ЗВЕЗДА ЩЕ ПАДНЕ…

Владимир Бояринов

превод: Елка Няголова

***
Звезда ще падне, щом измръзне,
ще падне лист, ще падне слово, -
ще бъде утре, щом се мръкне.
И вдругиден ще е отново.

Ще се повтори простотата:
ще падне птица от гнездото,
и ще потъне в тъмнината,
та вече да не се повтори.


КЪМ МЛАДИЯ ПОЕТ

Убиха Пушкин на дуел,
а Маяковски се застреля.
Сергей Есенин в „Англетер”*
съвсем безжизнен бе намерен.

Девичи гняв уби Рубцов.
Куршум свали Василиев Павел.
Кажи сега: все тъй готов ли си
да станеш знаменит, все пак?

_____________

* Хотел „Англетер”, където е намерен мъртъв Сергей Есенин.