БРЪМБАРЧЕ

Валентин Рошка

превод: Марко Марков

Що за чудо чудесия -
що за бръмбар гиздосия:
той пълзя, пълзя из мрака,
влезе в чашката на мака
и надигна глас тогаз:
- Слънцето достигнах аз!