ПЕСЕН

Хил Висенте

превод: Атанас Далчев

Вземи си мъж, мълвят у нас:
не ща да се омъжа аз.

Спокойно искам да живея,
сред тази планина да пея,
а не в нещастие да крея,
омъжена да плача с глас.
Вземи си мъж, мълвят у нас:
не ща да се омъжа аз.

Не ща да се омъжа, мамо,
за да не страдам после само,
че божето добро голямо
аз съм прахосала завчас.
Вземи си мъж, мълвят у нас:
не ща да се омъжа аз.

Че няма тук, нито роден е
достоен мъж да се ожени
сега за цвете като мене,
обхванат от любовна страст.
Вземи си мъж, мълвят у нас:
не ща да се омъжа аз.