МОЯТ АДРЕС

Амрита Притам

превод: Елисавета Багряна

Днес изтрих номера на своята къща,
избърсах името на улицата,
посоката на всеки път към нея изличих.
И все пак искаш ли да ме откриеш,
почукай на вратата
на всяка улица,
във всеки град,
във всяка страна.

Това ще бъде същевременно
проклятие и благослов.
А където намериш една свободна душа,
там е и моят дом.