КЪМ ПОЕТА

Глеб Пагирев

превод: Марко Марков

Нека
в нашите гърла
парят стихове железни:
думи чакаме сега
неръждаеми,
полезни.

Ако днес си
сам и тих,
пламъкът ще е печален…
Докосни ти
нужен стих -
и ще чуеш звук метален.