ТИ ПРЕЗ ЗЛАТНАТА ДОЛИНА…

Александър Блок

превод: Първан Стефанов

***
Ти през златната долина
си отиваш, див и ням.
Вик на жерави премина
и замря в небето сам.

Свърши някъде в зенита
нечий дълъг, тъжен глас.
Тържествуващ паяк сплита
мрежата си във захлас.

В изоставената къща
през прозирните свесла
щедро слънцето се връща,
чука в слепите стъкла.

Като празнични одежди
му отдава есента
отлетелите надежди,
вдъхновени в близостта.

29 август 1902

——————————

***
Във морето на детелината
аз нагазвах сред хор от пчели.
Но ме срещна вятър изстинал и
мойто детско сърце устрели.

В равнината на битка ме викаше -
да премеря с небето ръст
на пустинния път, който стигаше
до леса тъмнеещ и гъст.

Аз вървя по баири заоблени,
устремил все напред лице,
а пред мене с невинни погледи
бърза моето детско сърце.

Нека мъчи сърцето умората…
На мен влюбените пчели
ми разказват били истории,
а не приказки не били.

18 февруари 1903

——————————

***
Свири зимният вятър във клоните,
на прозореца люшка свещта.
Ти сега си на среща с любовника.
Аз съм сам. И мълча. Ще простя.

Ти не знаеш кому си се молила -
на шега, за играчка те взе.
Ще прехапваш на връщане болката
от издрасканите нозе.

Вслушан в свойта надежда изстрадана,
ще те чакам така при свещта.
Ти на него сега си отдадена.
Все едно. Чужда тайна не ща.

Всичко, твойто сърце помрачаващо,
в тишината край мен ще блести.
И когато те изостави той,
само мен ще потърсиш ти.

20 февруари 1903

——————————

СТАТУЯ

Влачеха коня към онзи чугунен
мост. Под копитата - черна вода.
Конят прухти и във мрака безлунен
конският хрип вряза вечна следа.

Речните песни, хриптящите звуци
се разпиляват сред хаоса в миг.
Тях ги разкъсват незрими юмруци.
Долуч тече отразения лик.

В отговор тихо чугунът прозвънне.
Всичко се слива. И спи вечността.
Черната нощ неподвижно, бездънно
ремъка скъсан влече в пропастта.

Болки, движения - всичко улегна.
Конят едничък пръхти вече век.
И на юздата в покоя напрегнат
висне навеки застинал човек.

28 октомври 1903

——————————

***

На Н. Н. В.

В живота влязох като в ложа.
Замрял театъра мълчи.
И мрака само аз тревожа
с крилати, огнени очи.

Те пеят в стихналата зала:
„Обичай. И води далеч.”
И всеки, властен или жалък,
пред мене ще отпусне меч.

Ще идват, както в бурно лято
вълна подир вълна искри.
Изгаряйте, очи крилати,
вий, мои траурни зори!

Моят взор е факел, ето,
сякаш хвърлена в небето
чаша с вино и със смях!
Кръстът ми е стегнат в свила.
Тъмен дял съм ви вменила,
хора! Аз съм грях!

И звезда съм - нежна, топла,
и сред тоя снежен облак
плувам аз без плът…
Сребърно и нежно везан,
ти гориш, мой пояс тесен,
ти, мой Млечен път!

1 януари 1907

——————————

СЪРЦЕТО, ПРЕДАНО НА БУРИТЕ

Блесни, единствена игла
в снегът!

Вдигни се, огнедишаща мъгла,
снежинките да полетят.

Убий ме, както аз убих
най-близките, и не тъжи.

Забравих всичко, що любих,
сърцето в бури си затрих,
захвърлих го от бялата гора,
сега на дъното лежи.

На твойта клада да горя!
Ела, ела,

убий ме, зла
или добра
със твойта огнена игла.

13 януари 1907

——————————

***
О, ти, пролет, без край и начало
ти без край и начало, мечта!
Аз те зная, живот, и желая,
и приветствам със звън на щита!

