ТРАМВАИТЕ

Марсел Тири

превод: Атанас Далчев

Трамваите се движат в зимната предутрин
повече от час,
а на завесите в отвора още не е почнало
да свети.
Трамваи, мои глухи птици в бавното разсъмване
на градовете,
навярно е валяло сняг, че с толкова внимание,
почти без звук
възлизате и слизате като по планини
памук.
Трамваи кротки, аз не спя, не се страхувайте
да гърмолите в здрача,
защото днес, умрял, е болезнено да се плаша
от часа на раздавача.