Критика

РОМАН ЗА ПОЕТИЧНОТО И КРАСИВОТО В ИЗКУСТВОТО И ЛЮБОВТА

Таньо Божков
Роман, поема, лирическа повест или новела, което и от тези четири жанрови определения да дадем за белетристичната книга „Невидимите пейзажи на любовта” на Драгни Драгнев, все ще й приляга.

{Още»}

 
ПАРИЖ, ПАРИЖ, ЕЛА НИ ВИЖ

(през погледа на един съвременен ганьовец)
Тошо Лижев
Казват, денят си личи от утрото и понякога това е съвсем точно. Както с тази книга. Донесе ми я познат, четящо момче (рядка птица, представител на изчезващ у нас вид, що се отнася до хартиените издания).

{Още»}

 
ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА НИКОЛАЙ ТАБАКОВ

Светослав Нахум

„Ветровете ни мраморни” от Николай Табаков, роман, изд. „Лексикон”, София, 2017 г.
Този отзив е първи от поредицата с работно заглавие „Световете на Николай Табаков”. По стечение на обстоятелствата започвам с последния му роман, току-що излязъл от печат - „Ветровете ни мраморни”.

{Още»}

 
НИКОЛАЙ ЗАЯКОВ, ПО-ДРУГИЯ ПОЕТ

Иван Д. Христов
Винаги съм считал Николай Заяков за по-друг от другите пловдивски поети. Основание за това ми дава неповторимия поетичен изказ и стилистика на поета, по-различното светоусещане, трудно разгадаемите философско - естетически послания в творчеството му.

{Още»}

 
„ПЕСНИ ЗА ЛЮБОВТА, ПОДВИГА И СМЪРТТА” ОТ АСЕН КАЛОЯНОВ

Нели Доспевска
Искрена и с прости средства, поезията на Асен Калоянов прави впечатление с естествеността си и липсата на маниерничене и кокетиране със собствената си личност, които, за съжаление, нерядко се срещат из разните стихотворни сбирки.

{Още»}

 
КАЖЕТЕ НА ТРЕВАТА ДА ПОЧАКА

Банко П. Банков

И друг път съм имал повод да твърдя, българската поезия изживява високосен период, макар в условия на кризисно проточил се преход към нови, но всъщност половин век „арестувани” обществено-икономически отношения.

{Още»}

 
ПРОФ. М. АРНАУДОВ ЗА Г. С. РАКОВСКИ

Найден Шейтанов
Споменът на Раковски бе пробуден напоследък в нашата общественост от едно тъжно събитие. През миналия месец октомврий стана пренасяне на тленните му останки от София в Котел. Така се изпълни последната воля на великия деец да почива в родния си град.

{Още»}

 
РОМАН ЗА НЕПОКОРНИЯ БЪЛГАРСКИ ДУХ

Таньо Божков
Драгни Драгнев е поет и разказвач със свой неповторим, разпознаваем и оригинален авторски почерк и дълбоко премислен и преживян вътрешен глас, определящ пред читателите с доверие и спонтанност богатата си житейска и творческа мъдрост.

{Още»}

 
ЗА РОМАНА “КРЪСТОПЪТИ И ВЕТРОВЕ” ОТ ИВАНКА ДЕНЕВА

Иванка Калайджиева,
председател на Учителски клуб „Будители”
Радост ми предоставя възможността да размишлявам за историческия роман „Кръстопъти и ветрове” - това ново явление в света на българската проза.

{Още»}

 
КРАХЪТ НА „ОСТРОВ „КРАХ”

Благовеста Касабова
За девети път конкурс „Развитие” - учреден от корпорация „Развитие”, присъди наградата си за непубликуван български роман на „Остров „Крах”от Ина Вълчанова.

{Още»}

 
ИСТОРИК И ОБЩЕСТВЕН ДЕЯТЕЛ ЗА ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ПЪТ НА НАРОДА НИ В РОМАНА „КРЪСТОПЪТИ И ВЕТРОВЕ” ОТ ИВАНКА ДЕНЕВА

Цвета Башева - историк, Общонародно сдружение „Мати Болгария”, Сливен
Иванка Денева - авторката на романа „Жарава”, на поетичната антология „Светлик на душата” и изследването за „театъра на прехода” „Искри от храма на Мелпомена”; на сборник с разкази и новели, повест, драми и на научни доклади, е пред нас с романа си „Кръстопъти и ветрове”.

{Още»}

 
ТЪЖНА СИ ОТИДЕ…

Георги Майоров
Седем години (като една седмица) без Калина Ковачева
Не зная как това красиво име Калина от с. Божурлук, Ловешко, се появило не в гората, а в литературната градина на България, ни кой я кръстил. Не зная и Калина ли се обвила около своя Явор, или той свесил клони над нея.

{Още»}

 
ПЪТЕКИТЕ КЪМ УТРОТО

Иван Есенски
За поетичната книга „Призори” на Саффет Ерен
Когато в шепата внезапно заблестят златинките на Поезията и ме разтърси чувството, че докосвам същността на битието, винаги се появява и удивлението - откъде извира този език, къде са тайниците му и защо не чезне в пясъците на всекидневната реч?

{Още»}

 
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ – „ШУКШИН”

Михаил Попов
превод: Литературен свят

Василий Макарович Шукшин за всички нас, които сме се родили и сме живели известно време при съветската власт, се възприема като съвременник.

{Още»}

 
СЪРЦЕ КАТО ТРЕПЕТЛИКA

Иван Д. Христов
Парадоксално e, че лирическата книга с метафорично заглавие „Тревожна тишина” /2006 г./ е първата стихосбирка на поета и издателя Ганчо Керечев, защото неговото забележимо литературно присъствие започва още през 50-те години на миналия век.

{Още»}

 
ПРОТИВОСТОЕНЕТО НА ВЕСЕЛИН ТАЧЕВ

Никола Иванов
Стихосбирката „Противостоене” на Веселин Тачев още със заглавието си заявява своята същност и позиция. Само че трябва да се допълни нещо съществено важно, което споделя съставителят на сборника Иван Цанев в предисловието към книгата, и което всъщност подчертава нейната същност и значимост.

{Още»}

 
ОТ ГРЪМ КЪМ БЛЯСЪК

Проф. Лазар Лалев
Върху неравен и трънлив път е засята нивата на българската афористична мисъл. И поради това реколтата не е обилна. Българинът е добър в разказа, а разказът е близък до устното слово. Отдавна е забелязано обаче, в това число и в нашите класици, че българинът е устен човек

{Още»}

 
„БАЧО КИРО” – ПОЕМА ОТ ЙОРДАН ВЕТВИНОВ

Васил Каратеодоров
„Бачо Киро”, поема от Йордан Ветвинов, Библиотека „Завети”, кн. 7, 1937.
Една интересна и добре замислена поема. Свежа. Сочна. Звучна.

{Още»}

 
„ХАЙДУТИН МАЙКА НЕ ХРАНИ”

Васил Каратеодоров
„Хайдутин майка не храни”, роман от Орлин Василев, Библиотека „Завети”, кн. 4-6, 1937.
Новият роман на Орлин Василев пресъздава една от най-интересните страници от нашата история: времето на хайдутството, ония усилни години, когато из недрата на народа израстват мощни и сурови личности, решени да се борят на живот и смърт, за да закрилят потиснатите си [...]

{Още»}

 
МИНАЛОТО КАТО БЪДЕЩЕ

Документална и мемоарна литература - 2016
Георги Ангелов
Паметта винаги е била гръбнакът на нацията. Когато обществото преживява години на тежки изпитания тя е необходима, за да се обгледа изминатия път

{Още»}

 
„СИНЧЕЦ” ОТ РАН БОСИЛЕК

(издание „Хемус”)
Калина Малина

Една нова и приятна изненада за децата. „Синчец” задоволява и погледа, и сърцето. Всяко стихотворение има богато съдържание - то е една малка поема. И ако само в три стихотворения се говори за цветята, останалите са на най-разнообразни теми, както е разнообразен и многостранен и интересът на децата.

{Още»}

 
„ЧУДНИЯТ РОМАН НА КУМ ЛИСАН” ОТ Д. СТОЕВСКИ

Мария Грубешлиева

Световната литература е богата със значителни класически произведения за деца, много от които са непознати на нашите млади читатели. Том Сойер, Пинокио, Робинзон, Приказките на Андерсен и братя Грим - с това едва ли не се изчерпва класическият репертоар на детската книга у нас.

{Още»}

 
ЛЕВ КОЛОДНИ – „КОЙ Е НАПИСАЛ „ТИХИЯТ ДОН”? ХРОНИКА НА ЛИТЕРАТУРНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ”

Михаил Попов
превод: Литературен свят

Авторът убедително, според мен, доказва, че авторът на великия роман «Тихият Дон» е не друг, а Михаил Александрович Шолохов. Този изследовател някога намери и показа на света ръкописа на началните части на романа и доказа, че тези начални глави са написани именно от ръката на Шолохов.

{Още»}

 
ХРАБЪР МОРЕПЛАВАТЕЛ, ТЪРСЕЩ МИРАЖЕН БРЯГ

Банко П. Банков

В. Чернев: „Див пелин”, „Нашепнато”, „Изречени мълчания”, „Монолог за двама”, „По ръба на дните - Лунна пепел”, „Отговорност пред словото”, „Далечно плаване”, „Сънувах, че живея”.

