СВЕТЛИНАТА В ОГЛЕДАЛОТО

Паул Целан

превод: Боян Ангелов

СВЕТЛИНАТА В ОГЛЕДАЛОТО

Тя свети в огледалото и с тиха
страст дава часове за сън блажен.
Поглъща те мъглявината нощна
за дълго време с пелена разкошна.
И сълзите ти в есенния плен
с прах звездна огледалото покриха.


ПСАЛМ

Никой няма да ни замеси отново
от пръст и глина.
Никой няма пепелта ни да съхрани.
Никой.

Никой светите завети не благослови.
Заради тебе
алено цвете
разцъфна.

Нищо не сме,
не сме били и няма да бъдем.
От нищо и от никого -
роза.

Пее нейното ярко сърце,
от празни небета съгрято
цвете лилаво
с венчета от пурпурни думи.

Пее и винаги
грее
над бодлите.