КАРТИНА

Артюр Юло

превод: Елисавета Багряна

Всички са заети да извършват нещо:
слънцето изпитва здравината на скалата,
скалата затрещява и се ражда пукнатина,
пукнатината пропуща извор да избликне по тревата,
тревата наедрява и поляга съхнеща под коня,
конят тегли върху гумното диканята,
диканята премазва снопите от житни класове,
житният клас дава зърното от своето разкъсано сърце,
сърцето се насища с песни от диканята.
Всички стъпкват нещо.