{Още»}

 
ВЕРЕН НА ЖИТЕЙСКАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА ПРАВДА

Иван Д. Христов
Любен Панов - „Такси за Дренчовица”, Изд. „Екобелан”, 2016 г.

Пловдивският журналист и писател Любен Панов е автор на книгите с публицистика и проза: „Стръв”/2006/, „Шокова зала”/2010/, „Северна хроника”/2015/.

{Още»}

 
КАЛЕЙДОСКОПИЧНИТЕ ИМПРЕСИИ НА ДЕЛНИКА

Миролюб Влахов

На няколко пъти, докато работехме с Ружа Велчева върху книгата й, ме споходи един наглед не особено вълнуващ спомен от детството.

{Още»}

 
ТВОРЕЦ НА ВЕЗНА

Георги Майоров
Познавам духовния заряд на поета Дамян Францов отдавна - още когато беше юрист-консулт в ГУСВ (Главно управление на Строителни войски), публикуваше стихове. Познавам и цялото му творчество. Но едва след десетина години събира кураж за първата си книга ,,Лутам се бясно” (1992).

{Още»}

 
„ПОЕТЪТ ИМА ПРАВОТО НА ВЕТО“

Лалка Павлова
Димитър Христов на 60 години
Когато говорим за твореца Димитър Христов, думата „поет” трябва да се схваща в нейния най-широк смисъл, защото той не е просто човек, който пише стихове или личност с романтична душа, способна на дълбоки преживявания, той не е и само мечтател, който създава свои фикционални светове.

{Още»}

 
ЯВНИ СЪНИЩА

Георги Майоров
Борка, отново здравей! Поздравява те колибарят от махала Кукувица на Широка лъка за новата ти книга ,,Събеседници”и за цялото ти творчество.

{Още»}

 
„МЕСТА ЗА ЖИВЕЕНЕ”

Диана Димих
Люба Александрова пише предимно поезия, въздействаща. Както в поезията, така и в прозата й няма празно - всякога оригинални разкази, с ярки герои, езикови и сюжетни находки и свой, неповторим стил.

{Още»}

 
„ИЗВОРА НА БЕЛОНОГАТА”

Нели Доспевска
„Извора на Белоногата”. Драматизация по стихотворението на П. Р. Славейков от Ангел Даскалов

{Още»}

 
ТВОРЧЕСКА КРИТИКА

Тодор Дашков
Ние добре съзнаваме, че нашата задача е твърде трудна и опасна. Трудна е, защото ще требва да се справяме с толкова „мнения” и „посоки” в литературната ни критика, колкото критици има у нас;

{Още»}

 
ОТДАДЕНОСТ

Георги Майоров
Дарбата на Стоянка Митева-Балева като поетеса беше заявена още в студентските й години, но се люшкаше над бездната - любов. И се жертва. Като рядко срещани жени - в името на своя даровит любим Борис.

{Още»}

 
ДУМИ ЗА ИВАН КЬОСЕВ

Алексей Филимонов
Иван Кьосев е един от най-ярките и дълбоки български поети, чието творчество обладава неповторимо своеобразие.

{Още»}

 
ИНСТРУМЕНТАЛНАТА ПИЕСА РОМАНЬОЛА

Георги Майоров
Втора година без Романьола Мирославова
Познавам поетесата Романьола Мирославова още от времето, когато пулсираше в стария ,,Пулс”. Нейното перо се простира в широк диапазон и сътвореното сякаш е инструментална пиеса. Не може да стои в клетка като илюстрацията ,,Клетка” на художника Томаш Бохуславски върху корицата на книгата й ,,Гнездо в душата” (2008).

{Още»}

 
СТИХОВЕ – ЗЕМНИ И ВИТАЛНИ КАТО ЖИВОТА

Христо Черняев
Георги Бонев, който повече от три десетилетия водеше лектората по български език в Института по славянски филологии при Виенския университет, е автор на сонетните книги „Чуждо слънце…” и „Късни цветя”. След тях излезе от печат и стихосбирката му „Лазур и руини” - сонети за Италия.

{Още»}

 
ОЦЕЛЯВАНЕТО НА ЕДИНАКА

Петър Ванчев
„…спортът и изкуството са единствените територии, където самотникът може да победи системата и регламента.”
Г. Зарчев „ LEGE ARTIS” (Закон на Майстора)

{Още»}

 
АХ, ТОЗИ ЛИТЕРАТУРЕН СЕВЕРОЗАПАД

Дончо Цончев
Не му стига прозата на Йордан Радичков, ами бъка още впечатляващи разказвачи. Както на Голема Кутловица все не й стигат имената.

{Още»}

 
„ТАТУЛ” – РОМАН ОТ ГЕОРГИ КАРАСЛАВОВ

Петър Динеков
Въпросът за отношенията между свекърви и снахи е занимавал мнозина от нашите писатели. Достатъчно е да си припомним хубавата повест на Т. Г. Влайков „Стрина Венковица и снаха й”.

{Още»}

 
ДОРА ГАБЕ – „МАЛКИ ПЕСНИ” И „ЗВЪНЧЕТА”

Иван Унджиев
(издание „Чипев”)
Всред общия поток от книги, които наводняват детската ни литература, второто издание на „Малки песни” и „Звънчета” на Дора Габе са указание за мястото, което писателката си е извоювала в детските сърца. Тя е голямата чаровница, която тълкува поетическото слово на децата.

{Още»}

 
СЛОВОТО КАТО ИНДИВИДУАЛНО И КОЛЕКТИВНО БИТИЕ, СЪДБА И ТВОРЧЕСТВО

Владимир Стоянов
Словото като лично творчество се гради върху националната му ладова неповторимост,  но в него приоритетно се оглежда спецификата на индивидуалния езиков лад.

{Още»}

 
„ДЕН ПОСЛЕДЕН – ДЕН ГОСПОДЕН”

Петър Динеков
„Ден последен - ден господен”. Роман в три дяла от Стоян Загорчинов, Дял 1, 2.
Сред многобройните книги, които напоследък излизаха с подзаглавието „исторически роман” и които имаха известен успех, защото това го налагаше официалният дух в просвета и политика, ето една книга, която заслужава нашето внимание.

{Още»}

 
ИВАН БУЮКЛИЙСКИ – „ЛЕСОВЕ”

Павел Спасов
Иван Буюклийски. Лесове. Издание на Хиперион, София, 1926
В една кола младият поет Ив. Буюклийски е подбрал някои от най-хубавите си стихотворения. Изданието е спретнато и хубаво.

{Още»}

 
„ТРЕТА КЛАСА” – РАЗКАЗИ ОТ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ

Иван Ченчев
„Трета класа”. Разкази от Константин Константинов
Реализмът в нашата литература общо взето не е така ограничен, както мнозина по различни причини желаят да изтъкнат. Но забележете - пишем „общо”. Не става дума само за истинския, съвременния, новия художествен реализъм.

{Още»}

 
ПОЕЗИЯТА И ПРОЗАТА НА ИВАН ЕНЧЕВ

(75 години от рождението му)
Никола Иванов
Първата книга на Иван Енчев е стихосбирката „Хубав ден се случи”, която излиза през 1977 година. До момента той има издадени над двадесет книги с поезия, проза и публицистика.

{Още»}

 
„ЧАВДАР”

Дамян Калинов
„Чавдар” - драма в 3 действия от Иван Вельов
Иван Вельов е автор на комедията “Помощник-архиварят Гунчов”, която преди няколко години бе играна в София. Това, че тя държеше будно вниманието на зрителите и често, със своите духовити сцени, събуждаше жив, искрен смях, показва, че драмите на Вельов не са книжни, а имат сценична пригодност.

{Още»}

 
„ЧАВДАР”, ДРАМА ОТ ИВАН ВЕЛЬОВ

Трифон Пешевски
Младият писател Ив. Вельов напоследък издаде драмата „Чавдар”. Сюжетът е от героичното ни минало за освобождение: обявяване на въстание в един балкански град.

{Още»}

 
ПРЕД ДВЕРИТЕ НА ЛЮБИМАТА

Асен Калоянов
Пред дверите на любимата - лирическа антология от Ем. Подимитров. Издание Д-р Ж. Маринов. София. 1927 г.
Творчеството на Ем. Попдимитров изхожда от две начала, от една страна - екзотичния романтизъм на един поет-съзерцател, люшкан в необятните люлки на неуловимите люлки на неуловимото, мечтата, устрема към далечното;

{Още»}

 
А ПЪТЯТ – ДЪЛЪГ И ГОЛЯМ

Кирилка Демирева
Нико Стоянов на 70 години
Отправна точка на мислите, които искам да споделя по повод юбилея на поета, публициста и приятеля Нико Стоянов, е стихът „А пътят - дълъг и голям”. Този стих е вплетен в стихотворение-размисъл за живота.

{Още»}

 
СЛОВО ЗА ПОЕТА И ЧОВЕКА БЛАГО ПРАНГОВ

Борислав Владиков
Благо Прангов е роден под щастлива звезда, защото няма друга така многозвучна и толкова красива планина, каквато е Пирин.