Неуспеха приемам аз честно
и успехите гледам с чист взор.
На плача в областта неизвестна
и в смеха таинствен - няма позор.

Аз приемам безсъници, речи
и зад щорите във утринта,
че очите ми хлътнали вече
възпали и опи пролетта!

Аз приемам безводни пустини,
всички извори живи в света!
Аз приемам просторите сини
и на робския труд тежестта!

Аз те срещам в дома без тревога
с буен вятър в косата-змия,
с непонятното име на бога,
дето в свитите устни тая.

Но при срещите с теб и враждите
аз не ще хвърля лесно щита -
ти не ще си откриеш гърдите -
между нас има обща мечта.

И аз виждам враждите в безкрая,
ненавиждам, проклинам на глас;
дали скеъб или гибел - не зная -
все едно е - приемам те аз!

24 октомври 1907

——————————

***

На Вл. Пяст

Май със нощите жестоко бели!
С вечното похлопване: излез!
Зад гърба ти синкав дим се стели,
а пред тебе, гибел, път без вест!
И жени с безумен поглед, с вечно
смачканата роза на гърди!
Пробуди се! Порази ме с меча
и от страстите - освободи!

Със хоро е хубаво да минеш
през зелените лъки и там
да се веселиш, да пиеш вино,
да плетеш венци, с които сам
да даряваш чуждите любими,
с жал и страст поел през радостта -
но е по-достойно да вървиме
по роса след плуга в утринта!

30 май 1908

——————————

***
Минават дни, години. Ходя
като в кошмар, а бих желал
да гледам хора и природа
в лицето, мрака разпилял…

Там някой кимва, остро светва.
(Тъй в зимна нощ пред някой дом
се мерне силует, но сетне
лице прикрие бързешком.)

И ето мечът. Непотребен.
Дланта ми кой лиши от мощ?
А помня; светна бисер дребен
веднъж, през пълнолунна нощ…

И тъжен студ. Море и суша
са заснежени. И покой…
Под клепките засветил ужас -
старинен ужас (кой бе той?)…

И нито дума. Сън ли беше?
Или бе истина това?
Отиваше си и звънеше,
издигайки се в синева.

И свърши. С песен, като птица.
Година мина, век ли бе…
(Самотни телеграфни жици
звъняха в черното небе…)

И в миг (така познавам тоя спомен!)
отчетливо и отдалеч
извика някой: Ecce homo! (1)
И аз изпуснах своя меч…

И със коприна забинтован
(да не тече кръвта от мен),
аз бях послушен и чаровен,
и служех - обезоръжен.

Но час удари. И просветна
из паметта: не съм слуга.
Тъй че падни, превръзка цветна!
Кръв, бликай, обагри снега!

4 октомври 1910

1. Ecce homo! - Ето човека! (лат.)

——————————

***

На майка ми

Прибрах се в стаята си късно -
на буен пир се се веселих;
нощта върви край мен на пръсти
и бди над моя ъгъл тих.

И сливат се лица, обиди
в едно лице, в една черта;
вън пее вятърът в нощта
напев на сънна панихида…

Но съблазнителят, уви,
лъстиво шепне: „Забрави
за всичко вчерашно и лесно,
лъжи за миналото в песни.”

6 януари 1912

——————————

КЪМ МУЗАТА

В твойте прости напеви се крие
съдбоносна и гибелна вест.
В тях проклятие виждаме ние
над свещени завети, над чест…

И такава повличаща сила,
за да вярвам в мълвата и аз,
че и ангели ти си свалила,
съблазнени от твоята власт…

Щом се смееш над нашата вяра,
върху теб изведнъж запламти
оня пурпурносив и неярък
кръг, съзиран от мен и преди.

Зла, добра? - Ти си цяла отвъдна.
Мъдро казва за теб тоя свят,
че за други си Муза, сън сбъднат,
а за мене си мъка и ад.

Аз не зная защо, без победа
и останал без сила, в зори
не погинах, а тебе съгледах
и подирих утеха дори?

