МОЯТ КОН

Николай Туроверов

превод: Иван Есенски

МОЯТ КОН

Тръгвахме от Крим, поели
посред дим и съсипни
и от кърмата аз стрелях,
но не в коня, а встрани.
А той плуваше отчаян
подир кораба смален -
без да вярва, без да знае
сам, че се прощава с мен.
Колко пъти сме се били
с него в смъртоносен строй.
Плуваше с последни сили
с вяра в дружбата ни той.
Адютантът стреля право -
долу бликна ален мрак.
Никога не ще забравя
чезнещия кримски бряг.

1940

——————————

***
„Скитосвай весел, млад и волен,
търпи, когато ти тежи.
Не е с Мен, чийто дух е болен -
и падналият, щом лежи.

Просторът морски, лесовете,
цъфтящият в нивята злак -
ще ти открият световете
с благословен от Мене знак.

Ще те възпира вятър вечен,
но ти върви - там няма смърт!”
Тъй рече Бог - и блесна Млечен
в небето звездно ярък път.

1922

——————————

ДРУГАР

Ще прегорят главните, ще изтлеят,
ще стане прах, което е било.
И да напомнят няма да посмеят
за дните на безсмисленото зло.
Не с рани, не с мъчения, не с лихви -
не с леката цената на този свят,
а с братската любов се разплатихме
с теб помежду си, непознат мой брат.
С теб, моят враг по звание „другарю” -
не съм те срещал, а и ти не си.
Мен Господ ме спаси посред пожара -
и теб там Господ също те спаси.
Ръката Божа ни дари защита
във вихъра на смъртното тегло:
аз - в кръв - изпуснах из ръце юздите,
ти падна - в кръв - от своето седло.
Тогава нещо с теб не проумяхме
и гледай да не го пропуснем пак:
и двамата навярно оцеляхме,
за да се бием с общия ни враг.

1944

——————————

***
Вървяхме в сухата мъгла
по жарещата кримска глина.
Бахчисарай като скала
в котловината бе се сринал.

Разчистил бурена, без глас,
изгарян от невидим огън,
надрасках на скалата аз
„Год. 20 - Русия, сбогом!”

1922

——————————

***
Аз знам, инак няма да бъде,
така е в смеха и в скръбта -
ни вик, ни сълзи, ни присъда
ме чака зад тая врата.
Чужд дом, клекнал горе на хълма,
край плета порутен - кола.
И с въглени залезът пълни
немитите бедни стъкла.
И тихо пред мен ще изхлипа,
че няма легло и храна
старицата боса и в дрипи -
тъй мама не ме и позна.

1937


МОЙ КОНЬ

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня.
Я с кормы, всё время мимо,
В своего стрелял коня.

А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Всё не веря, всё не зная,
Что прощается со мной.

Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою…
Конь всё плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.

Мой денщик стрелял не мимо.
Покраснела чуть вода…
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.

<1940>

——————————

***
- «В скитаниях весел будь и волен,
Терпи и жди грядущих встреч, -
Тот не со Мной, кто духом болен,
Тому не встать, кто хочет лечь.

Простор морей, деревья пущи
И зреющий на ниве злак
Откроют бодрым и идущим
Благословяющий Мой знак.

В лицо пусть веет ветер встречный, -
Иди - и помни: Я велел».
Так говорил Господь, и млечный
На тёмном небе путь блестел.

<1922>

——————————

ТОВАРИЩ

Перегорит костер и перетлеет,
Земле нужна холодная зола.
Уже никто напомнить не посмеет
О страшных днях бессмысленного зла.
Нет, не мученьями, страданьями и кровью -
Утратою горчайшей из утрат -
Мы расплатились братскою любовью
С тобой, с тобой, мой незнакомый брат.
С тобой, мой враг, под кличкою “товарищ”,
Встречались мы, наверное, не раз.
Меня Господь спасал среди пожарищ,
Да и тебя Господь не там ли спас?
Обоих нас блюла рука Господня,
Когда, почуяв смертную тоску,
Я, весь в крови, ронял свои поводья,
А ты, в крови, склонялся на луку.
Тогда с тобой мы что-то проглядели,
Смотри, чтоб нам опять не проглядеть:
Не для того ль мы оба уцелели,
Чтоб вместе за Отчизну умереть?

1944

——————————

***
Мы шли в сухой и пыльной мгле
По раскаленной крымской глине.
Бахчисарай, как хан в седле,
Дремал в глубокой котловине
И в этот день в Чуфут-кале,
Сорвав бессмертники сухие,
Я выцарапал на скале:
Двадцатый год - прощай Россия!

1920

——————————

***
Я знаю, не будет иначе,
Всему свой черёд и пора.
Не вскрикнет никто, не заплачет,
Когда постучусь у двора.
Чужая на выгоне хата,
Бурьян на упавшем плетне,
Да отблеск степного заката,
Застывший в убогом окне.
И скажет негромко и сухо,
Что здесь мне нельзя ночевать
В лохмотьях босая старуха,
Меня не узнавшая мать.

<1937>