{Още»}

 
ЖИВОТЪТ – ТАЗИ СТРАННА РЕАЛНОСТ…

Георги Н. Николов
Като драми за нравствените крушения и висоти на човека в годините от средата на ХХ в. и в условията на „българския преход” определя Иванка Денева творбите, включени в сборника й „Енигмата на времето” (Изд. БП, С., 2016 г.).

{Още»}

 
ЗА КРИТИКА И НЕГОВИТЕ ТЕМИ

Емилия Каменова

Никола Иванов е критик, който е обърнат към процесите в съвременната литература и винаги заявява своята гледна точка за създаденото от творци, което го вълнува и категорично приема за значимо.

{Още»}

 
ЛИТЕРАТУРНОТО РАЗПЯТИЕ

Георги Майоров
Всеобщо е мнението, че вече нямаме литературна критика, но само ако добавим ,,истински дълбока”. А в близкото минало не беше така. Доста мастити творци издаваха обемисти научно-обосновани трудове по история, теория и практика на литературата.

{Още»}

 
„ЗВЕЗДЕН СЪН” И „ВОЙНАТА НА АНДРОНИТЕ” ОТ МАРИЯ МАРИНОВА

Магдалена Якарова
Познавам Мария Маринова като сладкодумен разказвач на интересни истории, творец на запомнящи се детски стихове, съчинител на остроумни гатанки.

{Още»}

 
ОТ ДОБРО УТРО ДО ЛЕКА НОЩ С КОСТАДИН ЗЛАТКОВ

Борислав Владиков

В началото на седемдесетте години на миналия век той ни будеше със своите утринни кратки есета по Националното радио. На живо се запознахме, когато дойде да подпомага прохождането на Радио Благоевград.

{Още»}

 
ВОАЛИТЕ НА ПОЕЗИЯТА

Васко Жеков

О, Боже, откъде човек да вземе сили, когато ,,Всички пътища започват от сърцето ми”, а то ,,цялото е покрито с белези - зараснали рани от предишния ми живот”, откъде да дойде укрепналата вяра,

{Още»}

 
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ОТ ТЪМНИНАТА – СВЕТЛИТЕ ОБРАЗИ НА РЕНЕСАНСОВИЯ БЪЛГАРИН

Юлий Йорданов

Я ми кажете изкачвали ли сте се в зноен летен ден планината и в туристическата ви манерка водата да не е останала ни капка? А някъде там на високото усещате със сетивата си как бълбука извор с кристална студена вода!

{Още»}

 
„ВЪДИЦАТА НА ЛЮБОВТА”

Йордан Сливополски-Пилигрим
„Въдицата на любовта” - брачна повест от Ужким-Пушкин (псевдоним на Георги Михайлов. бел. ред.), София
Това не е стихотворна сбирка за звездите и ахканията на изтерзаната душа, която е нарязана на куплети и с десет парчета иска да прослави твореца си отвъд света.

{Още»}

 
ОТБЛИЗО ЗА ЧОВЕКА И ПОЕТА ХРИСТО ГАНОВ

Борислав Владиков
Минал е половин век от първата ми среща с него. Много разговори и изповеди, а продължава да ме изненадва било с някой характерен христогановски жест, било като мисъл, а най-вече със своето поетично и литературно-есеистично творчество. Сега пред мен е книгата му „Белези”.

{Още»}

 
„ПЛАЧ НА ЖЕРАВИ“ – ЖИТЕЙСКАТА РАВНОСМЕТКА НА ТВОРЕЦА

Лалка Павлова
В живота на всеки човек идва един момент, в който той неволно обръща поглед назад, за да обгледа натрупаните зад гърба му години и да направи своята равносметка за изминалото време. И ако за по-голямата част от хората това е личен проблем, забранена територия за чуждите очи, то при твореца е тъкмо обратното.

{Още»}

 
„НАРОДНИ ЛЮБОВНИ ПЕСНИ”, ИЗБРАЛ ДИМИТЪР ОСИНИН

Крум Григоров
На някои може би ще се види несериозно това - да събираш и подредиш народни песни, приказки и т.н. и че това е лека работа.

{Още»}

 
КОДОВЕТЕ И ЗНАЦИТЕ НА ВЕЛИН

Георги Майоров
Много апостоли на вярата са писали евангелия. Велин Георгиев пък с песен до песен апостолски реди своите кодове и поставя творчески знаци към върха на поетичното изкуство. Мнозина сме виждали и как след гръм ехото заглъхва.

{Още»}

 
„СЛУЖА ЧЕСТНО НА БЪЛГАРСКОТО СЛОВО…“

Георги Н. Николов
„Бягащи хоризонти” се нарича новият публицистичен сборник на Петър Андасаров, изд. „Захарий Стоянов”, 2016 г., обозначен и като първа книга от предстоящата му поредица творби

{Още»}

 
„ВЯРВАЙ В СИЛАТА НА МЪЛЧАЛИВАТА ВОДА”

Мария Г. Николова
Това ни внушава мъдро старият Балкан, ням свидетел на нейния подвиг да прокопае най-твърдата скала. Не е ли това елемент от автопортрета на поетесата Стефка Андреева? Не напомня ли тя свенливите и жилави димитровчета, цъфтящи без слънце и без южен вятър, на прага на зимата, както твърди Катя Зографова в своя рецензия?

{Още»}

 
ЛЕТОПИСЕЦ НА ПОРОЦИТЕ И ВЪЗВИСЯВАНИЯТА НА МОДЕРНИЯ ЧОВЕК

Георги Цанков
Несъмнено трябва да разкажа по-подробно за първата си незабравима среща с прозата на Банко П. Банков. Имах честта няколко години подред да бъда член на журито в уникалния и до днес за българските условия Национален конкурс за издаването на нов, непубликуван роман от български автор, организиран от корпорация „Развитие”.

{Още»}

 
ДЖОБНИ ИСТОРИИ НА ПЪТ КЪМ ОКЕАНА

Георги Н. Николов
Така е нарекъл новата си книга с разкази Лъчезар Георгиев, дело на издателство АН-ДИ, София, 2017 г. Сам авторът, университетски професор, пътешественик и отличен познавач на португалската култура, споделя за написаното:

{Още»}

 
ПОЕТЪТ НА БЛАГОРОДНИТЕ ДУМИ

Феликс Бахчинян
превод: Ваня Ангелова
Готовността за саможертва и стремежът да запази не само своята родина, но и планетата Земя стабилна, хармонична, вървяща по верния път, са пронизани от поетичен темперамент, талант, вдъхновение…

{Още»}

 
„ЕДИНОСЛОВИЯ БЪЛГАРСКИ” НА ЕДНА КРАЧКА И НА ЧЕТИРИ ХИЛЯДОЛЕТИЯ ОТ МИТА ЗА ЕДИНОЕЗИЧИЕТО

Слово за Петко Тотев и четиритомника му „Единословия български”
Национален литературен салон „Старинният файтон”
30 януари 2016 г.
Елена Алекова
На 12 януари 2017 г. Петко Тотев навърши достолепна творческа и човешка възраст, която сама по себе си бележи преминаването от зрелостта към мъдростта, а сетивата от външното се обръщат към вътрешното.

{Още»}

 
АНТОНИН ГОРЧЕВ – „СТЪПКИ ПО ВОДАТА”

Розалия Александрова
Магичната реалност в новата поетична книга „Стъпки по водата” на поета Антонин Горчев завладява още от корицата.

{Още»}

 
АВТОРОВ ЕЛМАЗ

Пенчо Чернаев
Нищо, че заглавието „До Лондон…” напомня „До Чикаго…”. „Дестинациите” са нееднакви, обектите - различни, авторите - също. /При това на „До Лондон…” е жена, която един известен критик припозна, вероятно с основание, в роднинство с Алеко и Захари/.

{Още»}

 
СЪРЦЕПИС…ИЛИ ОБРАТНАТА ПЕРСПЕКТИВА НА ПЪТЕПИСАНЕТО

Константин Еленков
Това ми внуши прочитането на пътеписа на д-р Румяна Раднева „До Лондон и…особено обратно” - сърцепис! Изглежда до такава степен вече обръгнахме на предвзети скудоумия и мъгляви ребуси, минаващи за модерна литература - проза или поезия, едно такова съчинение стряска със своята първичност и искреност.

{Още»}

 
ДА ПОДРЕДИШ СВЕТА И ВРЕМЕТО

Бистра Жекова
Или как писателят и краеведът Георги Янев отреди място на Меричлери в историята и паметта на поколенията
Едно от най важните човешки умения е способността да разказваш. Да влезеш в безкрайния поток на времето и да навържеш представите за минало и настояще, защото те ще [...]

{Още»}

 
ГНЕЗДО НА РОДОЛЮБЦИ И ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ

Пелин Пелинов

До неотдавна смятах, че след столицата, където прекарах по-голямата част от живота си, и родния Плевен, познавам най-добре Копривщица.

{Още»}

 
„РИБАРИ” – РОМАН ОТ ГЕОРГИ ПОПСТАМАТОВ

Александър Манолов
„Рибари” - роман от Георги поп Стаматов
Стар моряк съм. Пил съм с голяма чаша сладостите и горчивините на морето. Познавам чаровната му тишина и зловещата буря; почивал съм в тихата му утрин, борил съм се с необичайната му сила.