Исках с теб като с враг бой да водя,
но защо ти на мен завеща
тук цветята, звездите по свода,
туй проклятие на прелестта?

И от северна нощ по-коварна,
и по силна от златно аи,
и от циганска страст по-невярна
в свойте страшни милувки си ти…

Съдбоносна утеха открива
всеки стъпкан завет. Тая страст,
също както пелина горчива,
е безумна наслада за нас!

29 декември 1912


***
Золотистою долиной
Ты уходишь, нем и дик.
Тает в небе журавлиный
Удаляющийся крик.

Замер, кажется, в зените
Грустный голос, долгий звук.
Бесконечно тянет нити
Торжествующий паук.

Сквозь прозрачные волокна
Солнце, света не тая,
Праздно бьет в слепые окна
Опустелого жилья.

За нарядные одежды
Осень солнцу отдала
Улетевшие надежды
Вдохновенного тепла.

29 августа 1902

——————————

***
Погружался я в море клевера,
Окруженный сказками пчел.
Но ветер, зовущий с севера,
Мое детское сердце нашел.

Призывал на битву равнинную -
Побороться с дыханьем небес.
Показал мне дорогу пустынную,
Уходящую в темный лес.

Я иду по ней косогорами
И смотрю неустанно вперед,
Впереди с невинными взорами
Мое детское сердце идет.

Пусть глаза утомятся бессонные,
Запоет, заалеет пыль…
Мне цветы и пчелы влюбленные
Рассказали не сказку - быль.

18 февраля 1903

——————————

***
Зимний ветер играет терновником,
Задувает в окне свечу.
Ты ушла на свиданье с любовником.
Я один. Я прощу. Я молчу.

Ты не знаешь, кому ты молишься -
Он играет и шутит с тобой.
О терновник холодный уколешься,
Возвращаясь ночью домой.

Но, давно прислушавшись к счастию,
У окна я тебя подожду.
Ты ему отдаешься со страстию.
Все равно. Я тайну блюду.

Всё, что в сердце твоем туманится,
Станет ясно в моей тишине.
И, когда он с тобой расстанется,
Ты признаешься только мне.

20 февраля 1903

——————————

СТАТУЯ

Лошадь влекли под уздцы на чугунный
Мост. Под копытом чернела вода.
Лошадь храпела, и воздух безлунный
Храп сохранял на мосту навсегда.

Песни воды и хрипящие звуки
Тут же вблизи расплывались в хаос.
Их раздирали незримые руки.
В черной воде отраженье неслось.

Мерный чугун отвечал однотонно.
Разность отпала. И вечность спала.
Черная ночь неподвижно, бездонно -
Лопнувший в бездну ремень увлекла.

Всё пребывало. Движенья, страданья -
Не было. Лошадь храпела навек.
И на узде в напряженьи молчанья
Вечно застывший висел человек.

28 декабря 1903

——————————

***

Н. Н. В.

Я в дольний мир вошла, как в ложу.
Театр взволнованный погас.
И я одна лишь мрак тревожу
Живым огнем крылатых глаз.

Они поют из темной ложи:
«Найди. Люби. Возьми. Умчи».
И все, кто властен и ничтожен,
Опустят предо мной мечи.

И все придут, как волны в море,
Как за грозой идет гроза.
Пылайте, траурные зори,
Мои крылатые глаза!

Взор мой - факел, к высям кинут,
Словно в небо опрокинут
Кубок темного вина!
Тонкий стан мой шелком схвачен.
Темный жребий вам назначен,
Люди! Я стройна!

Я - звезда мечтаний нежных,
И в венце метелей снежных
Я плыву, скользя…
В серебре метелей кроясь,
Ты горишь, мой узкий пояс -
Млечная стезя!

1 января 1907

——————————

СЕРДЦЕ ПРЕДАНО МЕТЕЛИ

Сверкни, последняя игла,
В снегах!

Встань, огнедышащая мгла!
Взмети твой снежный прах!

Убей меня, как я убил
Когда-то близких мне!

