ВТОРОТО АЗ

Гьорги Калайджиев

превод: Наталия Недялкова

ВТОРОТО АЗ

Не се сещам
да съм ти пращал покана
да ми гостуваш в съня.
Без съмнение, някой друг в мен,
някой по-силен от мен,
някой по-кадърен от мен
е направил това от мое име.
Ако един ден
любовните сънища
бъдат обявени за престъпление,
сигурно ще намерят
милион мои отпечатъци
върху твоето тяло,
милион нежни причини
да ме обявят за виновен.
Не знаейки дали „арендаторът”
носи моето име и презиме,
ще бъда задължен
да се браня с мълчание.


СЪНИЩА

Намерих стар чертеж
в долапа на моите
детски сънища.
Птица в полет ли е?
Книга отворена ли е?
Без съмнение закъснявам
с еволюцията
на собствената мечта,
защото все още не знам
на коя страница
съм отворен
и докога ще чакам
да ми изникнат криле,
сънувайки свободата
върху възглавница, напълнена
с хванати в капан пера…


СЪДБА

Върху дланите си имам линии,
с които е изписано бъдещето ми.
На челото са нося линии,
с които ми е написано
миналото.
Издърпвам линии
от сърцето и душата си
за да сплета стих,
с който да подпиша
настоящето.


ХАЙКУ

***
Ноември дава
слънце на вересия.
Циганско лято.

***
Край брега жена
с дар от морска буря.
Нова фризура.

***
Червени зрънца.
Кръв капе от палеца.
Ронех нар.