{Още»}

 
ОГЛЕДАЛОТО НА ЖИВОТА

Боян Ангелов

Писателят е огледалото на живота. Това определение сигурно няма да срещнете никъде другаде, защото възникна съвсем апостериорно и съвсем неочаквано. То възникна след прочита ми на „Нектар от спомена” на Кольо Георгиев.

{Още»}

 
СВЕТЪТ - ПРЕЗ ТЕБЕ

Банко П. Банков

Виолета Станиславова е родена през април, а стиховете във „Воалите на любовта” носят усещане, че са от авторка, видяла света под знака на зодия Близнаци. Две същности в една красива амфора.

{Още»}

 
СИЛАТА НА РОДНОТО СЛОВО

Георги Михалков
Интернет навлезе в нашия живот и постепенно измести вестниците. Вече по-рядко разгръщаме ежедневниците и все по-рядко се сещаме за тях, а само до преди няколко години вестниците бяха нашият прозорец към света.

{Още»}

 
НАПЪЛНИХ ОЧИТЕ И СЪРЦЕТО СИ…

Благовеста Касабова

Знайно е, че пътеписът е неотменима част от българската художествена литература още от началото на нейното развитие. Всеки от майсторите на жанра влага част от себе си и от таланта си при „срещите” със страни и народи - близки или далечни, с природата, с културата и традициите им.

{Още»}

 
„ПЪТНИЦИ” – РАЗКАЗИ ОТ БОНЧО Х. БОНЕВ

Васил Парушев
С новата си книга Бончо х. Бонев ни поднася скъпите образи на едно недавашно минало, нарисувани върху фона на нашия народен бит: хубостите на българската земя, нравите на едно общество, което иска да се обособи в отбор.

{Още»}

 
ПОЕТИЧНИЯТ ШЕЛФ НА ЛЮБОМИР НИКОЛОВ

Георги Майоров
Здравей, Любомире! Назовавам те по име, защото си по-млад от мене, но с уважение и далечна близост. Без да сме близки, намирам те за приятел. И себе си, за приятел на твоята поезия. Харесва ми!

{Още»}

 
ЛИРИЧЕСКИ АПОТЕОЗ НА СЕМЕЙНИТЕ ЧУВСТВА

Иван Енчев
Отзив за стихосбирката „Прошепнати думи” от Таньо Клисуров
Завладяващите лирически откровения в стихосбирката „Прошепнати думи” /2016/ от Таньо Клисуров са породени не само от някои впечатлителни случки, истории, спомени или мечти. Те преди всичко излъчват органична поезия.

{Още»}

 
ДОКУМЕНТАЛЕН РОМАН ЗА ДИМИТЪР МАТЕВСКИ

Евдокия Емануилова

Една похвална идея на автора Георги Янев да напише документален роман, посветен на един от забравените апостоли на Българското национално -освободително движение, съратника на В. Левски, възрожденския учител, Димитър Недялков Матевски.

{Още»}

 
ПО ПЪТИЩАТА НА СЪДБАТА …

Георги Н. Николов
Търсенето на житейския смисъл е широко застъпено в прозата на Стаменка Христозова. Заедно с редица още съвременни писатели тя анализира енигматичната му същност в лутанията на задъхания човешки поток. В смяната на едни морални ценности с други.

{Още»}

 
„ПО СВЕТА ЗА ХЛЯБ” – РОМАН ОТ ТОДОР ЦЕНКОВ

Станко Венин
Днеска, когато над света виси като закана една пропукана и кървава длан, разпиляла милионите по земята като къшей хляб, когато из фабрики, угари и юзини гърми черният вик - хляб, има още трубадури, които пеят за сиянието на лунните вечери, за песента на славея, за тихите въздишки на влюбените,

{Още»}

 
ЗА СЛОВОТО КАТО СПАСЕНИЕ И МОСТ КЪМ БЪДНОТО

Драгомир Шопов
В уводните думи към книгата си „Послание за бъдното” литературният критик Георги Н. Николов отбелязва, че интервютата с изявени български писатели имат за цел да покажат състоянието на нашата литература в условията на бездуховното ни време.

{Още»}

 
„ТУК ДОРИ И КОПРИВАТА НЕ МЕ ЖИЛИ”

Осемдесет години от рождението на поета Иван Николов
/28.02.1937 - 28.11.1991/
Иван Енчев
Отзив за книгата „Требник” от Иван Николов
В съвременната българска литература Иван Николов е известен със своите трийсетина книги главно като поет и преводач на поезия. Но той е автор и на една книга с художествена проза, озаглавена „ТРЕБНИК. Приписки с върха на перото”. /Издателство „Български [...]

{Още»}

 
УСПЕХЪТ НА ЕДНО НАДГРАЖДАНЕ

Благовеста Касабова
Историческото четиво има дълбоки корени в нашата литература. Началото му идва от „Панонски легенди”, похвалните слова и житията на светците, минава през Възраждането с произведенията на Добри Войников и Васил Друмев, през „Записки”-те на Захари Стоянов, за да стигне до значимите романи на Фани Попова-Мутафова, Стоян Загорчинов, Димитър Талев, Стефан Дичев, Генчо Стоев, Вера [...]

{Още»}

 
АНАЛИЗ В ПИСМОВЕН СТИЛ

Атанас Маринов

Банко П. Банков, избрани съчинения, том втори, „НАГОРЕ ПО НАДОЛНИЩЕТО”, разкази, новели и повести, изд. Фастумпринт, 2016

{Още»}

 
КОНСТАНТИН Н. ПЕТКАНОВ – „БЕЗ ДЕЦА”

Роман, второ издание (Хр. Г. Данов)
Симеон Русакиев
В битовия роман „Без деца” авторът слага на художествено разрешение един твърде важен проблем - продължението на рода чрез децата.

{Още»}

 
„СТЕФАН КАРАДЖА” ОТ ЗВЕЗДЕЛИН ЦОНЕВ

Велико Йорданов

Вековното време на борбата за свобода роди безсмъртни български синове. Те раснаха с величието на подвига и с подема на делото си. Това не бяха случайни люде, живели за някакви материални блага.

{Още»}

 
„ПОСЛЕДНИЯТ ДЕН”, РАЗКАЗИ ОТ ЗМЕЙ ГОРЯНИН

Д. Б. Митов
Българското минало е преизпълнено с богати сюжети и с много герои, които все още чакат да бъдат превъплотени от българския писател.

{Още»}

 
„ДЕТСКИ ГЛАС” – СПИСАНИЕТО ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

Иван Д. Христов

Излизащото в град Пловдив списание за детско творчество „Детски глас”, през периода 2008 - 2010 г., общо пет броя, е единствено по рода си наше периодично издание, което се пише главно от деца и е предназначено за техни връстници.

{Още»}

 
„ЛИРИКАТА НА ИВАН ВАЗОВ” ОТ ЕНЮ НИКОЛОВ

Недьо Горинов
„Лириката на Иван Вазов. Стихотворения, бележки и животопис” от Еню Николов
Много пъти е писано за лириката на Вазов, но все откъснато от свежестта на самите лирични образци. В споменатия труд Е. Николов е разгледал лириката на Вазов непосредно с най-хубавите творби на поета.

{Още»}

 
ГЕОРГИ ПОПСТАМАТОВ – „РИБАРИ”

Калина Малина
Предговор към романа на Георги Попстаматов „Рибари” (1942)
Грижите, немотията, излъганите надежди и малките рибарски радости като оазиси всред пустиня, ето какво ни предлага Г. Попстаматов в своята книга „Рибари”.

{Още»}

 
„БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ” ОТ Г. МИНЕВ

Иван Карановски
Името на Г. Минев се среща отдавна по страниците на българските литературни списания, има тридесет и повече години. Той е превеждал от руски и английски, преимуществено поети, които са творили в народен дух: Колцов, Шевченко, Суриков, Бърнс и др. Сам е писал и оригинални поезии в тоя дух.

{Още»}

 
„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ОТ Л. ВЛАДИКИН

Д. Б. Митов
Напоследък, след успеха на френския писател Андре Мороа, в цяла Европа се забелязва голямо засилване на интереса към така наречените биографии-романи.

{Още»}

 
КНИГА ЗА ДНЕШНОТО БЪЛГАРСКО СЕЛО

Христо Черняев

В сърцевината на разказа на Троян Киров от книгата „Ехо на майчината кърма” е внедрена една класическа невинност и простота. Така е, защото отразявайки основни белези на съвремието ни, авторът е верен на кредото на най-добрите ни белетристи - негови творчески учители.

{Още»}

 
„ПОД РАЗВЕТИЯ ЩАНДАРТ” ОТ ПОЛКОВНИК Н. ПОДГОРОВ

Никола Агънски
„Под разветия щандарт” от полковник Никола Г. Подгоров, София, 1935, издание на автора
Последната страница на книгата се прочита, последната корица се притваря, но зад прихлупените клепачи още се нижат филмово картини от величавите подвизи на 5-и конен полк и на цялото българско войнство:

{Още»}

 
„ЛЮБОВ И СЪДБА”. СТИХОВЕ ОТ ХРИСТИНА СТОЯНОВА

Павел Анастасов
Белег на истинско поетично дарование е да възпееш всичко красиво в душата на човека и в природата, да издигнеш глас против неправдите в живота, да застанеш смело чрез поезията си на страната на унижените и онеправданите и да пречупиш през призмата на благородната си и красива душа света с всичко, което го заобикаля.

