Стоян Тарапуза

Стоян Тарапуза, писател от Македония, е роден през 1933 г. в Злетово. Изтъкнат писател за деца. Завършил е висша педагогическа академия в Скопие. Професионалният му път е свързан с работа в издателство „Детска радост”, „Наша книга” и в Македонското радио. Член е на Дружеството на писателите на Македония от 1966 г. Автор е на над 50 книги и e носител на престижни отличия.


Публикации:


Литература за деца:

ЛЮБЕНИЦА/ превод: Наталия Недялкова/ брой 123 декември 2019

АРЕНА/ превод: Наталия Недялкова/ брой 124 януари 2020

ПЕЙЗАЖ/ превод: Наталия Недялкова/ брой 126 март 2020