СОНЕТ

Уилям Уърдсуърт

превод: Атанас Далчев

Морето - с кораби осеяно бе то,
тъй както със звезди са нощем висините:
на котва в пристана почиваха едните,
сновяха другите тук-там, кой знай защо.

Тогава в залива съгледах чуден кораб;
дохождаше невям от приказна страна
и горд със своя ход, и мачти, и платна,
като видение се плъзгаше в простора.

Той беше чужд за мен, за него чужд бях аз
и с влюбен взор все пак следях го непрестанно:
по-мил ми беше той от всичко в този час.

Но дълго време ли тук щеше да остане?
Повея изведнъж и с полъха несмел
отплува корабът, на север път поел.