{Още»}

 
„В ДУШАТА МИ ПРОСВЕТВА ДУША НА ДРУГ ЧОВЕК”

Константин Еленков
„Душа на друг човек”, роман. Изд. „Синева”. 2015
Тази книга можеше да я напише само поет.
И то поет като Никола Инджов.

{Още»}

 
ОСТАВАНЕТО НА ПОСЛЕДНАТА РОЗА

Станка Бонева
На пръв поглед заглавието „Последната роза” на Александра Ивойлова създава усещане за свършек и безвъзвратност, но отвори ли читателят страниците на едноименната творба, ще разбере душевната „уловка”.

{Още»}

 
„ЛИТЕРАТУРАТА В ПРОВИНЦИЯТА” ОТ ДИМИТЪР ДОБРЕВ

Христо Стойков
През последните години културният живот в провинцията прекрачи своя стар и прогнил праг и в унисон с пулса на новия живот тръгна към светли и широки възможности. След дълга летаргия провинцията наново се пробужда за делови живот.

{Още»}

 
ИСТОРИЧЕСКИ РОМАНИ

Константин Гълъбов
Във философията на историята се прави разлика между историзъм, като научно отношение към миналото и историзъм, като ненаучно отношение към него.

{Още»}

 
АНГЕЛ ГЕРГОВ АНГЕЛОВ – „В АДА НА ВОЙНАТА”

Военните изпитания на подофицер Ангел Гергов Ангелов по време на Първата световна война
Стефан П. Стефанов

Да се води дневник не е лесна работа. Искат се воля и постоянство. Дневник си водят много културтрегери.

{Още»}

 
„ГРЯХ”

Нели Доспевска
„Грях” - битова драма от Ангел Даскалов
Безспорно, тук има много драматизъм: млад момък и хубава девойка се влюбват, без да подозират греха, който тежи върху им, без да знаят, че са деца на един и същ баща.

{Още»}

 
ПОКЛОН ПРЕД ОСВОБОДИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Стефан П. Стефанов
Йордан Георгиев. Ерусалимите на народната признателност, „Полимона” ООД, Монтана, 2014.
От всички краеведи на област Монтана само Йордан Георгиев, почетен член на Съюза на краеведите в България, можеше да напише и написа книгата „Ерусалимите на народната признателност” за паметниците у нас и в чужбина, посветени на освободителните руски, румънски и български войски.

{Още»}

 
БОЯН АНГЕЛОВ И НЕГОВАТА ДАЛНИНА

Борислав Владиков
Има една планина, която отдалеч прилича на надгробна могила. Тя е толкова бедна, че и за мъртвите не се намира лека пръст. Друга една често я свързвам с Олимп, защото над нея облаците спорят по-гръмогласно от боговете на древна Гърция спорят и се замерват съд страшни, но най-често бездъждовни светкавици.

{Още»}

 
ЗА ЛЪЧЕЗАР СЕЛЯШКИ И НЕГОВАТА ОДА НА ЖИВОТА

Розалия Александрова
Така е озаглавено последното стихотворение на поета - „Светлина” - в последната му книга „Съчки в слънцето” (София, 2014). Всъщност за мене то стана първото и някак си, докато го четях, видях в него мъдростта на цялата книга.

{Още»}

 
„НИЕ БЕЗ МАСКА” – РАЗКАЗИ ОТ ДАМЯН КАЛФОВ

Любомир Бучков
Дамян Калфов се очертава в нашата белетристика с оригинален литературен профил. Творческото развитие от разкази - „Под южното небе” до последния том „Ние без маска” утвърждава едно име, фокус на симпатиите на културните читатели.

{Още»}

 
ТОДОР ЦЕНКОВ – „КОКИЧЕТО СРЕД ТРОПИЦИТЕ”

Павел Телчаров
Тодор Ценков - „Кокичето сред тропиците”, роман, София, 1934 г.
След Борис Шивачев, който пръв разкри на нашата публика екзотичната омая на Испанска Америка, Тодор Ценков е вторият по ред, който ни дава едно правдиво изображение на живота в тая част на света, отгдето той е извлякъл непосредствени впечатления и идеи.

{Още»}

 
„КЛЮКАТА” – ХУМОРИСТИЧНИ РАЗКАЗИ ОТ РАЙКО АЛЕКСИЕВ

Борис Наков
„Клюката”, хумористични разкази от Райко Алексиев, София, 1935 г.
Райко Алексиев е добре познат на читателите. Безспорно той притежава доста положителни качества на писател-хуморист и като такъв днес е един от най-талантливите.

{Още»}

 
АСЕН КАЛОЯНОВ

Славе Езеров
Асен Калоянов е роден през 1901 год. в гр. Пазарджик, където завършва гимназия. По-късно следва славянска филология и философия в Софийския държавен университет. Сега е библиотекар при Държавната печатница.

{Още»}

 
ДЕТСКИ ТЕАТЪР

Калина Малина
За детска драма у нас още не може да се говори. Нямаме ние детска драма, която да ни разкрива характери, стремежи, стълкновения на мечтите с действителността - целия душевен мир на малките. Опитите, правени напоследък, подготвят пътя на тази драма.

{Още»}

 
СЛОВОТВОРЕЦЪТ

Георги Майоров
Румен Стоянов на 75 години
Много рядко се виждаме, но добре познавам творчеството на поета и есеиста Румен Стоянов. Преплувал света и зад океана, той опазва дълбокия си български корен. Аскет в битието, разкошен в творчеството. Това проличава дори в далечната му първа книга ,,Стихотворения от Бразилия” (1981).

{Още»}

 
ИЗСТРЕЛ В СЕПТЕМВРИЙСКАТА НОЩ

Христо Черняев

Колко неизвестни или малко известни светли примери и истински гранитни върхове е издигала революционната история на народа ни, но те са били забулвани от мъглата на следващи събития или не са били довиждани.

{Още»}

 
ЯВНИ СЪНИЩА

Георги Майоров
Борис Данков на 75 години
Борка, отново здравей! Поздравява те колибарят от махала Кукувица на Широка лъка за новата ти книга ,,Събеседници”и за цялото ти творчество.

{Още»}

 
ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

Георги Драмбозов
… Написаха всичко поетите / сред своите сиви видения/ и битки, клишета, и норми/. А колко премного са клетите- / целувки, сълзи и прозрения/, гротески, метафори, форми…

{Още»}

 
„ДАЛЕЧНА ФЛЕЙТА СВИРИ”

Нели Доспевска
„Далечна флейта свири”. Китайска антология, преведе Никола Джеров
Тази антология съдържа в по-голямата си част преводи на стари китайски поети, но има също и десетина народни песни. Това, което най-вече прави впечатление е тяхната простота и непосредственост.

{Още»}

 
ЦВЕТЪТ НА ПРАСКОВАТА

Васил Каратеодоров
„Цветът на прасковата”. Китайска лирика
За китайската лирика ние знаем толкова малко, че антологията „Цветът на прасковата”, която ни предлага Никола Джеров (в миниатюрната библиотека „Корали”) стъкмена по френския превод на Тсао-Шанг-Линг, може само да ни радва.

{Още»}

 
СИЛНА И РАНИМА ПОЕТЕСА

Георги Майоров
Дълбоко в гънките ми се таи силната и чувствено ранимата поезия на Надя Попова. Затова я разлистих отново, за да я разкрия за всички.

{Още»}

 
„КЛАДЕНЕЦ” ОТ К. Н. ПЕТКАНОВ

Петър Горянски
Широката творческа продукция на Константин Петканов в областта на романа е изградена единствено върху основното му и всестранно вникване в духа и проблемите на нашия бит.

{Още»}

 
ВГРАДЕНО В БЪЛГАРСКИЯ ГЕН

Анжела Димчева
Послеслов към „Хляб с вкус на шоколад”, Издателско ателие АБ”, 2016.

Преди близо 30 години всепризнатият майстор на късия разказ у нас Дончо Цончев изнася в Софийския университет седем лекции за тънкостите на белетристичния процес.

{Още»}

 
ПО ВОЛЯТА НА СЪРЦЕТО

Благовеста Касабова

Ще ми се да кажа няколко думи за новата стихосбирка на Павлина Павлова “Образът на щастието”. За поетесата образът на щастието е Любовта.

{Още»}

 
„ПОСЛЕДНИЯТ ДЕН”, РАЗКАЗИ ОТ ЗМЕЙ ГОРЯНИН

Мирослав Минев
„Последният ден”, разкази от Змей Горянин, издание на Русенската културна благотворителна дружба в София, 1936 г.

{Още»}

 
ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕТЕТО

Дафинка Станева
Едва ли можем да си представим нашата съвременна детска литература без творчеството на поета, писателя и драматурга Панчо Панчев - Дядо Пънч (когото в изложението си ще наричам с обобщеното название „писател”).

{Още»}

 
ХУДОЖЕСТВЕНО-ДОКУМЕНТАЛЕН ЛЕТОПИС

Благовеста Касабова

С новата си книга “Комитата от Дряновския манастир” Павлина Павлова поставя наболели проблеми за личността и общественото мислене, за историческата памет и отношението ни към миналото, разрушаването на исконни, национални и човешки ценности.

