БРЪМБАР

Агния Барто

превод: Марко Марков

БРЪМБАР

Бръмбарче намерих аз
на голяма маргаритка.
Постоя в ръцете час -
нека в джоб сега поритка.
Шест крачка, очички две,
а на гръбчето - боичка.
Тук, сред тези цветове,
бръмбарко, пояж тревичка!
Много хубава е тя,
толкова е вкусна…
Бръмбарчето отлетя,
щом го аз изпуснах…


БАРАБАНЧИК

Спря отрядът свойта песен.
Барабанчикът е весел.
Чука, трака туй човече
час и половина вече…
Сетне песен се подхвана -
има дупка в барабана.