КИНЖАЛ

Михаил Лермонтов

превод: Петър Велчев

КИНЖАЛ

Обичам те, старинен мой кинжал,
приятелю студен и благороден.
Грузинец замечтан за мъст те е ковал,
калил те е за бой черкез свободен.

От лилийна ръка подарък си ми ти,
за спомен от минути на разлъка.
За първи път видях: не кръв по теб шурти,
а капка бисерна - сълза на страст и мъка.

И оня черен взор ме порази, искрящ
със своето страдание сурово -
той като твоя връх, под пламъка трептящ,
ту гаснеше, ту бляскаше отново.

Мой спътник ням си ти, на любовта залог,
и твоят пример днес не ми е безполезен:
да, аз ще бъда твърд, и хладен, и жесток,
тъй както ти, приятелю железен!

1838

——————————

ПОЕТ

Кинжалът ми любим сияе позлатен,
стоманата му хладно бляска;
той някога е бил за битки закален -
закалка източна, кавказка.

Години е свистял в ръката на смелчак,
ала награди не е чакал;
връз не едни гърди е врязал кървав знак
и много ризници - разсякъл.

Мълчал е като роб на пир, но дума зла
той не е можел да понася.
За него в тези дни излишна би била
и срамна - златната украса.

Край Терек смел казак след бран го е прибрал
от мъртвия, студен чеченец,
и дълго след това, захвърлен, е лежал
в дюкяна на смирен арменец.

Сега без ножница, строшена в страшен бой,
самотен е кинжалът беден -
на моята стена, като играчка, той
виси безславен и безвреден!

И вече няма кой с грижовна, нежна страст
да го почиства и почита,
и надписа му скъп днес никой в утрен час,
в молитвен час не препрочита…

Не тъй ли в тоя век, изнежен от разкош,
лиши се ти от власт, поете, -
за злато заменил свещената си мощ,
която тачат вековете?

А някога звукът на твоите слова
безброй сърца на бой зовеше -
той бе като бокал, звънтящ на пиршества
и в храма тимиам кадеше.

И като Божи дух бе твоят стих могъщ!
В ответ на мисли благородни,
като камбанен звън гърмеше вездесъщ
в беди и тържества народни.

Днес твоят горд език не буди вече жар,
за нас лъжата е красива;
като старееща жена, светът ни стар
с белило бръчките покрива.

Ще скокнеш ли от сън, пророче унизен?
Или си глух за отмъщение -
скрил в златна ножница върха си нащърбен,
покрит с ръждата на презрение!…

1838

——————————

НЕДЕЙ СИ ВЯРВА ТИ

Que nous font apres tout les vulgaires abois
De tous ces charlatans qui donnent de la voix
Les marchands de pathos et les faiseurs d’emphase
Et tous les baladins qui dansent sur la phrase?
A. Barbier

Недей си вярва ти! Знай, творческата страст
е по-ужасна от проказа…
Бълнуване е тя на твоя дух - в несвяст
или в безпомощна омраза.
И в нея божи знак недей търси, недей -
там кръв кипи, там буйства младост!
Ти в грижи по-добре живота разпилей,
излей отровната му сладост!

И ако в някой миг вълшебен разбереш,
че вдън душата мълчалива
един скрит извор, чист и девствен, и горещ
със сладки звуци те опива -
недей го слуша ти, не трепери в екстаз,
покрий го с було на забрава:
ни твоят строен стих, ни твоят леден глас
кипежа му не пресъздава.

Ако в душата ти прокрадне се печал,
ако нахлуе буря страстна,
отбягвай шумния човешки карнавал -
със своята другарка бясна.
И горд бъди! Недей търгува с твоя блян,
с гнева, със скърбите си странни -
и не показвай ти пред глупавата сган
духа си, пълен с гнойни рани.

Кого вълнува там: дали си страдал ти,
какво измъчва ти душата -
наивни пориви, младенчески мечти
или надежди за разплата?
Край тебе, виж, тълпи търчат като деца
по своите пътища привични
и на безгрижните и празнични лица
не светят сълзи неприлични.

А има ли поне един човек сред тях,
от тежка мъка непрегърбен,
без бръчки на чело, без спомени за грях
и несломен от жребий скръбен!…
Знай, смешен е за тях и твоят плачещ взор,
и твоят укор монотонен -
тъй както зачервен трагически актьор,
размахал дръзко меч картонен…

1839

——————————

***

И скучно, и тъжно! Кому ръка да подадеш,
когато те мъчи нерадост…
Копнеж ли? - Какво е напразният, вечен копнеж?
А бързат годините - златната младост!