{Още»}

 
В НОЩНИЯ ВЛАК

Димитър Аджарски
В нощния влак. Разкази от Карл Виолетов.
Карл Виолетов не е съвсем ново име в литературата ни. Той напечати неотдавна из някои литературни вестници и списания стихотворения, които правят впечатление с образност и звучност. По-голяма част от тия стихове са излезли в отделна книга - „Петдесятница”.

{Още»}

 
„В СВЕТА НА ЛЮБОВТА ОСТАВАМ…”

Петя Цолова
След няколкото поетични книги на Петя Йотова, първата от които носи чудесно намереното заглавие „Измълчани думи”, сега поетесата ни поднася „Фатална дарба” - подборка от свои избрани и нови стихотворения.

{Още»}

 
СТИХИЙНИТЕ ИЗПОВЕДИ НА ИЛЕАНА СТОЯНОВА

Предговор към книгата с избрана любовна лирика на Илеана Стоянова “Лятото на астрите” („Знаци, 2016)
Георги Константинов

Нова книга със стихове за любовта. Прочувствена и обмислена - избрана любовна лирика

{Още»}

 
ЖИВОТЪТ Е ТАКЪВ, КАКЪВТО МОЖЕ…

Георги Н. Николов

„Летенето е изкусителна примамка”… Така е нарекла стихосбирката си Анка Николова, дело на издателска къща „Кибеа”, С., 2016 г. Книгата се състои от няколко взаимно допълващи се части, всяка от които може да съществува и самостоятелно - „Аксиоми”, „Ритуали”, „Спектър”, „Интерференции”.

{Още»}

 
КНИГА ЗА ВСЕКИДНЕВНИТЕ ЧУДЕСА НА СВЕТА

Красимира Кацарска

Чудесно е, когато сред многото предлагани „книжки за деца” човек се срещне с нещо наистина добро и интригуващо.

{Още»}

 
„КАРНАВАЛ БЕЗ МАСКИ” ОТ СТОЯН МИЛЕНКОВ

Д. Б. Митов
„Карнавал без маски” от Стоян Миленков
Популярният из цяла България куплетист Стоян Миленков е издал един сборник от избрани свои творби под горното заглавие.

{Още»}

 
ВЪЛНУВАЩ РОМАН ЗА ДНЕШНОТО ВРЕМЕ

Иван Д. Христов
Писателят Георги Стоянов винаги ме е впечатлявал с подчертания интерес към съвременната тема и актуалните проблеми на днешното време.

{Още»}

 
„СИМЕОН”

Димитър Симидов

На снимката: Ст. Л. Костов
Писана за конкурс по случай тържеството на Симеоновата епоха, пиесата на г-н Ст. Л. Костов неочаквано излезе от рамките на едно обикновено конкурсно състезание и се яви в литературата ни ценен принос на българската драма.

{Още»}

 
„ПО МОСТ ОТ ПАЯЖИНА ЩЕ ПРЕМИНЕМ…“

Георги Н. Николов

Стихосбирката „Поледица” на Боян Ангелов е дело на издателство „Захарий Стоянов”, С., 2016 г. За нея в уводната й част Иван Гранитски, който е и редактор на книгата, отбелязва:

{Още»}

 
„ОТИ МИ ГРАЧИШ, ГАРВАНЧЕ…“

Георги Н. Николов

По опасни друми в тежки, смутни времена ни води Тодор Коруев с новата си книга „Разбойничеството - истории с хайти в Златоградско”. Дело на варненското издателство „Славена”, 2015 г., тя обхваща тъмната страна на битието в тази част на Родопите: от края на ХVІІІ в. до 30-те години на миналото столетие.

{Още»}

 
КЛАСИЧЕСКО И МОДЕРНО В „ДЪГА ОТ ДРЕВНОСТТА” НА ФИЛИП ДИМКОСКИ

Ина Крейн
Стиховете от новата книга „Дъга от древността” на младия поет от Македония Филип Димкоски носят в себе си очарованието, възторга, преклонението и възхищението на човека пред великолепието и уникалната красота на природата.

{Още»}

 
И НОСИ МЪЛЧАЛИВ ТВОЯ КРЪСТ

Никола Иванов

Поезията на Андрей Андреев е чиста до святост лирика. Това потвърждава и новата му стихосбирка „В този край на света”. Сигурен съм, че този поет пристъпва към сътворяването на стиховете си като свещенодействие.

{Още»}

 
ТВОРЧЕСКИ ПОРТРЕТ НА ПУБЛИЦИСТА КАЛИН ДОНКОВ

Татяна Любенова
НЕОБХОДИМО ПРЕДИСЛОВИЕ
Този литературно-критически очерк за Калин Донков е написан през 1985 година - времето, в което неговите публицистични книги вече бяха намерили своето място и оценка - и от читателите, и от литературната критика.

{Още»}

 
„КИРПИЧЕНАТА КЪЩА”

Димитър Стоевски
„Кирпичената къща”, роман от Константин Петканов, издание на „Завети”
Трябва да признаем: с тази нова книга на познатия наш романист се слага едно здраво и хубаво начало както на новата, четвърта година на библиотека „Завети”, така въобще и на новия литературен сезон у нас, по-право - на сезона от Нова година насам.

{Още»}

 
НЕСЪМНЕН БЕЛЕТРИСТИЧЕН ТАЛАНТ

Никола Иванов
Сред изявените разказвачи в българската литература от последната четвърт на ХХ век е Янко Станоев. Той дебютира със сборника с разкази „В строя” през 1968 година, когато е 24 годишен. В периода след това до момента писателят издава над 20 белетристични книги с разкази, новели, повести и романи.

{Още»}

 
МЕТАФОРА НА ИСТИНСКИЯ ЖИВОТ

Рада Александрова
Намирам в поезията на Димитър Горсов елементи, мотиви и осъществяване, които тотално се изгубиха и отсъстват от сегашния ни живот. Може би на първо място е верността. Верността към корените, земята и пръстта, към ливади, ниви, дървета и реки, вярност към изконното и вечното. Тук.

{Още»}

 
ПРЕЗ ЕСЕННИЯ СВЯТ ВЪРВЯ САМА

Никола Иванов

И в последната си стихосбирка „Уроци по мълчание” Валентина Радинска не изневерява на себе си, на собствения си стил и разбиране за стойностна поезия.

{Още»}

 
НЕСЪКРУШИМИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ

Никола Инджов
За книгата на Йордан Нанчев «Край реката с тополите»
През 2001 година група писатели, свързани с културния живот на Хасково, публикуваха в алманах “Южнобългарски страници - ХХI век” следното обръщение:

{Още»}

 
„ВЕЛИКИ ВРЕМЕНА” ОТ КИРИЛ ГРИВЕК

Д. Б. Митов
Тази книга е шестата по ред на Кирил Гривек. Името му е вече доста известно на читателите, но все още пренебрегнато от така наречената „официална” критика, която сигурно не може да му прости, че той гледа на изкуството не през робските очила на известната литературно-естетическа котерийка, а свободно и без предразсъдъци.

{Още»}

 
„РАЗКАЗИ НА МОРЯКА” ОТ КИРИЛ ГРИВЕК

Д. Б. Митов
От векове морето си има своите певци. Романтиката на морския пясък, драматичността на корабокрушението, нещастията на моряшките вдовици и сираци, бурята на моряшката любов увличат читателя, възпламеняват въображението му.

{Още»}

 
„ФИЛОСОФСКО-НАУЧНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ” НА МАРКО МАРЧЕВСКИ

Васил Александров
Произходът на енциклопедията е сравнително не много стар. Нейният характер е сборен, научно - изследователски.

{Още»}

 
ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СТАРТА

Панчо Недев

Това заглавие на редакторската ми бележка се появи след като прочетох двете самоделни, компютърни книжки на Донка Колева (род. 1958 г.) Даде ми ги в градската градина в Провадия - „за запознаване и мнение”.

{Още»}

 
ПОЕТ РЕГИОНАЛЕН, ИЛИ…?

Тихомир Йорданов

Поетите на античната класика (древна Гърция) са без фамилни имена. Те са отличавани по названието на населеното място, където живеят. В днешно време произходът (местоживеенето и местоизявата) на поета е притеснителен. Едно е да си „национален” (държавен), друго е да си „регионален”.

{Още»}

 
УРОЦИ ЗА КРИЛЕ И ПЕСНИ

Мина Карагьозова

Дадох това заглавие на текста за новата поетична книга на Иван Енчев, защото то е емблематично за нея. Стихотворението „Есенни славеи” дава и названието на стихосбирката „Отвесна есен”. То е една точна, брилянтна метафора на зрялата, жестока, но и плодоносна есен в живота и творчеството на автора.

{Още»}

 
КЪСИТЕ РАЗКАЗИ НА ИВАН СТЕФАНОВ. ЕРОЗИЯ НА МАЛКАТА СРЕДА

Ангел Христов

Всеки, който разгърне малката книжка с обикновеното на пръв поглед заглавие „Ерозия”, ще остане изненадан от разнообразието на темите и почти неглижираната намеса на автора в кратките разкази.

