МАЙКА

Гидо Гезеле

превод: Атанас Далчев

Майчице моя,
тук на земята
нищо от тебе
си нямам.
Никакъв образ,
нито рисуван,
нито изваян
от камък.

Нито рисунки,
нито портрети,
ни даже снимки
мъгляви.
Само лика си,
мил и прекрасен,
в мен отпечатан
остави.

Дай недосегнат
да го запазя
и да го нося
смирено,
за да ми свети
дълго в живота,
чист да угасне
със мене.