ПОМНИШ ЛИ ОНЯ ГРАД ШУМЕН…

Александър Блок

превод: Николай Бояджиев

***
Помниш ли оня град шумен,
синьомъглявата степ?
И как вървяхме, без думи,
в пътя погрешен със теб…
Бавно луната растеше,
блесна над смутния град,
този път беше погрешен -
аз не се върнах назад.
Нашта любов се излъга
или копнеж е била? -
Само струи в мойта мъка
синята градска мъгла…
Помниш ли оня град шумен,
синьомъглявата степ?
И как вървяхме безумни
в пътя погрешен със теб…

23 август 1899

——————————

***
Аз и млад съм, и влюбен, и свеж,
аз се моля, тъгувам смутен,
зеленея, клен в таен копнеж,
неизменно над тебе склонен.
Вятър в листите ще зашепти -
от молитвата те ще трептят,
по лицето ми, взряно в звезди,
ароматни сълзи ще блестят.
Под широкия шатър ще спреш
в тия сънни дни тайнствено ти
с обич в накита мил да се взреш,
да потънеш, сред здрача, в мечти.
Ти сама ще си с мен, млад и скъп,
ще ти шепна сън в нощния час
и до късно, изпълнен със скръб,
зеленеещ клен, с теб ще съм аз.

31 юли 1902

——————————

***
Навред - в леса и равнината
сред суша и вода и лед,
тъй вчерашна и тъй позната
явяваш ми се ти навред.

И твоя стан под облак зноен,
загърнат в кожи твоя стан,
възпявам вечно неспокоен,
в мъгла лирична завъртян.

И с виното да се развличам,
на кръст, през време и вода,
Другарко Светла, теб обичам -
Дете на мойта свобода.

8 юли 1907

——————————

ПРЕД СЪДА

Ти защо склони глава смутена?
Погледни, както преди, към мен.
Ето те - каква си унизена
в тоя неподкупно-светъл ден.

Аз и сам не съм такъв - предишен,
недостъпен, горд и зъл, и с чест.
Виждам по-добре и по-излишен
пътя скучен на земята днес.

Аз не само право вече нямам,
нямам сили да те обвиня
за лукавия път, с болка няма,
отреден за не една жена…

Но от другите аз по-различно
знам живота ти и затова
от съда разбирам по-логично
как на края ти се озова.

Заедно към края, беше време,
водеше ни пагубната страст,
искахме да хвърлим свойто бреме,
да летим до пагубния час.

Ти изгаряше от блян тревожен,
че горейки, с тебе ще умрем,
че в прегръдка, пред смъртта, ще можем
краища блажени да съзрем…

Но нали измама се оказа
бляна, като всякоя мечта,
и без жал животът ни наказа
с властния камшик на грубостта?

Права бе мечтата ни лъжлива,
на живота бърз не бе до нас.
Но нима понякога щастлива
с мен не бе, опита от екстаз?

И къдрицата - такава златна -
не ли от пожара стар пламти?
Пламенна, безбожна, пуста, жадна,
ти, незабравима, ми прости!

11 октомври 1915


***

К. М. С

Помнишь ли город тревожный,
Синюю дымку вдали?
Этой дорогою ложной
Молча с тобою мы шли…
Шли мы - луна поднималась
Выше из темных оград,
Ложной дорога казалась -
Я не вернулся назад.
Наша любовь обманулась,
Или стезя увлекла -
Только во мне шевельнулась
Синяя города мгла…
Помнишь ли город тревожный,
Синюю дымку вдали?
Этой дорогою ложной
Мы безрассудно пошли…

23 августа 1899

——————————

***
Я и молод, и свеж, и влюблен,
Я в тревоге, в тоске и в мольбе,
Зеленею, таинственный клен,
Неизменно склоненный к тебе.
Теплый ветер пройдет по листам -
Задрожат от молитвы стволы,
На лице, обращенном к звездам, -
Ароматные слезы хвалы.
Ты придешь под широкий шатер
В эти бледные сонные дни
Заглядеться на милый убор,
Размечтаться в зеленой тени.
Ты одна, влюблена и со мной,
Нашепчу я таинственный сон,
И до ночи - с тоскою, с тобой,
Я с тобой, зеленеющий клен.

31 июля 1902

——————————

***
Везде - над лесом и над пашней,
И на земле, и на воде -
Такою близкой и вчерашней
Ты мне являешься - везде.

Твой стан под душной летней тучей
Твой стан, закутанный в меха,
Всегда пою - всегда певучий,
Клубясь туманами стиха.

И через годы, через воды,
И на кресте и во хмелю,
Тебя, Дитя моей свободы,
Подруга Светлая, люблю.

8 июля 1907

——————————

ПЕРЕД СУДОМ

Что же ты потупилась в смущеньи?
Погляди, как прежде, на меня.
Вот какой ты стала - в униженьи,
В резком, неподкупном свете дня!

Я и сам ведь не такой - не прежний,
Недоступный, гордый, чистый, злой.
Я смотрю добрей и безнадежней
На простой и скучный путь земной.

Я не только не имею права,
Я тебя не в силах упрекнуть
За мучительный твой, за лукавый,
Многим женщинам сужденный путь…

Но ведь я немного по-другому,
Чем иные, знаю жизнь твою,
Более, чем судьям, мне знакомо,
Как ты очутилась на краю.

Вместе ведь по краю, было время,
Нас водила пагубная страсть,
Мы хотели вместе сбросить бремя
И лететь, чтобы потом упасть.

Ты всегда мечтала, что, сгорая,
Догорим мы вместе - ты и я,
Что дано, в объятьях умирая,
Увидать блаженные края…

Что же делать, если обманула
Та мечта, как всякая мечта,
И что жизнь безжалостно стегнула
Грубою веревкою кнута?

Не до нас ей, жизни торопливой,
И мечта права, что нам лгала. -
Всё-таки, когда-нибудь счастливой
Разве ты со мною не была?

Эта прядь - такая золотая
Разве не от старого огня? -
Страстная, безбожная, пустая,
Незабвенная, прости меня!

11 октября 1915