{Още»}

 
ЯВОРОВ И СИМВОЛИЗМЪТ

Никола Ланков
За правилната оценка на писателя, пише Д. Благоев, необходимо е да се вземат предвид условията на неговия живот: средата, от която той произхожда, средата, в която се е възпитавал, и историческото време, в което е живял.

{Още»}

 
БЕЛЕТРИСТИКАТА В ТВОРЧЕСТВОТО НА ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ

Иван Д. Христов
Цяло предизвикателство, но и чест за мене е да направя оценка на белетристичното творчество на своя учител по литература в Чепеларската гимназия - писателят Димитър Златев.

{Още»}

 
ПОЕЗИЯ НА ТЪРСЕЩИЯ ДУХ

Мария Г. Николова
При първите ми контакти с поетесата Юлия Вапцарова бях впечатлена от достолепната й хубост, от фигурата й, излъчваща достойнство, съчетано с женски чар, от лумналия пожар на огненочервената й коса. После дойде докосването до емоционалната й творческа вселена.

{Още»}

 
БЕЗ НОСТАЛГИЯ, НО И БЕЗ ЧЕРНИЛКА

Пенчо Чернаев

Литературните юбилеи са многолетна и хубава традиция в културния ни живот. Творецът сам оглежда изминатия път, прави си равносметка. Обществото оценява приноса и заслугите му, подбира мястото му в културно-обществената панорама.

{Още»}

 
РОМАНЪТ НА НИКОЛИНА СЕРАФИМОВА „ОШАВ С МАЩЕРКА, МЕНТА И КОПРИВА” В ПАЛИТРАТА НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ПРОЗА

Ина Крейн
(Опит за диалогичен и интертекстуален прочит на творбата с други два съвременни български романа от жени творци)
Съвременната българска проза е изключително пъстра палитра от различни автори, стилове, образи.

{Още»}

 
„ЖИВОТЪТ, ЛЮБОВТА И СМЪРТТА НА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” ОТ В. РУСАЛИЕВ

Петър Горянски
Няма нищо чудно във факта, че Владимир Русалиев се е заел с трудната задача да изложи в художествена форма най-характерните моменти от живота на Димчо Дебелянов. Напротив, много похвално е това.

{Още»}

 
КАКВОТО Е БИЛО, БИЛО Е…

Георги Н. Николов
„Поданици на отписано време” е наречен том І от избраните съчинения на Банко П. Банков, с издател „Фастумпринт”, С., 2016 г. Или, както допълва подзаглавието, книгата е съградена от ранни разкази, новели и повести във втора редакция.

{Още»}

 
СВЕТЪТ Е ПЪЛЕН С ВЪЛШЕБСТВА

Евгений Скоблов
превод: Татяна Любенова
Отзив за книгата на Елена Постоева “Върволица от внезапни озарения”

“Светът е пълен с вълшебства” - така се казва едно от стихотворенията, представени в книгата на московската поетеса Елена Постоева “Върволица от внезапни озарения”.

{Още»}

 
ПРОВАЛЪТ НА ПРЕХОДА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕДИН ЖУРНАЛИСТ

Денчо Владимиров
Луканов и компания са били основните инициатори за създаване на СДС
В навечерието на поредната печална годишнина от вътрешнопартийния десетоноемврийски преврат от печат излезе книга, която е емблематична за настъпилото отрязвяване и сред излъганата българска интелигенция за това, което се случи в България през последния четвърт век.

{Още»}

 
„ПО ПЛОЧИТЕ БЕЗСЪНИЕ ЛИЧИ…“

Георги Н. Николов
Новата книга на Драгомир Шопов се нарича „Пленник на свободата” - издателство WINI 1837, С., 2016 г. и включва поезия, фрагменти, размисли, миниатюри. Бих я оприличил на блестяща раковина, в чиято утроба кънтят посланията на вечния, безсмъртен живот.

{Още»}

 
МАКСИМ МАКСИМОВ КАТО ХАДЖИЯ (НЕ ХАНДЖИЯ!) И ШАХМАТИСТ В ПОЕЗИЯТА

Славимир Генчев

(Из словото при представянето на стихосбирката „Бумеранг” в Софийската художествена галерия на 26 октомври 2016 г.)

{Още»}

 
РОДОПСКИТЕ ЛЕГЕНДИ НА ГЕОРГИ ГРИВНЕВ

Христо Черняев
Георги Гривнев е роден на 22 април 1942 г. Автор е на редица книги - проза и поезия. Роден в гр. Ксанти, Беломорска Тракия, и после израснал в прегръдката на Средните Родопи, той носи в душата си тихото непомръкващо очарование на юга, с което са пропити творбите му.

{Още»}

 
„НЕ СМЕ РОДЕНИ БЕЗРАЗЛИЧНИ…“

Георги Н. Николов
Всички ние се появяваме на бял свят еднакви. Постепенно, все по-осезателно и с безжалостна мощ, животът ни грабва и моделира. Поставя ни върху своята шахматна дъска и ден след ден човеците се лутат в приумиците на ориста си.

{Още»}

 
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ

Арсени Йовков
Пред българския читател е сборникът „Български народни песни от Македония”, събрани от Панчо Михайлов - един том, една дълга галерия из народната рудница, що ни разкриват ония народни синове, които стоят непосредствено до самия народ и имат възможност да го гледат и когато плаче, и когато пее, и когато скърби, и когато се весели.

{Още»}

 
„Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ”

Недьо Горинов
Никола Станев. “Д-р Иван Селимински, велик народен будител, патриот, учен българин и самоотворжен славянски гражданин”, 1935 г.
Известният историк Никола Станев е събрал ценни данни из живота на д-р Селимински, подредил ги е систематично и с ясен стил е изложил живота, убежденията и народополезната служба на видния славянски гражданин, за когото доскоро знаехме, че [...]

{Още»}

 
ЛИТЕРАТУРНОТО ЯВЛЕНИЕ ПЕЛИН ПЕЛИНОВ

Марин Кадиев

откъс
ПРЕХОД ОТ ДРАМАТУРГИЯТА КЪМ БЕЛЕТРИСТИКАТА
Големите български белетристи, пък и световните такива, са започвали работа върху прозата още на младежка възраст. И до пенсия са регистрирали своите постижения. Пелин Пелинов е едно изключение от това правило.

{Още»}

 
„ПРАШИНКИ” – РАЗКАЗИ ОТ Г. П. СТАМАТОВ

Александър Филипов
Стаматов е един от редките наши разказвачи, които се отделят от редицата на битоописателите, оставят нашето село, за да намерят вдъхновение и материя за своето дело изключително в града, и то сякаш само в София, която напоследък вече има свой облик и живот особен, твърде различен от живота на нашата провинция или село.

{Още»}

 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА АЛМАНАХ „МИЗИЯ“ - 2016

Ангел Христов
Ръководството на Дружеството на писателите в Плевен ми възложи да представя поредния, в случая двоен брой на алманах „Мизия”. Поради това обстоятелство ще се опитам да разкрия част от посланията на авторите, отправени към нас, читателите.

{Още»}

 
БИТКИТЕ НА ЕДИН БЪЛГАРСКИ РЕКТОР ОТ КРАЯ НА ДВАДЕСЕТИ ВЕК

Денчо Владимиров

Преди време излезе от печат авторската книга на видния български учен професор Димитър Брайков - “Из мемоарите на един ректор” , издадена от академичното издателство ” Талант” на пловдивското Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и отпечатана в полиграфичния комплекс “Блаком” в Пловдив.

{Още»}

 
РОМАН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никола Иванов

Романът „Пътуването” е осмата белетристична книга на Ангел Г.Ангелов. Предишните му книги са сборници с разкази и новели и още три романа. Като прозаик Ангел Г. Ангелов е стилово различим и разпознаваем, което потвърждава и този му роман.

{Още»}

 
ОТРАЖЕНИЯТА НА КИРИЛИЦАТА

Наталия Налегач

(За антологията “Руска поезия ХVІІІ - ХХІ век”; съставител и преводач Татяна Любенова, гр. Плевен, “Северно ехо”, 2015 г.)
Татяна Любенова, български журналист, поет, преводач от Плевен, неотдавна пусна на бял свят антология с преведени на български език стихотворения на руски поети от края на ХVІІІ-ти до началото на ХХІ век.

{Още»}

 
„ПОНЯТИЕ ЗА ВЕРТИКАЛ” ИЛИ ДУХОВНИТЕ ТРАЕКТОРИИ НА ЕДИН ПОЕТ

Розалия Александрова
Да надникнеш в душата на един поет, при това поляк, е непосилна мисия, освен ако пред тебе, читателю, не са представени неговите стихове. А те говорят както за автора, така и за самите себе си.

{Още»}

 
ЕДИН КОЛОРИТЕН ХУДОЖЕСТВЕН СВЯТ

Иван Д. Христов
Писателят Иван Георгиев - учител по професия, след сборника с разкази “Зимни карамфили”, романа “Розовата градина на сатаната”, на “Страници от миналото на село Ягодово”, повестта “Мъже на трудна възраст” и книгата за деца “Уроци за щурци” ни поднесе шестата си белетристична книга с метафоричното заглавие “Между ада и рая”.

