ДВЕ

Хайнрих Хайне

превод: Георги Михайлов

В коя от двете да се влюбя? -
запитвам се деня, нощя.
Тя - майката - е тъй любезна.
А дъщерята - красота!

От хубостта на дъщерята
аз съм тъй сладко запленен!
Но майката ме дразни тоже… -
аз съм от нея възхитен!

… И разсъждавам кат магаре
пред две купчинки със сено, -
в коя по-вкусното от тях е? -
Без да опита ни едно!…


сп. „Смях”, г. 3, бр. 108, 15 септември 1913 г. Подписано: Джо.