В КЕСТЕНОВАТА АЛЕЯ

Ярослав Връхлицки

превод: Йосиф Фаденхехт

Алеите чести зазеленяват;
най-първо птички тях посещават.

Подире цвете бяло, червено
изниква там от лъч оживено.

Кой идва сетне в алейте зелени?
- Най-първо тия, що са влюбени.

Ще дойдат първи, сетни ще идат,
га на небето звезди се видят.

За тях се бърже алейте кичат,
в цветя потъват, в злак се обличат.

За тях на хладно птиченца пеят,
га светят дните, нощи тъмнеят.

Целувки жарки дават се тамо,
та въздух окол трепери само.

И който доде с душа гореща
тук райско щастье диша, усеща.

——————————

сп. „Мисъл”, г. 1, кн. 3-4, 1892 г.