Я всех забыл, кого любил,
Я сердце вьюгой закрутил,
Я бросил сердце с белых гор,
Оно лежит на дне!

Я сам иду на твой костер!
Сжигай меня!

Пронзай меня,
Крылатый взор,
Иглою снежного огня!

13 января 1907

——————————

***
О, весна без конца и без краю -
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха - позорного нет!

Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси!
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабьих трудов!

И встречаю тебя у порога -
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах…

Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита…
Никогда не откроешь ты плечи…
Но над нами - хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель - я знаю -
Всё равно: принимаю тебя!

24 октября 1907

——————————

***

Вл. Пясту

Май жестокий с белыми ночами!
Вечный стук в ворота: выходи!
Голубая дымка за плечами,
Неизвестность, гибель впереди!
Женщины с безумными очами,
С вечно смятой розой на груди! -
Пробудись! Пронзи меня мечами,
«От страстей моих освободи!

Хорошо в лугу широким кругом
В хороводе пламенном пройти,
Пить вино, смеяться с милым другом
И венки узорные плести,
Раздарить цветы чужим подругам,
Страстью, грустью, счастьем изойти, -
Но достойней за тяжелым плугом
В свежих росах поутру идти!

28 мая 1908

——————————

***
Идут часы, и дни, и годы.
Хочу стряхнуть какой-то сон,
Взглянуть в лицо людей, природы
Рассеять сумерки времен…

Там кто-то машет, дразнит светом
(Так зимней ночью, на крыльцо
Тень чья-то глянет силуэтом,
И быстро спрячется лицо).

Вот меч. Он - был. Но он - не нужен.
Кто обессилил руку мне? -
Я помню: мелкий ряд жемчужин
Однажды ночью, при луне,

Больная, жалобная стужа,
И моря снеговая гладь…
Из-под ресниц сверкнувший ужас -
Старинный ужас (дай понять)…

Слова? - Их не было. - Что ж было?
Ни сон, ни явь. Вдали, вдали
Звенело, гасло, уходило
И отделялось от земли…

И умерло. А губы пели.
Прошли часы, или года…
(Лишь телеграфные звенели
На черном небе провода…)

И вдруг (как памятно, знакомо!)
Отчетливо, издалека
Раздался голос: Ессе homo!
Меч выпал. Дрогнула рука…

И перевязан шелком душным
(Чтоб кровь не шла из черных’ жил),
Я был веселым и послушным,
Обезоруженный - служил.

Но час настал. Припоминая,
Я вспомнил: Нет, я не слуга.
Так падай, перевязь цветная!
Хлынь, кровь, и обагри снега!

4 октября 1910

——————————

***

Моей матери

Повеселясь на буйном пире,
Вернулся поздно я домой;
Ночь тихо бродит по квартире,
Храня уютный угол мой.

Слились все лица, все обиды
В одно лицо, в одно пятно,
И ветр ночной поет в окно
Напевы сонной панихиды…

Лишь соблазнитель мой не спит;
Он льстиво шепчет: «Вот твой скит.
Забудь о временном, о пошлом
И в песнях свято лги о прошлом».

6 января 1912

——————————

К МУЗЕ

Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастия есть.

|И такая влекущая сила,
Что готов я твердить за молвой,
Будто ангелов ты низводила,
Соблазняя своей красотой…

И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг.

Зла, добра ли? - Ты вся - не отсюда.
Мудрено про тебя говорят:
Для иных ты - и Муза, и чудо.
Для меня ты - мученье и ад.

Я не знаю, зачем на рассвете,
В час, когда уже не было сил,
Не погиб я, но лик твой заметил
И твоих утешений просил?

Я хотел, чтоб мы были врагами,
Так за что ж подарила мне ты
Луг с цветами и твердь со звездами -
Всё проклятье своей красоты?

И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого аи,
И любови цыганской короче
Были страшные ласки твои…

И была роковая отрада
В попираньи заветных святынь,
И безумная сердцу услада -
Эта горькая страсть, как полынь!

29 декабря 1912