{Още»}

 
ЕХО ОТ БИСЕРНИ КАПКИ ПО УТРИННА МОРАВА

Иван Енчев
Отзив за „Тристишия. Лирически дневник” от Георги Ангелов

Едва ли някой, който е съпричастен с поетичното слово, се съмнява в таланта на поета Георги Ангелов. Доказал го е с цялото си досегашно творчество. В едно от неговите стихотворения лирическият герой с огорчение изповядва:

{Още»}

 
БАВНИЯТ ОГЪН НА ПОМИРЕНИЕТО

Недялко Бакалов
Отзив за романа „Бавен огън” от Иван Енчев
Почти митичната баба Яна, една българка, видяла и преживяла много, казва на своята внучка Яница и на всички нас: „Любовта те дъвче цял живот. И като мързелива готвачка те пече все на бавен огън”.

{Още»}

 
„ВИЕ ЗНАЕТЕ ЛИ ТОЗИ КРАЙ…” – РАЗКАЗИ ОТ В. ТИМЧЕВА

Недялко Месечков
Името Вестала Тимчева се явява за първи път в литературата с книгата си разкази „Вие знаете ли този край…” Литературният й дебют идва да подскаже, че авторката не е лишена от белетристичен дар.

{Още»}

 
ПОГЛЕД ПРЕЗ РАМО КЪМ СТАРА ЗАГОРА

Никола Инджов

За книгата на Керка Хубенова «ЛЪЧИ ОТ ГРАДА НА ЛИПИТЕ»
Град на липите, Град на поетите…
Това е Стара Загора - вековечно средище на цивилизационни епохи. Обаятелни са тук следите на антични и классически култури, съхранени в музеи, галерии, библиотеки, черкви, джамии, синагоги.

{Още»}

 
РЕКВИЕМ ЗА ВИКТОР ПАСКОВ

Емилия Каменова
Последната книга, издадена приживе от Виктор Пасков, е „Гледната точка на Гоген” /2008/. С „Аутопсия на една любов” той разбуни духовете, изписа по един невероятен музикантски начин еротичното изживяване, постави класическия въпрос за избора в изкуството и чувствата към Другия, за да дойде времето на другите творби.

{Още»}

 
КОЛЕЛОТО НА ЖИВОТА

Димитрина Бояджиева
Литературата е остатък от счетоводните
операции на действителността.
Камю
Познавам обемното творчество на Банко П. Банков

{Още»}

 
УСЕЩАНЕ ЗА ОЗАРЕНИЕ ОТ ЖИВЕЦА НА ЖИВОТА

Иван Енчев

Отзив за книгата „Животът” от Иван Митев
Иван Митев определя себе си като пътешественик, писател и колекционер на минерали. Зодия Дева /26 август 1959/.

{Още»}

 
„ОБРАЗИ И СЕНКИ”

Дамян Дамев
Това е пета книга от познатия наш есеист, литературен критик и общественик Печо Господинов. Сега, след хубавите есета, събрани в „Посоки и цели” (1933 г.) и интересните спомени за следвоенното ни поколение писатели и поети в „Ние, младите” (1934 г.), Печо Господинов ни поднася последната си най-нова книга под надслов „Образи и сенки”.

{Още»}

 
СОЛ

Тиню Стайков
„Ако солта изгуби силата си - кой ще я предаде?”
/по Иисус/
„Ако един род изгуби паметта си - кой ще я предаде?”

И така - „Кой съм аз?” С този въпрос Георги Янев започва родоизследването на един род, разклонка на два върха, за да разбере кой е той! Този въпрос поражда и други. Но кой [...]

{Още»}

 
„МЪРТВИ БРОД” – ДРАМА ОТ Д. ГИМИДЖИЙСКИ

Найден Шейтанов
Д. Гимиджийски е наш премиран драматург. Наградена беше от Министерството на просветата за 1935 г. неговата драма „Бойка”, играна с голям успех от театрите в Русе, Плевен и др.

{Още»}

 
ЗА ОБИЧТА ОТВЪД БОЛКАТА

Банко П. Банков

„Вкусът на болката”, Велин Георгиев,
в памет на моята муза, Снежана Пейчева,
Издателство „Нов свят”, 2015

{Още»}

 
ПЪРВИТЕ КНИГИ НА ПЕТРАНКА БОЖКОВА

Драгни Драгнев
През първите години на прехода бяха казали думата си неколцина поети от град Добрич. Излязоха от печат нови стихосбирки и тръгнаха да си отварят пътеки към читателя.

{Още»}

 
ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ СЕБЕ СИ

Георги Н. Киров

Славимир Генчев се представя пред читателите с нова книга - „От Копривщица за Копривщица”. В нея той възкресява със силата на носталгичния спомен едно време, една епоха, за която е писано по съвършено друг, патетичен начин.

{Още»}

 
„МЕРИЧЛЕРИ В ИСТОРИЯТА И В МЕН” ОТ ГЕОРГИ ЯНЕВ

Илко Чамов

„Меричлери в историята и в мен”- настолно четиво за всеки, който обича своето родно място и родина. Да обичаш своето родно място е уважение, а да знаеш и тачиш неговата история е просто задължение.

{Още»}

 
„ПРИСТИГАТ ДЪЖДОВЕТЕ” НА ПЕТКО ШИПИНКАРОВСКИ – АПОТЕОЗ НА ПРОМЯНАТА, КОЯТО СПАСЯВА НАС И СВЕТА

Ина Крейн
Познавам творчеството на Петко Шипинкаровски от години - както поезията, така и прозата. Ала неговата нова книга - „Пристигат дъждовете”, дело на издателска къща „Бран”, ме изненада.
Тя е посветена на семейството, родната земя, човешката душа, отношенията между човека и природата. До тук всичко изглежда традиционно.

{Още»}

 
ОСВЕТЕНА ОТ СИЯЙНИЯ СВЯТ

Никола Инджов
Прочетох и препрочетох някои страници от новата книга на Мина Карагьозова „Ранени от словото”. Книга, написана със забележима писателска увереност в представянето на редица субективно известни и обективно неизвестни литературни и исторически становища.

{Още»}

 
„НЕ СЛУШАЙ ОГЛЕДАЛОТО, КОЕТО…“

Георги Н. Николов
Бих оприличил новата стихосбирка на Димитър Златев- „Обречени на любов” (ПринтаКом, Смолян, 2016 г.), с химн на интимното послание. В който полифонията от чувства напомня бистър ручей.

{Още»}

 
„ТРЪГНИ СРЕЩУ ПУЛСИРАЩОТО БЯГСТВО..“

Георги Н. Николов
„Едикула” е нарекъл най-новата си стихосбирка Боян Ангелов, дело на изд. БОГИАННА, С., 2016 г. Тя е двуезична - на български и в английски превод, а енигматиката й е втъкана още в заглавието.

{Още»}

 
„ТЪГА” – СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ БОРИС БАКАЛОВ

Д-р Христо Гюлеметов
Разгърне ли човек и първата книжка „Некролог” и втората - „Тъга”, все едно и също чувство на бащина обич по загубена свидна рожба изпълня всеки стих, граничещо с безсмъртието

{Още»}

 
НА РОДНОТО СЛОВО – С ПРЕКЛОНЕНИЕ…

Георги Н. Николов

Поетичната антология „БЪЛГАРИЯ - ЛЮБОВ” е отпечатана в издателство „Български писател”, С., 2016 г., а нейни съставители са Боян Ангелов и Атанас Звездинов. Тя съдържа творбите на 163 автори, започвайки с емблематичното стихотворение „Татковина” на Петко Р. Славейков

{Още»}

 
„ЩЕ СЕ ЗАВЪРНА ТАМ, ВЪВ МОЯ СВЯТ…”

Георги Драмбозов

Изтъкан от поезия, дарен с иносказателен, пределно лаконичен и метафорично образен език, поетът Людмил Симеонов не е от тези творци, които робуват на количеството.

{Още»}

 
ЗА ПЕТЪР КРАЕВСКИ И КНИГАТА МУ „ИЗГОРЕНИ ПИСМА”

Розалия Александрова

Не познавах досега творчеството на поета Петър Краевски, който е и известен журналист, писател, философ и учител - колко красива дума!

{Още»}

 
ЗА ЧОВЕЩИНАТА В СЪРЦЕТО…

Георги Н. Николов
Български предания от Родопите и отблясъци от съвременността си дават среща в новия сборник на Димитър Златев - „Женска рожба” (1).

{Още»}

 
РОМАНИЗИРАНА ЛЕГЕНДА ЗА ДРЯНОВСКИЯ МАНАСТИР

Димитър Копривленски

Не става ясно авторът на статията за епопеята в Дряновския манастир във в. ДУМА знае ли, чел ли е художествено-документалния роман на Павлина Павлова “Комитата от Дряновския манастир”.

{Още»}

 
ЗА НОВАТА СТИХОСБИРКА НА РОЗАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА „НАР ОТ ПРИШЪЛЕЦ”

Петър Краевски
В средата на декември миналата година имах възможността да представя предишната стихосбирка на Розалия Александрова - „Реалният живот на чувствата”. Книга с квантова поезия.

{Още»}

 
„ОБИКНОВЕН ЧОВЕК” – НОВАТА ПИЕСА НА ЙОРДАН ЙОВКОВ

Людмил Вълчанов
Ние сме по-взискателни към нашата драма, сякаш и тук прилагаме нравствената норма да изискваме повече от себе си, отколкото от другите.

{Още»}