ПОКРИВЪТ

Панде Манойлов

превод: Ваня Ангелова

ПОКРИВЪТ

О, ти
не се криеш
под твоя покрив
от небето,
а се криеш
от облаците,
от вятъра,
от студа,
от горещините…
И от погледите
се криеш
под твоя покрив -
от погледите
на омразата!
Твоят Бог
под покрива
на твоя дом,
на твоето
мило Отечество!


СТРАХЪТ

Голям е страхът,
и без да кажеш
нито дума,
ти вземат всичко
тези, които нямат нищо!

Питаш се
дали ще те подмине
голямото наводнение
и дали сърцето ти
ще преживее бурята.

Роднините ти са
чудовища,
безполезни са всички
онези хора в пътя ти,
които са ти били братя…

- Какво ми остана? -
се питаш, -
какво ми остана
от родината,
която имах?

Страхът!
Големият страх
и срамът:
какво си ти сега
без отечество?!