БЕДА

Самуил Маршак

превод: Марко Марков

Приятел ми е Федя, гдето
измисля страшни боеве.
Веднъж делихме си мечето
и разделихме го на две.

И няма никой, то се знае,
поне да промени това:
у мене мечо без крака е,
у него - без глава…