Да любиш… кого?… Ден за ден просто няма защо,
а вечно пък не е възможно.
Потърсиш ли спомен в сърцето си, празно е то,
там всичко - и радост, и скръб - е нищожно…

Страстта? - Тази сладка лъжа някой ден ще умре,
щом разумът само продума.
И този живот, с хладен поглед щом взреш се добре,
е толкова жалка и глупава глума…

1840

——————————

ПЛАНИНСКИ ВРЪХ

Златно облаче пак пренощува
на планински връх върху гърдите.
Сутринта, щом грейнаха лъчите,
весело в лазурите отплува.

В бръчките на върха стар обаче
влажни дири дълго ще останат.
И стои замислен великанът,
и в пустинята самотно плаче.

1841


КИНЖАЛ

Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый грузин на месть тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный.

Лилейная рука тебя мне поднесла
В знак памяти, в минуту расставанья,
И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла,
Но светлая слеза - жемчужина страданья.

И чёрные глаза, остановясь на мне,
Исполнены таинственной печали,
Как сталь твоя при трепетном огне,
То вдруг тускнели, то сверкали.

Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный:
Да, я не изменюсь и буду твёрд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.

1838

——————————

НЕ ВЕРЬ СЕБЕ

Que nous font apr?s tout les vulgaires abois
De tous ces charlatans, qui donnent de la voix,
Les marchands de pathos et les faiseurs d’emphase
Et tous les baladins qui dansent sur la phrase?
A. Barbier

Не верь, не верь себе, мечтатель молодой,
Как язвы, бойся вдохновенья…
Оно - тяжелый бред души твоей больной
Иль пленной мысли раздраженье.
В нём признака небес напрасно не ищи:
То кровь кипит, то сил избыток!
Скорее жизнь свою в заботах истощи,
Разлей отравленный напиток!

Случится ли тебе в заветный, чудный миг
Отрыть в душе, давно безмолвной,
Ещё неведомый и девственный родник,
Простых и сладких звуков полный, -
Не вслушивайся в них, не предавайся им,
Набрось на них покров забвенья:
Стихом размеренным и словом ледяным
Не передашь ты их значенья.

Закрадется ль печаль в тайник души твоей,
Зайдёт ли страсть с грозой и вьюгой -
Не выходи тогда на шумный пир людей
С своею бешеной подругой;
Не унижай себя. Стыдися торговать
То гневом, то тоской послушной
И гной душевных ран надменно выставлять
На диво черни простодушной.

Какое дело нам, страдал ты или нет?
На что нам знать твои волненья,
Надежды глупые первоначальных лет,
Рассудка злые сожаленья?
Взгляни: перед тобой играючи идёт
Толпа дорогою привычной,
На лицах праздничных чуть виден след забот,
Слезы не встретишь неприличной.

А между тем из них едва ли есть один,
Тяжёлой пыткой не измятый,
До преждевременных добравшийся морщин
Без преступленья иль утраты!..
Поверь: для них смешон твой плач и твой укор,
С своим напевом заучённым,
Как разрумяненный трагический актер,
Махающий мечом картонным…

1839

——————————

ПОЭТ

Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надежный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал, -
Наследье бранного востока.

Наезднику в горах служил он много лет,
Не зная платы за услугу;
Не по одной груди провел он страшный след
И не одну прорвал кольчугу.

Забавы он делил послушнее раба,
Звенел в ответ речам обидным.
В те дни была б ему богатая резьба
Нарядом чуждым и постыдным.

Он взят за Тереком отважным казаком
На хладном трупе господина,
И долго он лежал заброшенный потом
В походной лавке армянина.

Теперь родных ножон, избитых на войне,
Лишен героя спутник бедный;
Игрушкой золотой он блещет на стене -
Увы, бесславный и безвредный!

Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистит, не ласкает,
И надписи его, молясь перед зарей,
Никто с усердьем не читает…

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Свое утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговенье?

Бывало, мерный звук твоих могучих слав
Воспламенял бойца для битвы;
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой;
И отзыв мыслей благородных
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных.

Но скучен нам простой и гордый твой язык; -
Нас тешат блестки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны…

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?

1838

——————————

***

И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят - все лучшие годы!

Любить… но кого же?.. На время - не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? - Там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно…

Что страсти? - Ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, -
Такая пустая и глупая шутка…

Январь 1840

——————————

УТЕС

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана,
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя.

Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

1841