ПЕЙЗАЖ

Стоян Тарапуза

превод: Наталия Недялкова

ПЕЙЗАЖ

Бор, смърч и елха
край нивата ромон-река,
тревички, камък, пясък
слънчево сияние и блясък,
равен път и кола -
впрегнати вола два
и сън, в приказка вплетен
в деня пламнало летен.


ЛЪЧ И ЙОГА

На охлюва
върху двата му рога
застанал е лъч,
който прави йога!

Стои безмълвно,
спуснал се свише -
медитира,
лекичко диша.

Иска му се
да релаксира…
Но един облак
все го нервира.


ОБЛАКЪТ СЕ ПОТИ

Лети, лети, лети!
Сивият облак се изпоти,
с кърпичка се бърше,
все по-тежко диша!

Тупнете го в кацата с вода
да си намокри брадата,
да разхлади снагата,
да си измие главата!

Лятото е жежко,
задушно и тежко,
сънят му го гори
и до несвяст мори!

Лети, лети, лети!
Сив облак се поти
и все така дреме…
Вятър да го вземе!


КЪЩА

Край реката, зад три рида
работна мравка къщичка зида.

Вместо камък, тухли, греди,
житни зърна навред реди.

Сламки сече - покрив крои,
като шапка да й стои.

Вместо огнище - цвете поставя,
а на вратите - от листа слага брава.

В ъглите - прозрачни крила,
в стаите - свилени одеяла.

А наоколо - смях от ружи,
със слънцето да са задружни.


НОЕМВРИЙСКА КАРТИНА

От небето дъждец ръми -
вятър го коси.

В полето пусто мъгла лежи -
денят тежи.

Водите мътен ромон ронят -
и се гонят.

Враната дреме, гладът я мъчи
тъжно грачи
в здрача.


ЛЕКА НОЩ, ДЕТЕ

Нощ. Звезди. Месечко обикаля.
Погалва треви.
Води посребрява.

Върху клонки сипе усмивка лека,
в душите покой -
лекота мека.

Трепкат звездите - птици в ято,
килим от звезди,
сребро на пътя.

Вълшебно е всичко,
сънят се плете…
Лека нощ, мило дете!


КЪДЕ ОТИВАТ СЪНИЩАТА

Сънищата леко ходят,
пътищата къде ли ги водят?

Към извора -
да ги посребри,
към дървото -
да ги разклони,
към птицата -
криле да имат,
към месечината -
да станат като свила,
към звездите -
да получат блясък,
към децата -
за да ги яздят.