СТИХОВЕ

Моа Мартинсон

превод: Свежа Дачева

ТОГАВА ТИ СИ ЛЕДЕНА РОЗА ВЪРХУ СТЪКЛОТО

Дори да беше красива като благородна роза
с роса по короната и листата
дори да беше кралица на световете
дори да беше най-първа сред звездите
но ако не знаеше абсолютно нищо за пролетта на любовта
и за божествената власт на страданието в скръбните години
и не знаеше нищо за брега на бедността
където всичко е изгорено и безутешно
и не знаеше нищо за къщата на бедността
където всеки един остава без нищо
то тогава ти си ледена роза върху стъклото.


ХУДОЖНИКЪТ И МОРЕТО

Един художник, който никога не беше виждал морето,
веднъж подгонен от своя копнеж,
нарисува небе и вода без кораби,
без вълни и без рифове
и без задължителните знаци за навигация.
Опитните моряци се спряха пред картината и казаха:
точно толкова е красиво морето, точно такова е морето
в тихи дни, в топли дни.