Виктор Брачов

Професор Виктор Степанович Брачов, руски историк, е роден на 26.05.1947 г. в село Матеши, Браславски район на Полоцка област в селско семейство. Баща му, Степан Николаевич Брачов (1910-1973) – е от селяните на бившата Симбирска губерния. Майка – Стефания Андреевна Шаркевич (1922-1990). След завършването през 1969 г. на историческия факултет на Псковския педагогически институт, в периода 1971-1974 г. – завършва аспирантура в Института по история към АН СССР (научен ръководител – проф. С. Н. Валк). От 1977 г. е сътрудник в Музея на историята към ЛГУ. В същия университет на 10.10.1985 г. защитава кандидатска дисертация на тема «Петербургската археографска комисия (1861-1917 г.)». От 01.09.1987 г. е асистент, после доцент и професор в катедрата по руска история в РГПУ “А. И. Херцен”. На 20.11.1996 г., пак в Санкт-Петербургския университет, защитава докторска дисертация «Руският историк С. Ф. Платонов». От 1 февруари 1998 г. е професор в катедрата по руска история на историческия факултет към Санкт-Петергбурския държавен университет. Автор на над 70 произведения по руска история на ХIХ-ХХ век, в това число 5 монографии, сред които «Задграничната агентура на Департамента на полицията» (2001), «Руският историк А. Е. Пресняков» (2002) и др. През 2001 г. е избран за действителен член (академик) на Петербургската академия за култура. Изтъкнат изследовател и критик на масонството – първи въвежда в научно обръщение архивни материали от ФСБ. Книги: “Чекисти срещу окултисти” (2004); “Масоните и властта в Русия” (2003, 2005); “Масоните във властта” (2006); “Преследването на руските историци” (2006, 2007); “Окултисти от съветската епоха. Руските масони на XX век” (2007); “Масоните и Февруарската революция от 1917 година” (2007); “Окултни източници за революцията. Руските масони на XX век” (2007). Женен. Има 7 деца от втория си брак и син от първия. Живее в Санкт-Петербург.


Публикации:


Публицистика:

ТАЙНИ МАСОНСКИ ОБЩЕСТВА В СССР/ превод: Георги Ангелов/ брой18 март 2010


За Виктор Брачов:

ИСТОРИОГРАФИЯТА ПОД НАТИСК: ВЧЕРА И ДНЕС/ автор: Сергей Семанов/ брой 13 октомври 2009

ПЪТЯТ НА ИСТОРИКА/ автор: С. В. Ушакова/ брой 18 март 2010

ОПАСНА ЛИ Е ПРОФЕСИЯТА НА ИСТОРИКА?/автор: Игор Пихалов/ брой 18 март 2010