Александър Маринов

Александър Петров Маринов е роден на 4.10.1935 г. в град Смолян. Син е на родоповеда Петър Анастасов Маринов, родом от село Проглед, Смолянско.
Основно и средно образование завършва в гр. Пловдив, а в Софийския университет, специалност “Ориенталистика”, се дипломира се през 1961 г.
Учителства в гр. Хасково в продължение на шест години, а през 1967 г. е назначен на работа в Държавния архив-Пловдив. От 1991 г. до 1995 г. е директор на архива, когато се пенсионира.
Ал. Маринов е публикувал редица статии из областта на архивната теория и практика в специализираните издания на Главно управление на архивите при МС, както и статии по различни теми в местния и централен периодичен печат. Участвал е активно в издателската и популяризаторската работа на архива.
През 1989 г. излиза от печат неговата монография “Печатници и издателства в Пловдив от Освобождението до национализацията – 1878-1949 г.”
През 1995 г. издава “Османо-турски документи в Държавен архив – Пловдив – 1720-1921 г.”
Съавтор е на разнообразни справочници и издания на Държавен архив – Пловдив. Плод на многогодишен труд е отпечатаната през 2002 г. монография “Дом на изкуствата и печата – Пловдив – 1923-1944 г. Документален поглед върху културния живот на Пловдив между двете световни войни”.
По случай 100 години от рождението на баща му през 2003 г. подготвя и отпечатва първа част от неговата романизована биография “Някога…”, а в следващите няколко години излизат от печат втората, третата и четвъртата част на биографията.
Един от съставителите е на сборника от документи ,,140 години Стою Н. Шишков” (2005 г.), както и на сборниците “Чепеларски будители”, в четири тома.
Участва в подготовката на том 1 от “Сборник с документи за полско-българските отношения и връзки – 1918-1945 г.” За дългогодишна работа в Държавния архив е награден с орден “Кирил и Методий” – III ст.
Ал. Маринов продължава да работи на културното поприще – редактира книги, участвува в научни сесии и конференции, публикува статии предимно из миналото и историята на Средните Родопи – в сп.”Родопи” и литературното списание “Проглед”. Един от съставителите е на сборника “Дружба Родина, спомени за бъдещето”, издание на “Тангра – ТанНакРа”, през 2009 г.
В процес на подготовка е издаването на фундаменталния труд на баща му – „Родопски книгопис”. Живее в Пловдив.


Публикации:


Публицистика:

ДОКУМЕНТАЛНОТО НАСЛЕДСТВО НА СТАНИСЛАВ СИВРИЕВ/ брой 13 октомври 2009

ПУБЛИКАЦИИ НА ПЕТЪР АТАНАСОВ МАРИНОВ (1903-1998)/ брой 14 ноември 2009

КАК СЕ СЪЗДАДОХА КНИГИТЕ „РОДОПСКИТЕ КОМИТИ РАЗКАЗВАТ” И „БАЛКАНСКАТА ВОЙНА В СПОМЕНИТЕ НА СЪВРЕМЕННИЦИ УЧАСТНИЦИ”/ брой 16 януари 2010


Критика за Александър Маринов:

ДУХОВНОТО ОГНИЩЕ НА ПЛОВДИВ/ автор: Иван Д. Христов/ брой 112 декември 2018