ГОЛЯМАТА НОВИНА

Александър Кушнер

превод: Марко Марков

Шашнах се от новината -
кръгла е била Земята!

Каза ми я вчера Вера,
тя си има колело.
Приказки! - помислих вчера.
Но узнах, така било.

Щом отдавна сте го знаели,
що пред мене сте мълчали?

Пет години аз живея
плюс дванайсет цели дни -
можех да не знам за нея
до дълбоки старини.

А пък мама днес ми рече:
- Мислех си, за смях и срам,
че това го знаеш вече
или се досещаш сам.