В МОНМЕДИ

Морис Карем

превод: Марко Марков

В Монмеди, виж,
мъничък пес
из градината, виж,
играе днес.

В Монмеди, виж,
коте едно
по стената, виж,
крачи само.

Нито котето вижда
кучето там,
нито кучето вижда
котето. Срам!

И разминават се, виж,
коте и куче…
В Монмеди нищо
не ще се случи.