Георги Михайлов

Георги Иванов Михайлов, български преводач, е роден на 23.11.1893 г. в София в семейство на лекар. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 1915 г. Близък на кръга около Димчо Дебелянов. Работи като финансов инспектор, юрисконсулт и др. Пенсионира се през 1947 г. Редактира авиационното списание „Летец”, което награждава стихотворение на Никола Вапцаров - първата и единствена награда, получена от Вапцаров. Съредактор на сп. „Везни” (1919-1920). Редактор на сп. „Страници за всички” (1934). Член на СБП. Автор на стихове и импресии в проза, приказки, фейлетони и статии. Публикува от 1911 г. в хумористичния вестник „Смях”. Печата във вестниците „Смях”, „Людокос”, „Българан”, „Червен смях”, „Щурец”, „Развигор”, сп. „Илюстрация Светлина”, „Маскарад”, „Наш живот”, „Родно изкуство”, „Везни”, „Хиперион”, сборниците „Българан” (1922), „Вечеринки и утра” (1930) и др. Заема важно място в историята на българската култура със своите поетични преводи. Публикува в отделни книги Едгар По („Поеми”, 1919, 1926, 1945), „Прокълнати поети” (1921, 1936, 1941), Рембо („Избрани произведения”, 1922), Уайлд („Флорентинска трагедия”, 1923), стихове на Вийон, Нервал, Роллина, Бодлер, Верлен, Байрон, Шели, Уитман, Лермонтов, Ж. Ромен, Метерлинк, Омир, Брюсов, Балмонт, Балтрушайтис, Жилкен и др. За преводите му пишат автори като Д. Б. Митов, Николай Райнов, Димитър Шишманов, Кръстан Дянков и др. Издава две книги със собствени произведения: „Акварели. Драски за съвременността. Лирически стихотворения и импресии в проза.” (1924, с подпис Псевдоним) и „Въдица на любовта. Хумористични стихотворения” (1938, с псевдоним Ужким-Пушкин). Псевдоними: Джо, Валериан Бромов, Дориян, Дориян Грей, Евгений Север, Литл Фокс, Онегин, Псевдоним, Ужким-Пушкин, Фелкс, Dorian, Felix, Simplicissimus. Умира на 26.03.1950 г. в София. Посмъртно са публикувани „Избрани преводи” (1976) под редакцията на Божидар Божилов.


Публикации:


Поезия:

ANDANTE/ брой 70 февруари 2015

КОГАТО…/ брой 89 ноември 2016

ЕЛЕГИЯ/ брой 99 октомври 2017

СТУДЕНТСКА ЕЛЕГИЯ/ брой 101 декември 2017

ДЕКАНДЕНТСКИ АВТОЕПИТАФ/ брой 112 декември 2018

ПЪРЗАЛКА В КЮСТЕНДИЛ/ брой 113 януари 2019


Преводи:

Пол Верлен - ЗДРАЧ НА ТАЙНСТВЕНА ВЕЧЕР/ брой 40 май 2012

Иван Жилкен - REQUIESCAT/ брой 40 май 2012

Франсоа Вийон - БАЛАДА/ брой 41 юни 2012

Жерар дьо Нервал - ФАНТАЗИЯ/ брой 42 юли 2012

Морис Роллина - МЪЛЧАНИЕ/ брой 42 юли 2012

Пърси Биш Шели - СМЪРТТА/ брой 81 февруари 2016

Жерар дьо Нервал - ЗЛАТНИ СТИХОВЕ/ брой 83 април 2016

Михаил Юревич Лермонтов - АНГЕЛ/ брой 99 октомври 2017

Валерий Брюсов - АССАРГАДОН/ брой 111 ноември 2018

Константин Балмонт - ТИХА ВЕЧЕР…/ брой 114 февруари 2019

Хайнрих Хайне - ДВЕ/ брой 116 април 2019

Уолт Уитман - ИЗ „ДУШАТА НА АДАМА”/ брой 124 януари 2020

Юргис Балтрушайтис - ЕПИГРАФ/ брой 133 декември 2020


Критика за Георги Михайлов:

„ВЪДИЦАТА НА ЛЮБОВТА”/ автор: Йордан Сливополски-Пилигрим/ брой 94 април 2017