературни изяви на Марина Матеева я открояват като авторка с безспорно дарование, с тънка наблюдателност и удивителна чувствителност, с която улавя, анализира и претворява във впечатляващи художествени образи и картини сложната гама от взаимоотношения на човека с природата и обществото.

{Още»}

 
ТРЕВОЖНА И СЪВРЕМЕННА

Георги Майоров
Поетесата Стоянка Митева - Балева продължава да е тревожна и до болка съвременна всред социалната и политическата картина на разореното и разединеното ни общество.

{Още»}

 
С ВИСОК ЕМОЦИОНАЛЕН ГРАДУС И ПИЕТЕТ КЪМ РОДНОТО

Георги Ангелов
Поезия - 2020 г.
Доклад за литературната дискусия в СБП - книжна продукция 2020 г.
Пъстрата картина на съвременната българска поезия и през изтеклата 2020-та година, доказва непреходната й връзка с традицията и с най-добрите ни класически постижения, разкрива богатата

{Още»}

 
КРИТИКАТА – БЛИЗКА И ДАЛЕЧНА?

Георги Н. Николов
Доклад за литературната дискусия в СБП - книжна продукция 2020 г.
Драги колеги,
Тази година на мен бе възложен докладът за драматургичната и литературно-критическата продукция и тъй като в раздел „Драматургия” ми бяха представени само две книги, ще започна първо с нея.

{Още»}

 
С ТАЛАНТ И КУРАЖ – ЗА СОЦИАЛНИТЕ НЕДЪЗИ

Благовеста Касабова

Хумор и сатира - 2020

Доклад за литературната дискусия в СБП - книжна продукция 2020 г.

В задълженията, които поех, влиза и прегледа на произведения с хумор и сатира. Още в началото искам да кажа, че и в този раздел има много добри попадения. Предоставени от различни издателства са 15 книги.

{Още»}

 
ПОСЛАНИЯ ЗА ДОБРО КЪМ МАЛКИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Благовеста Касабова

Литература за деца -  2020

Доклад за литературната дискусия в СБП - книжна продукция 2020 г.

{Още»}

 
ПОЛЪХЪТ НА РОДОЛЮБИЕ

Георги Майоров
Старите хора знаят откъде хлуе Белият вятър в Родопите, но е хубаво да го знаят и младите. Идва от Беломорието на Егея, от елинизма на древността и с бежанците българи от Беломорска Тракия, откъдето е и потеклото на писателя Георги Гривнев.

{Още»}

 
СИЛА ПОД МАСКАТА НА СЛАБОСТ ИЛИ ВТОРОТО ИМЕ НА ЛЮБОВТА

Станислав Марашки

Сред купчината книги на моята маса скоро ще се появи още една нова книга: стихосбирката „Ангелско крило” от Мариана Стоянова.

{Още»}

 
ФОРМУЛАТА НА ЛЮБОПИТНИЯ РАЗКАЗ

Георги Майоров
Средните Родопи нямаха щастието да видят жаждания железен път от Пловдив през Смолян за Беломорието, стигна само до Станимака, но борческият любознателен дух не спира да бистри талазите за напредък по дефилето на река Чая.

{Още»}

 
„ДА БЪДЕ ВОЛЯТА ТИ!“

Мина Карагьозова
Елка Няголова, “Парапет за душата”, Изд. “Български писател”, „Славянска академия” 2021

Цялата тази книга е една молитва - за пъпката на крема, за мравките и светулките, за Родината и света, за живите и мъртвите поети, за песента, която, веднъж полетяла, няма спиране, и всъщност е безсмъртна, като зеленоокия Бог на Окуджава.

{Още»}

 
„БУНТОВНИЦИ” – ДРАМА ОТ Д. ГИМИДЖИЙСКИ

Михаил Геновски
Една от многото исторически драми, които през последните няколко години обогатиха българската литература. Неуместно би било, обаче, съпоставянето на тази драма или коя да е друга с подобен сюжет с останалите.

{Още»}

 
„ДИВАТА ГОРА” ОТ ОРЛИН ВАСИЛЕВ

Васил Каратеодоров
Една хубава книга е написал Орлин Василев: „Дивата гора”. С интересна идея, широко обмислена, пълна със живот. Наистина, има за какво да му се завижда.

{Още»}

 
„БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР”

Димитър Стоевски
„Боянският майстор” - роман от Фани Попова-Мутафова, издание на библиотека „Български исторически романи”

{Още»}

 
ПРОЗОРЕЦ КЪМ ЕДИН БОГАТ ДУШЕВЕН СВЯТ

Георги Михалков

Книгата на Милко Марков „През отворения прозорец” е като картина на Димитър Казаков. Завладява ни с багрите, с композицията си, с образите, с топлотата си.

{Още»}

 
ОСВЕЩАВАНЕ НА РОДОПИТЕ

Георги Майоров
Просторната планина Родопи обиколи света с мистичните песни на гласовити родопчанки, пробили и космоса. Храбри юнаци са кръстосвали меч за нея.

{Още»}

 
СТАРИЯТ ШУМЕН В „ХЛЯБ НАШ НАСУЩНИЙ”

Калина Малина
Стилиян Чилингиров ни въвежда в своята родна къща, дома на майстор-обущар, който има само един калфа и едно чираче - някое бедно селянче или собствения си син.

{Още»}

 
С ПРОСВЕТЛЕНИЕ, ОБИЧ И МИЛОСТ

Надя Попова

Наскоро поетесата Елка Няголова изповяда, лутайки се из житейския лабиринт: „Спасявам се във този стих, спасявам се - /от кроткото притворство и омразите,/ от клюките - летящи мравки в ниското,/ от третото весло - защо го исках?!”

{Още»}

 
В ПРЕГРЪДКА С НЕОБЯТА

Георги Майоров
Не се сърдя на възторжения поет Петър Андасаров, че родната му Елешница е към Родопите и следва да се зове родопчанин, защото беше грабнат от вихъра на Вихрен и се намери сред вихрите и лавините на социалистическото единогласие с несъгласие.

{Още»}

 
ЦЕЛЕБНАТА КРАСОТА В СТИХОВЕТЕ НА ДИМИТЪР ХРИСТОВ

Георги Майоров
Поетът Димитър Христов е от поколението творци, което премина живожарицата на живота, сега е в силата си, знае и може, словото му струи светлина, съзижда целебна красота. Казват го разтворените страници на новата му книга „Спасяване на красотата” (2021). И възхвално радва окото.

{Още»}